Unipetrol podepsal s Dezou dohodu o smírném vyřešení sporů | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Unipetrol podepsal s Dezou dohodu o smírném vyřešení sporů


Dnes odpoledne podepsaly společnosti UNIPETROL, a. s. a DEZA, a. s. po dlouhém jednání dohodu o mimosoudním smírném vyřešení sporů týkajících se převodu akcií společností AGROBOHEMIE a.s. a SYNTHESIA, a.s. ve vlastnictví společnosti Unipetrol.Společnost Deza se v dohodě o smírném vyřešení sporů zavázala vzít zpět žaloby podané proti společnosti Unipetrol a nepožadovat na společnosti Unipetrol zaplacení smluvní pokuty nebo jakékoliv náhrady škody. Společnosti Unipetrol a Deza se současně dohodly na prodeji akcií společností Agrobohemie a Synthesie ve vlastnictví společnosti Unipetrolu společnosti Deza za kupní cenu odrážející jejich reálnou tržní hodnotu s tím, že kupní cena bude stanovena důvěryhodným znalcem v oblasti oceňování vybraným oběma společnostmi.

Praha, 31. října 2007 - V roce 2000 a 2001 společnosti Unipetrol a Deza uzavřely smlouvy o budoucím prodeji akcií společností Agrobohemie a Synthesie (dříve Aliachem), ve kterých bylo mimo jiné sjednáno právo společnosti Unipetrolu nebo Deza požádat druhou stranu o uzavření smlouvy o koupi akcií v případě, že by u druhé strany došlo k významné změně vlastnické struktury. V roce 2005 společnost Deza vyzvala společnost Unipetrol k uzavření smluv o koupi akcií týkajících se prodeje předmětných akcií ve znění uvedeném ve smlouvách o budoucím prodeji akcií.

Po důkladné analýze se představenstvo společnosti Unipetrol rozhodlo tyto smlouvy o koupi akcií neuzavřít. Podle názoru představenstva smlouvy o koupi akcií trpěly právními vadami. V této souvislosti společnost Unipetrol předložila společnosti Deza návrh na úpravu smluv o koupi akcií tak, aby byly odstraněny jejich případné právní vady, které mohly vést k jejich neplatnosti. Snaha dosáhnout dohody se společností Deza ohledně změny obsahu smluv o koupi akcií se nesetkala s úspěchem a společnost Deza podala proti společnosti Unipetrol u Městského soudu v Praze dvě žaloby, ve kterých se mimo jiné domáhala zaplacení smluvních pokut a náhrady škody způsobené ze strany společnosti Unipetrol společnosti Deza z důvodu tvrzeného porušení povinnosti společnosti Unipetrol uzavřít se společností Deza smlouvy o koupi akcií.


Dnešní dohoda o smírném vyřešení sporů znamená pro společnost Unipetrol:

možnost prodat akcie společností Agrobohemie a Synthesia za tržních podmínek,
eliminaci možných právních vad prodeje akcií společností Agrobohemie a Synthesia,
možnost získat finanční prostředky za majetek, který není součástí hlavního předmětu podnikání,
minimalizaci nákladů spojených s případným soudním řízením,
eliminaci hrozby dalšího finančního zatížení v případě nepříznivého rozhodnutí soudu,
budoucí spolupráce se společnostmi ovládanými Dezou při prodeji a nákupu surovin.
„Dohodu o smírném vyřešení sporů považuji za další důležitý krok v naší snaze uzavřít všechny nevyřešené otázky minulosti a realizovat úspěšně naši dlouhodobou strategii. Podle našeho názoru mají společnosti Agrobohemie a Synthesia, které nebyly součástí našeho hlavního předmětu podnikání a na jejichž řízení jsme měli pouze omezený vliv, nepříliš velký potenciál pro náš budoucí rozvoj a s Dezou je tedy čeká lepší budoucnost. Finanční prostředky, které získáme z transakce, nám dovolí dále restrukturalizovat naše dluhové financování,“ uvedl François Vleugels, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Unipetrol.

V současné době společnost Unipetrol vlastní 50 % akcií společnosti Agrobohemie a 38,79 % akcií společnosti Synthesia.

Kontakt:

Michaela Lagronová
Tisková mluvčí
michaela.lagronova@unipetrol.cz
+ 420 602 304 70
+ 420 2258 001 4


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 11. 2007 11:13
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Unipetrol, a.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
UNIPETROL, a.s., je skupinou společností, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal UNIPETROL součástí skupiny PKN ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina UNIPETROL se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří skupina UNIPETROL k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. V roce 2006 vykázal UNIPETROL výnosy ve výši 95 mld. Kč a jeho čistý zisk činil 1,6 mld. Kč. Skupina UNIPETROL zaměstnává zhruba 4000 lidí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.