Tiskovky.info - Tiskové zprávy: Ekonomika

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Kategorie


Ekonomika

Vyhořelé palivo? Energie na půlstoletí!

Až padesát let může pokrývat veškerou tuzemskou spotřebu energie obsažená v palivu použitém během půlstoletého provozu jediného tisícimegawattového jaderného bloku temelínského typu. Současné jaderné elektrárny totiž využívají energetický potenciál z necelých pěti procent. Tzv. vyhořelé palivo, jehož v Česku přibývá zhruba přibývá za rok kolem 80 tun, tedy zhruba čtyři krychlové metry, je tak perspektivním zdrojem energie, potvrzuje ředitel Ústavu jaderného výzkumu v Řeži František Pazdera:

Strašidlo jaderného odpadu zaženou rychlé reaktory

V roce 2012 bude v uralském Bělojarsku uveden do provozu osmisetmegawattový rychlý reaktor. Podle Alexandra Lokšina, úřadujícího šéfa společnosti Rosenergoatom provozující ruské jaderné elektrárny, se tak výrazně přiblíží okamžik definitivního řešení největšího současného problému atomové energetiky, tedy jaderného odpadu.

Motorpal získal od bank 550 milionů na investice

Společnost Motorpal podepsala s Commerzbank a Českou spořitelnou smlouvu o syndikovaném úvěru ve výši 550 milionů korun. Ten poslouží na provozní a investiční financování společnosti.

CPI Group má novou funkci předsedy dozorčí rady

Na svém posledním zasedání posílila valná hromada společnosti Czech Property Investments (CPI Group) pravomoci dozorčí rady zvolením Alaina Charbita z Velké Británie předsedou tohoto kontrolního orgánu.

CPI Group mění vlastnickou strukturu

Na poslední valné hromadě developerské a investiční společnosti Czech Property Investments (CPI Group) byl zvolen předsedou dozorčí rady Alain Charbit, který představuje novou skupinu akcionářů. Po splnění všech podmínek transakce získají soukromé investorské rodiny Charbit a Joory z Velké Británie poloviční balík akcií od dosavadního většinového akcionáře, společnosti Gandalf.

Evropské finance pro čistírny odpadních vod odblokovány

Na posledním jednání s Evropskou komisí (EK) ve středu 7. listopadu se ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi podařilo po více než tříletých diskusích odblokovat problém se smluvními vztahy, které bránily České republice v čerpání evropských finančních prostředků pro vodohospodářské stavby, především čistírny odpadních vod. Nic tedy již nebrání tomu, aby byl ještě v letošním roce Komisí schválen Operační program Životní prostředí (OPŽP). „Jedná se o průlomový moment ve financovaní vodohospodářských projektů z evropských peněz,“ konstatuje ministr Bursík.

Unipetrol podepsal s Dezou dohodu o smírném vyřešení sporů

Dnes odpoledne podepsaly společnosti UNIPETROL, a. s. a DEZA, a. s. po dlouhém jednání dohodu o mimosoudním smírném vyřešení sporů týkajících se převodu akcií společností AGROBOHEMIE a.s. a SYNTHESIA, a.s. ve vlastnictví společnosti Unipetrol.Společnost Deza se v dohodě o smírném vyřešení sporů zavázala vzít zpět žaloby podané proti společnosti Unipetrol a nepožadovat na společnosti Unipetrol zaplacení smluvní pokuty nebo jakékoliv náhrady škody. Společnosti Unipetrol a Deza se současně dohodly na prodeji akcií společností Agrobohemie a Synthesie ve vlastnictví společnosti Unipetrolu společnosti Deza za kupní cenu odrážející jejich reálnou tržní hodnotu s tím, že kupní cena bude stanovena důvěryhodným znalcem v oblasti oceňování vybraným oběma společnostmi.

Unipetrol a společnosti skupiny MEI podepsaly smlouvy o koupi 14,51 % akcií společnosti Paramo

Společnost UNIPETROL, a.s., jako kupující, a společnosti MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V., MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A. a BLUE MOUNTAIN, s.r.o., jako prodávající, dnes uzavřely smlouvy o koupi akcií, na základě kterých společnost Unipetrol získá od společností skupiny MEI 14,51% akcií společnosti PARAMO.

Skupina UNIPETROL vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk ve výši 1,8 mld. Kč. Byly dokončeny plánované odstávky a většina výrobních zařízení již jede naplno

Ve 3. čtvrtletí roku 2007 skupina UNIPETROL pokračovala ve své silné finanční výkonnosti a za prvních devět měsíců letošního roku vykázala ukazatel EBITDA bez jednorázových položek ve výši 8,569 mld. Kč a čistý zisk bez jednorázových položek ve výši 5,470 mld. Kč, přičemž oba ukazatele výrazně převyšují výsledky za srovnatelné období roku 2006. Jednorázové položky s negativním dopadem ve výši přes 3,6 mld. Kč (většinou jde o snížení účetní hodnoty akcií, které UNIPETROL vlastní ve společnostech Agrobohemie a Synthesia) však vedly ke snížení čistého zisku na 1,8 mld. Kč, což oproti prvním devíti měsícům roku 2006 představuje pokles.

Liberecký Grandhotel Zlatý lev má nového majitele

Liberecký Grandhotel Zlatý Lev změnil vlastníka. Novým majitelem čtyřhvězdičkového secesního hotelu se stala investorská a developerská skupina CPI Group. Záměrem nového vlastníka je zachovat současnou podobu hotelu a jeho kapacitu zvýšit pro nadcházející Mistrovství světa v klasickém lyžování.

BlahaSoft: Účto 2008 zdarma!!

Statutární orgány, či jejich členové musí v ČR čelit více než 100 různým povinnostem

PRAHA (1. listopadu 2007) - Jste jednatelem či členem představenstva v nějaké společnosti? Figuruje vaše jméno v dozorčí radě nějaké společnosti? Pak vězte, že tyto funkce s sebou přináší více než 100 různých povinností. Při jejich neplnění si je možné vysloužit jak peněžité postihy (zejména v důsledku odpovědnosti za škodu), které se mohou pohybovat v řádech desítek milionů korun, tak například i tresty v součtu (viz níže) desítek let odnětí svobody. Vyplývá to z analýzy hlavních zákonů vztažených k podnikání, kterou zpracovala firma Společnosti Online.

Zhruba čtvrtině podniků dosud chybí integrované povolení

V úterý 30. října skončila lhůta, daná zákonem o integrované prevenci [1], do které měli provozovatelé zhruba 1850 průmyslových a zemědělských zařízení povinnost získat integrované povolení, nutné k jejich další činnosti. Platnými integrovanými povoleními dnes disponuje zhruba 75 % těch, kterých se tato povinnost týká (tj. bylo vydáno 1150 vydaných povolení).

Moravskoslezský automobilový klastr se rozhodl důrazněji bránit svá práva

Nový a zatím v České republice unikátní projekt na ochranu průmyslových a autorských práv v těchto dnech realizuje pro své členy Moravskoslezský automobilový klastr. Hlavním úkolem projektu bude zjistit úroveň ochrany průmyslových práv u společností sdružených v klastru a navrhnout systém jejich účinné ochrany tak, aby tato práva nebylo možné konkurencí beztrestně zneužívat.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.