Moravskoslezský automobilový klastr se rozhodl důrazněji bránit svá práva | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Moravskoslezský automobilový klastr se rozhodl důrazněji bránit svá práva


Nový a zatím v České republice unikátní projekt na ochranu průmyslových a autorských práv v těchto dnech realizuje pro své členy Moravskoslezský automobilový klastr. Hlavním úkolem projektu bude zjistit úroveň ochrany průmyslových práv u společností sdružených v klastru a navrhnout systém jejich účinné ochrany tak, aby tato práva nebylo možné konkurencí beztrestně zneužívat.

„Trendem současné doby je poměrně vysoký nárůst ceny nehmotného majetku podniků vůči cenám jejich majetku hmotného. U prosperujících společností tvoří jejich know–how, patenty, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví až 75% jejich skutečné ceny,“ říká k problematice průmyslových práv JUDr. Petr Holub, jehož advokátní kancelář na projektu spolupracuje s vítězem tendru, společností HM PARTNERS s.r.o. a , který vyhrál výběrové řízení na zabezpečení celého projektu. „Práva k tomuto majetku však obvykle nejsou náležitě chráněna,“ dodává advokát Holub.
Základním úkolem společnosti HM PARTNERS s.r.o a jeho partnerů je v současném období provedení auditů ve společnostech, které jsou členy klastru. Následně bude vypracován návrh řešení efektivního přihlašování průmyslových práv. „Registrace průmyslových práv poskytuje nejen dlouhodobou záruku ochrany nehmotného majetku, ale stává se též silnou konkurenční výhodou na trhu“, potvrzuje Ing.Zdeněk Michálek ředitel společnosti společnosti HM PARTNERS a evropský patentový zástupce.
Podle autorů potrvá celý projekt několik měsíců a bude se na něm významně podílet i Vysoká škola Báňská v Ostravě. Všichni zainteresovaní věří, že ochrana průmyslových práv místních firem výrazně pomůže ve vědeckém rozvoji automobilových technologií v Moravskoslezském kraji.
Kontakt:

Tomáš Zdechovský
general manager
zdechovsky@commservis.com
774888300


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 10. 2007 18:01
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu strategií, image, výzkumy a analýzy.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.