Statutární orgány, či jejich členové musí v ČR čelit více než 100 různým povinnostem | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Statutární orgány, či jejich členové musí v ČR čelit více než 100 různým povinnostem


PRAHA (1. listopadu 2007) - Jste jednatelem či členem představenstva v nějaké společnosti? Figuruje vaše jméno v dozorčí radě nějaké společnosti? Pak vězte, že tyto funkce s sebou přináší více než 100 různých povinností. Při jejich neplnění si je možné vysloužit jak peněžité postihy (zejména v důsledku odpovědnosti za škodu), které se mohou pohybovat v řádech desítek milionů korun, tak například i tresty v součtu (viz níže) desítek let odnětí svobody. Vyplývá to z analýzy hlavních zákonů vztažených k podnikání, kterou zpracovala firma Společnosti Online.

V České republice je registrováno přes 250 tisíc společností s ručením omezeným a více než 19 tisíc akciových a komanditních společností. Dohromady v nich působí odhadem půl milionu osob ve statutárních a dozorčích orgánech. „Funkce jednatelů a členů představenstev jsou obecně brány jako velmi prestižní. Tato prestiž s sebou ovšem přináší i celou řadu úskalí, přičemž podnikatelé o drtivé většině z nich nemají ani potuchy,“ upozorňuje Petr Mála z firmy Společnosti Online s.r.o. Statutární a dozorčí orgány totiž musí ze zákona plnit několik desítek různých povinností. „Jde o více než 100 povinností. Mezi ty nejznámější patří péče řádného hospodáře, nutnost vést řádně účetnictví, poskytovat účetní a jiné doklady při daňové kontrole, označit místo podnikání, prokázat způsob nabytí zboží a další,“ uvádí Mála.
Neplnění těchto povinností sebou může přinést nepříjemné důsledky. „Sečetli jsme sankce a došli jsme k překvapivým závěrům. Co se týká peněžitých, tak na jednatele, předsedu představenstva či členy statutárních orgánů mohou být, zejména v důsledku odpovědnosti za škodu přeneseny sankce v celkovém součtu až 120 miliónů korun. Navíc v případě porušení dalších povinností, z nichž vyplývá odpovědnost za škodu, je výše sankcí stanovena na základě % podílu hodnoty aktiv a mohou tak dosáhnout dalších desítek miliónů korun.“ vysvětluje Mála. Kromě finančních postihů musí statutární orgány počítat také s rizikem trestů odnětí svobody za zákonem předvídané delikty. „V případě, že by se tresty sčítaly (jako je tomu například v USA), mohl by součet let odnětí svobody při porušení všech povinností dosáhnout stejného čísla, jako je průměrný věk dožití obyvatelstva v ČR, a to 75 let. Prakticky se tresty v České republice nesčítají, ale spíše se kombinují např. s peněžitým trestem, zákazem činnosti, apod.“ varuje Mála.
Nejvíce ohrožené jsou zejména menší a střední firmy. Zde funkce jednatelů a členů představenstev zastávají kromě podnikatelů stále častěji jejich rodinní příslušníci. „Ve snaze nepustit si do firmy někoho cizího, dosazují podnikatelé na pozice jednatelů, členů představenstva či dozorčích rad své rodinné příslušníky. Ti přitom většinou nemají žádné právní povědomí. Když pak přijde problém, jsou to oni, kdo za něj nesou odpovědnost,“ varuje Mála.
Tyto a celá řada dalších důvodů otevřela v České republice dveře zcela novému druhu podnikání, a to poskytování tzv. nominee nebo také statutárních služeb. Specializované společnosti v takovýchto případech dozorují klientům splnění těchto povinností, ať už formou vnějšího dohledu nebo přímo prostřednictvím svých osob, dosazených do orgánů společností. „Kromě výše zmíněného některé společnosti využívají nominee služeb také z důvodů jiných potřeb, jako např. doplnění osob do orgánů společností z důvodů nedostatku vlastních osob, příp. eliminace možných negativních aspektů při realizaci důležitého podnikatelského záměru apod.“ vyjmenovává Mála.
O nás
Firma Společnosti Online s.r.o. vznikla v roce 2001 a během období od svého vzniku až do současnosti si vytvořila, a později i upevnila, své dominantní postavení na trhu v oblasti prodeje českých ready-made společností, tj. firem „na klíč“ zapsaných do obchodního rejstříku výhradně za účelem prodeje finálnímu zákazníkovi. Od roku 2006 se na základě poptávky klientů rozhodla firma Společnosti Online s.r.o. rozšířit svoji nabídku o službu poskytování osob do statutárních a dozorčích orgánů společností (tzv. nominee služby).

Kontakt:

David Vidomus
marketing
vidomus@spolecnostionline.cz
777 773 524
226 091 205


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 11. 2007 14:55
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Společnosti Online s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komplexní servis v oblasti prodeje firem na klíč neboli ready-made společností® poskytujeme již od roku 1999.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.