Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Vydané tiskové zprávy


Právní zastupování ÚZSVM v roce 2011

Praha, 29. 3. 2012 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), zastupuje stát podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zejména před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu (dále jen „OSS“).

ÚZSVM převedl pozemek v přírodní rezervaci

Kolín, 27. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl pozemek v katastrálním území Veltruby o výměře téměř 29 tisíc m2 Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Pozemek se nachází přímo uprostřed přírodní rezervace Veltrubský luh a jedná se o slepé rameno Labe.

Rozsáhlé dědictví v Jizerských horách

Liberec, 26. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitosti za nejvyšší nabídku, a to za více než 5,1 milionu korun.

ÚZSVM předal policii výbavu zlodějů aut

Ústí nad Labem, 21. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Zápisem o změně příslušnosti hospodařit movitý majetek Policii ČR, Službě kriminální policie a vyšetřování v Ústí nad Labem.

ÚZSVM dal vzniknout Domu Šance a pracovní terapeutické dílně

Praha, 21. 3. 2012 – ÚZSVM dal do výpůjčky Projektu Šance nebytové prostory v pražských Vršovicích. Ve čtvrtek 22. 3. 2012 bude oficiálně zahájen provoz Domu Šance a pracovní terapeutické dílny. Občanské sdružení Projekt Šance poskytuje zázemí mládeži z dětských domovů, která žije na okraji společnosti, tzv. dětem ulice.

Mince z vykradených poštovních zásilek poslouží jako osvětový materiál

Břeclav, 15. 3. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), daroval České národní bance celkem 139 kusů zahraničních mincí.

ÚZSVM bezúplatně převedl historickou budovu sýpky

Mladá Boleslav, 13. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl nemovitou kulturní památku městu Bělá pod Bezdězem.

Kulturní památka z 19. století převedena městu

Rychnov nad Kněžnou, 14. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Rokytnice v Orlických horách kapli Panny Marie s pozemkem o velikosti 40 m². Současně ÚZSVM převedl také pozemek pod pomníkem padlým vojákům I. světové války. Účetní hodnota majetku přesahuje 900 tisíc korun.

Velké množství alkoholu zlikvidováno

Prostějov, 13. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), v roce 2011 nabyl celkem 610 litrů alkoholu, a to na základě rozhodnutí Celního úřadu Prostějov a Celního úřadu Frýdek – Místek.

Spoluvlastnické podíly vynesly přes milion korun

Semily, 7. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za více než 1,3 milionu korun v 1. kole výběrového řízení spoluvlastnické podíly k 5 pozemkům v katastrálním území Turnov. Výnos z prodeje je příjmem státního rozpočtu.

Dům po Fondu dětí a mládeže v centru Teplic prodán

Teplice, 6. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal majetek po bývalém Fondu dětí a mládeže. Prodejem získal stát cca 3 miliony korun, přičemž v této částce byla zohledněna i skutečnost, že kupující v minulosti objekt zrekonstruoval nákladem přesahujícím 9 milionů korun. Tím se zabránilo znehodnocení budovy a snížení její hodnoty.

Dědictví vyneslo dva a půl milionu korun

Kolín, 5. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou dům se zahradou a stavební parcelou ve Vrbčanech. Součástí dědictví byly rovněž movité věci a vkladní knížky.

Pozemky pod hřištěm převedeny ve prospěch obce

Kolín, 29. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Veltruby 3 pozemkové parcely o výměře téměř 9 tisíc m2.

ÚZSVM bezúplatně převedl kostel Cisterciáckému opatství

Český Krumlov, 29. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví Cisterciáckého opatství Vyšší Brod kostel sv. Michala Archanděla. Kostel v pohraniční obci Horní Dvořiště má účetní hodnotu více než 1,6 milionu korun.

ÚZSVM prodal dům v Žamberku za 8 milionů korun

Ústí nad Orlicí, 22. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal v Žamberku bytový dům s přilehlými pozemky za více než 8 milionů korun. Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

ÚZSVM spolupracuje s městskými úřady

Prachatice, 20. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl 14 pozemků o výměře 41 tisíc m2 Lesům ČR.

Neplatné bankovky a mince získala Česká národní banka

Břeclav, 16. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), daroval České národní bance celkem 634 kusů bankovek a mincí.

ÚZSVM prodal rodinný dům v Říčanech u Prahy

Střední Čechy, 13. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení za téměř 4 miliony korun rodinný dům v Říčanech u Prahy.

Pozemky za téměř čtyři miliony převedeny bezúplatně

Teplice, 31. 1. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obcím a Ústeckému kraji v okrese Teplice 52 pozemků v účetní hodnotě bezmála 3,9 milionů korun. Celková výměra majetku je 41.901 m².

Lesy ČR získaly pozemky za 4,5 milionu korun

Ústí nad Labem, 6. 2. 2012 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal státnímu podniku Lesy ČR celkem 40 zalesněných pozemků v účetní hodnotě více než 4,5 milionu korun. Pozemky o celkové rozloze téměř 157 hektarů se nacházejí v okresech Česká Lípa, Liberec, Louny, Teplice a Děčín.

Převody pozemků v chráněné krajinné oblasti na severu Čech

Děčín, 30. 1. 2012 – Pozemky v hodnotě téměř 18 milionů korun bezúplatně převedl Ústeckému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Ústecký kraj bezúplatným převodem získal do svého vlastnictví pozemky o celkové rozloze 77.737 m2, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a České středohoří.

ÚZSVM převedl pozemky za čtrnáct milionů korun

Litoměřice, 26. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Litoměřice pozemky v účetní hodnotě přes 14 milionů korun.

Bezúplatný převod pozemku na sídlišti v Žatci

Louny, 26. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Žatec rozsáhlý pozemek v účetní hodnotě přes 4,2 milionu korun.

Město získalo 49 pozemků pod komunikacemi

Domažlice, 19. 1. 2012 – Celkem 49 pozemků pod místními komunikacemi převedl bezúplatně městu Staňkov ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň). Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1,3 milionu korun. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Staňkov – ves. ÚZSVM převedl pozemky bezúplatně podle zákona o pozemních komunikacích.

Rozsáhlé městské pozemky získala Jihlava

Jihlava, 18. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava dva rozsáhlé pozemky pod komunikací, které se nacházejí v katastrálním území Jihlava. Jde o část významné městské komunikace Havlíčkova ulice, která vede od centra směrem k vlakovému nádraží. Komunikace je součástí páteřního městského dopravního systému statutárního města Jihlavy. Účetní hodnota pozemků přesahuje 4,1 milionu korun. Celková výměra majetku je 8.619 m².

Zaměstnanci ÚZSVM našli v domě skrýš s penězi

Jindřichův Hradec, 17. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě usnesení okresního soudu tzv. odúmrť. Ta zahrnovala rodinný dům s navazujícími pozemky v katastrálních územích a obci Nové Olešné a dále zemědělské pozemky v katastrálním území Nová Olešná a Vlčice u Střížovic. Celková hodnota získaného majetku přesahuje 1,5 milionu korun.

ÚZSVM předal administrativní budovu v Sokolově

Karlovy Vary, 16. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předal Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje do bezplatného užívání administrativní budovu v Sokolově, kde dosud sídlilo pracoviště ÚZSVM, referát Sokolov. Celková hodnota předaného majetku je 3,8 milionu korun.

Tisíce padělků skončily v drtičce odpadu

Domažlice, 11. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 14.527 kusů CD, DVD a hodinek. Movité věci připadly státu na základě trestního řízení o propadnutí nebo zabrání věcí.

ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu

Karlovy Vary, 9. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 27 pozemků v katastrálním území Rybáře o celkové výměře 5.051 m2. Účetní hodnota převedených nemovitostí je 4,8 milionu korun. Jedná se o pozemky, které funkčně přísluší k veřejně prospěšné stavbě průtahu silnice I/6 Karlovy Vary – západ, jejímž spoluinvestorem je také město Karlovy Vary.

ÚZSVM prodal pozemky pod celulózkou Hostinné

Trutnov, 4. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 1,7 milionu korun pozemky v katastrálním území Hostinné, v lokalitě Podháj. Současný uživatel pozemků a vlastník staveb v uzavřeném areálu na Podháji získal tímto přímým prodejem do svého vlastnictví celkem 9 pozemků o celkové výměře 13.029 m2.

ÚZSVM pronajal část střechy mobilnímu operátorovi

Jihlava, 3. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), pronajal část střechy svého sídla pro umístění a provoz komunikační technologie mobilního operátora. Výnos z pronájmu odvede ÚZSVM do státního rozpočtu.

Kraj získal pozemky za 5 milionů korun

Břeclav, 21. 12. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji 21 pozemků v celkové účetní hodnotě více než 5 milionů korun. Pozemky se nacházejí na Břeclavsku a jsou součástí těles silnic ve vlastnictví kraje.

ÚZSVM prodal dva pozemky v areálu zámečku Bílé Poličany

Trutnov, 20. 12. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), za 350 tisíc korun prodal 2 pozemky v katastrálním území Bílé Poličany do vlastnictví Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Na pozemcích o celkové výměře 3.553 m2, které patří do areálu zámečku Bílé Poličany, se nacházejí stavby v jejím vlastnictví.

Památkově chráněný Chlumeček má nového vlastníka

Český Krumlov, 14. 12. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu téměř 632 tisíc korun z prodeje stavby Chlumeček a pozemku v katastrálním území Křemže. Jedná se o bývalou tvrz, která byla zapsána do seznamu kulturních památek České republiky.

Junák získal nemovitosti

Tachov, 13. 12. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl skautské organizaci Junák 5 budov v katastrálním území Pístov.

Lihoviny za půl milionu korun propadly státu

Benešov, 8. 12. 2011 – Téměř 5 tisíc litrů lihovin v hodnotě více než půl milionu korun předal Generálnímu ředitelství cel ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy). Lihoviny propadly státu z důvodu porušení zákona o spotřebních daních.

ÚZSVM předal ŘSD pozemky pod silnicí

Klatovy, 7. 12. 2011 – Celkem 20 pozemků v účetní hodnotě 2,8 milionu korun převedl bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň).

Zvěřina z trestné činnosti propadla státu

Prostějov, 1. 12. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zajistili likvidaci 70 kg masa zvěřinového původu, které stát získal jako propadnutý majetek.

ÚZSVM převedl administrativní budovu v Pelhřimově

Pelhřimov, 30. 11. 2011 – Administrativní objekt v hodnotě téměř 26 milionů korun převedl bezúplatně České správě sociálního zabezpečení ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice).

ÚZSVM převedl pozemky za 2 miliony Ústeckému kraji

Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny, 29. 11. 2011 – Ústeckému kraji bezúplatně převedl další pozemky v celkové účetní hodnotě více než 2 miliony korun ÚZSVM, odbor Odloučená pracoviště Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Středočeský kraj získal pozemky za 10 milionů

Kolín, 23. 11. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), pokračuje v převodu pozemků pod komunikacemi. Vedle pozemků pod místními komunikacemi ve městech a obcích se jedná také o pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. V letošním roce převedl ÚZSVM do vlastnictví Středočeského kraje už 37 pozemků o celkové výměře 240.843 m2. Účetní hodnota tohoto majetku je téměř 10 milionů korun. Novým majitelem pozemků se stal kraj, který je vlastníkem komunikací.

Kraj získal 13 pozemků v ústavu sociální péče Srdce v domě

Břeclav, 22. 11. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji celkem 13 pozemků v katastrálním území Klentnice. ÚZSVM převodem pozemků do vlastnictví kraje zajistil sjednocení vlastnického práva k nemovitostem v areálu ústavu sociální péče Srdce v domě.

Autokemp Slunce má nového majitele

Česká Lípa, 14. 11. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení za více než 2, 2 milionu korun areál autokempu Slunce v okrajové části města Žandov.

Město získalo pozemky v útulku pro psy

Karlovy Vary, 8. 11. 2011 – Bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 3 pozemky v účetní hodnotě téměř 570 tisíc korun ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň). Na pozemcích v katastrálním území Dvory se nachází areál útulku pro odložené, toulavé a týrané psy, který provozuje město Karlovy Vary.

Bezúplatný převod veřejné zeleně

Tábor, 7. 11. 2011 – Celkem 45 pozemků v katastrálním území Klokoty, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a zeleň, bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice).

Na převedených pozemcích žijí chráněné druhy obojživelníků

Vsetín, 1. 11. 2011 – Celkem 5 pozemků v obci Vigantice bezúplatně převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava). Pozemky leží ve II. a III. zóně Chráněné krajinné oblasti a jsou zařazeny do Evropsky významné lokality Beskydy (v systému Natura 2000).

Kraj získal pozemky za více než 4,7 milionu korun

Ústí nad Labem, 26. 10. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl Ústeckému kraji další nemovitosti, jejichž účetní hodnota převyšuje 4,7 miliony korun.

Mikulov získal část městského opevnění bezúplatně

Břeclav, 25. 10. 2011 – Část středověkého městského opevnění bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Mikulov ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno). Převedený majetek je prohlášen za nemovitou kulturní památku a tvoří poslední zbytky uceleného městského opevnění se všemi prvky fortifikačního systému. Spolu s opevněním zámku a s věží prachárny na Kozím hrádku jde o doklady propracovaného systému středověkého opevnění Mikulova.

Město Litoměřice získalo pozemky za více než 8,4 milionu korun

Litoměřice, 18. 10. 2011 – Celkem 25 pozemků v katastrálním území Litoměřice v účetní hodnotě více než 8,4 milionu korun, jejichž celková rozloha je cca 20 tisíc m2, bezúplatně převedl městu Litoměřice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

ÚZSVM podpořil Projekt Šance

Praha, 13. 10. 2011 – Projekt Šance získal od ÚZSVM do výpůjčky nebytové prostory v pražských Vršovicích. Občanské sdružení Projekt Šance poskytuje zázemí mládeži z dětských domovů, která žije na okraji společnosti, tzv. dětem ulice.

Pozemky v kaplickém sportovním areálu získalo město

Český Krumlov, 4. 10. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Kaplice celkem 6 pozemků o výměře 813 m². Pozemky, které jsou součástí sportovního areálu, se nacházejí v katastrálním území Kaplice.

Barokní schodiště na Rychnovsku patří obcím

Rychnov nad Kněžnou, 3. 10. 2011 – Schodiště v účetní hodnotě 7 milionů korun s balustrádami a výzdobou, které vede ke kostelu Panny Marie Bolestné, bezúplatně převedl obcím Lhoty u Potštejna a Borovnice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové).

ÚZSVM předal pozemky pro stavbu silnice

Chomutov, 27. 9. 2011 – Pozemky v hodnotě téměř 2,8 milionu korun předal Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Mezinárodní konference Public Real Estate Network se koná 3. – 4. října v Praze

Praha, 26. 9. 2011 – Aktuální otázky hospodaření se státním nemovitým majetkem budou tématem dvoudenní výroční konference, kterou pořádá mezinárodní sdružení Public Real Estate Network (PuREnet) ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve dnech 3. – 4. října 2011 v Praze. ÚZSVM konferenci zajišťuje organizačně jako člen sdružení PuREnet.

Padělky světových značek skončily ve spalovně

Strakonice, 21. 9. 2011 – Likvidaci více než 500 kusů padělků náramkových hodinek a většího množství padělků dětských hraček zajistili zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice).

Kraj získal pozemky na Domažlicku bezúplatně

Domažlice, 20. 9. 2011 – Celkem 23 pozemků v účetní hodnotě více než 2 miliony korun bezúplatně převedl Plzeňskému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň).

Zámek Raduň získal nový mobliář

Nový Jičín, 15. 9. 2011 – Předměty z pozůstalosti, které doplní mobiliář zámku Raduň, předali Národnímu památkovému ústavu zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava). Šlo zejména o knihy a gramofonové desky z meziválečného období, ÚZSVM dále předal nástěnné hodiny, gramofon, porcelánové nádobí, lustr a nábytek.

Prodaný pozemek bude využit pro ekologickou stavbu

Klatovy, 14. 9. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal obci Hrádek pozemek o celkové výměře 2.940 m2, který se nachází v katastrálním území Hrádek u Sušice. Důvodem pro převod pozemku je výstavba čističky odpadních vod, protože zmíněná lokalita byla pro tento účel určena jako jediná vhodná.

Pozemky u Řípu bezúplatně převedeny městu

Litoměřice, 13. 9. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl několika městům nemovitosti v celkové účetní hodnotě přes 1,1 milionu korun.

Pozemky v areálu stadionu převedeny ve veřejném zájmu

Kroměříž, 6. 9. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Holešova 6 pozemků o celkové výměře 28.370 m² v katastrálním území Holešov. Účetní hodnota převedeného majetku v areálu stadionu je bezmála 250 tisíc korun.

Mince získalo muzeum

Břeclav, 5. 9. 2011 – Dvě pamětní mince bezúplatně předal Moravskému zemskému muzeu v Brně ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno).

Zlínský kraj získal další pozemky

Kroměříž, 30. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Zlínskému kraji pozemky pod komunikacemi v katastrálním území Kroměříž. Celková výměra pozemků převyšuje 12 tisíc m², účetní hodnota se blíží částce 3 miliony korun.

ÚZSVM převedl Jihlavě majetek za více než tři miliony korun

Jihlava, 24. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava 8 pozemků pod komunikacemi v účetní hodnotě 3,3 milionů korun. Celková výměra pozemků v katastrálním území Pávov u Jihlavy je 6.885 m2. Komunikace napojuje místní část Pávov na dopravní infrastrukturu k blízké dálnici D1.

ÚZSVM pomáhá zdravotně postiženým spoluobčanům

Opava a Bruntál, 23. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl budovu s pozemkem v Opavě Moravskoslezskému kraji, příspěvkové organizaci Marianum.

ÚZSVM zabezpečil likvidaci zabavených věcí v trestním řízení

Svitavy, 18. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), zabezpečil likvidaci padělků zabavených v trestním řízení. Jednalo se o obuv v různých barvách a velikostech, tašky, kabelky a textil s logy výrobců světových značek.

Zajištěná luxusní auta propadla státu

Zlín, 16. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), předal Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje osobní motorová vozidla BMW X3 2.0 D a Nissan Pathfinder 2.5 DCI v celkové pořizovací hodnotě 2,3 milionu korun. Obě vozidla převzal ÚZSVM do správy jako zajištěný majetek, a to se souhlasem Krajského státního zastupitelství ve Zlíně.

Sto let staré housle prodány ve výběrovém řízení

Jihlava, 15. 8. 2011 – Sto let staré housle Stradiuarius a smyčce prodal až v 5. kole výběrového řízení ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno). Hudební nástroj odborně posoudil Mgr. Jaroslav Svěcený, znalec v oboru.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky na severu Čech

Ústí nad Labem, 11. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky v celkové účetní hodnotě téměř 2,8 milionu korun Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V brněnské drtírně skončily další tuny padělků

Žďár nad Sázavou, 9. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), zabezpečil likvidaci dalších 16 tun padělků v odhadované hodnotě 15 milionů korun. Zboží bylo zabavené v trestním řízení na základě 16 pravomocných rozhodnutí soudů.

Padělky světových značek putovaly do spalovny

Teplice, 4. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), ve spolupráci s Celním ředitelstvím Ústí nad Labem zajistil likvidaci zabaveného zboží o hmotnosti cca 2,54 tun.

ÚZSVM umožnil sjednocení majetku turistické základny

Hodonín, 3. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), za téměř 2 miliony korun prodal nemovitosti v katastrálním území Bzenec. Jednalo se o areál turistické základny Littner, který tvoří budova a 10 pozemků o celkové výměře 12.817 m2. Novým vlastníkem areálu se stal Jihomoravský kraj, který nemovitosti předal příspěvkové organizaci Středisko volného času Hodonín, jejímž je zřizovatelem. Středisko hospodaří také s ostatními nemovitostmi, které se nacházejí v areálu turistické základny. Prodejem nemovitostí umožnil ÚZSVM další sjednocení majetku a jeho účelnější využití.

Rekreační zóna v Novém Boru bude na převedených pozemcích

Česká Lípa, 2. 8. 2011 – Bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky v účetní hodnotě bezmála 900 tisíc korun ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Město Nový Bor od ÚZSVM získalo 6 pozemků o celkové výměře 23.429 m2 v katastrálním území Nový Bor, které v minulosti sloužily jako nedobudovaný cyklistický a sportovní areál.

Prostějov získal pozemek pod budovou městského úřadu

Prostějov, 26. 7. 2011 – Bezúplatný převod ve veřejném zájmu uskutečnil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), když převedl městu Prostějov pozemek v celkové účetní hodnotě téměř 1,6 milionu korun.

Kladno získalo pozemky pod komunikacemi

Kladno, 19. 7. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Statutárnímu městu Kladno 2 pozemky pod místními komunikacemi. Celková výměra pozemků je 11 tisíc m2, účetní hodnota se blíží částce 850 tisíc korun.

Tiskové prohlášení ÚZSVM k případu Diag Human

Praha, 15. 7. 2011 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k dalšímu vývoji kauzy sděluje, že Obvodní soud Vídeň – vnitřní město potvrdil přijetí odvolání společnosti Diag Human SE proti rozhodnutí tohoto soudu o zastavení exekuce, která je vedena proti třem uměleckým předmětům v majetku České republiky. Podle informací, které má ÚZSVM k dispozici, je tento postup v intencích rakouského práva očekávatelný, jedná se o zcela běžný a standardní krok.

ÚZSVM prodal pozemek ve Volyni

Strakonice, 14. 7. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř 750 tisíc korun prodal nezastavěný pozemek o výměře téměř 1.400 m2 v centru Volyně spotřebnímu družstvu Jednota.

ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi

Brno, 12. 7. 2011 – Pozemky v účetní hodnotě více než 19,5 milionu korun bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji ÚZSVM, Územní pracoviště Brno (odbor Hospodaření s majetkem státu). Pozemky se nacházejí pod silnicí 2. třídy v katastrálním území Bystrc, jejich celková výměra je 31 tisíc m2.

ÚZSVM převedl zabavené lihoviny celníkům

Ústí nad Orlicí, 7. 7. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl majetek propadlý státu v hodnotě více než 9,5 milionů korun Celnímu ředitelství v Hradci Králové.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ÚZSVM - K případu Diag Human

Praha, 1. 7. 2011 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes obdržel usnesení vídeňského soudu o zastavení exekuce. Okresní soud Vídeň – vnitřní město svým rozhodnutím vyloučil z exekučního řízení vedeném proti České republice zajištěné obrazy.

Padělky za 21 milionů skončily v drtírně odpadu

Žďár nad Sázavou, 29. 6. 2011 – Likvidaci zabaveného zboží v trestním řízení zabezpečil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno). Stalo se tak na základě třinácti pravomocných rozhodnutí soudu. Zboží určené k likvidaci vážilo cca 14,5 tuny, jeho hodnota byla odhadnuta na 21 milionů korun.

Kraj získal od státu pozemky

Ústí nad Labem, 28. 6. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl pozemky v celkové účetní hodnotě více než 10,7 milionu korun Ústeckému kraji.

ÚZSVM prodal rekreační objekt

Litoměřice, 22. 6. 2011 – Téměř 670 tisíc korun získal do státního rozpočtu ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

ÚZSVM prodal veterána z roku 1962

Střední Čechy/Praha, 21. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), za bezmála 190 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení sběratelsky ceněný automobil.

Obec a Lesy ČR získaly státní pozemky

Česká Lípa, 15. 6. 2011 – Pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun převedl Lesům České republiky a městu Doksy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

ÚZSVM zlikvidoval další věci z trestné činnosti

Jihlava, 14. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval předměty použité ke spáchání trestného činu, a to na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Třebíči.

Rodiště Jana Žižky z Trocnova v péči Jihočeského kraje

České Budějovice, 13. 6. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, bezúplatně předal Jihočeskému kraji areál národní kulturní památky Rodiště Jana Žižky z Trocnova.

Obec získala pozemky v areálu bývalých kasáren

Tábor, 9. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Jistebnice 2 pozemky v prostoru bývalých kasáren.

ÚZSVM umožní výstavbu protipovodňových opatření

Beroun, 9. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl 4 pozemky městu Králův Dvůr na Berounsku.

Pirátské DVD nosiče zlikvidovány

Pardubice, 7. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, referát Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové), převzal na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Chrudimi nelegální zboží.

ÚZSVM zapůjčil muzeu obraz

Český Krumlov, 1. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), zapůjčil Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově umělecké dílo. Jednalo se o olejomalbu na plátně z roku 1952 s názvem Český Krumlov v zimě, jejímž autorem je Adolf Träger.

ÚZSVM zlikvidoval tuny movitých věcí z neúspěšných dražeb

Vyškov, 31. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval více než 9 tun movitých věcí, které se nepodařilo okresnímu soudu prodat ve dvou kolech dražby. Jednalo se o movité věci složené městem Vyškov do úschovy okresního soudu za účelem splnění závazků, které měli povinní vůči městu.

Převedený pozemek bude součástí naučné stezky

Kutná Hora, 30. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl na doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny do vlastnictví TJ Sokol Horušice pozemek v katastrálním území Horka u Žehušic. Rozloha nemovitosti je bezmála 7.500 m2.

Majetek Fondu dětí a mládeže znovu patří státu

Teplice, 26. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal zpět do vlastnictví České republiky majetek po bývalém Fondu dětí a mládeže.

Drogy a zařízení k jejich výrobě zlikvidováno

Ústí nad Labem, 23. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil evidenci velkého množství případů zabrání nebo propadnutí věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení určených k jejich výrobě.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky Plzeňskému kraji

Klatovy, 19. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji 5 pozemků o celkové rozloze 23.786 m². Účetní hodnota majetku převyšuje půl milionu korun.

Dědictví na Příbramsku prodáno

Příbram, 18. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), za bezmála 2,3 miliony korun prodal nemovitosti a movité věci v katastrálních územích Pečičky, Pečice a Smolotely. ÚZSVM zmíněný majetek připadl na základě usnesení Okresního soudu v Příbrami jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM zlikvidoval věci z trestné činnosti

Prostějov, 16. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval věci použité ke spáchání trestného činu.

Obec na Zlínsku získala 39 pozemků

Zlín, 12. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl ve 2. pololetí roku 2010 obci Zádveřice-Raková 39 pozemků pod komunikacemi v celkové účetní hodnotě téměř 1,3 milionu korun.

Uložené finanční prostředky připadly státu

Zlín, 4. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), odvedl v roce 2010 do státního rozpočtu více než 600 tisíc korun složených do úschovy Okresního soudu ve Zlíně. Jednalo se o finanční prostředky vložené různými složiteli do úschovy okresního soudu za účelem splnění závazků, které měly tyto subjekty vůči svým věřitelům.

Obec získala 18 pozemků od státu

Tábor, 3. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Opařany na Táborsku 18 pozemků, jejichž účetní hodnota je téměř 1,3 milionu korun.

ÚZSVM podpořil sociální projekt Moravskoslezského kraje

Nový Jičín, 2. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl byt 2+1 v Novém Jičíně do vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to včetně podílu na bytovém domě a na pozemku.

ÚZSVM odvedl další milion do státní kasy

Střední Čechy, 27. 4. 2011 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), odvedl do státního rozpočtu více než 1 milion korun. Jednalo se o finanční prostředky uložené na vkladních knížkách České spořitelny, které ÚZSVM získal na základě usnesení soudu jako tzv. odúmrť.

Pozemky pod komunikacemi převedeny Příbrami

Příbram, 20. 4. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl městu Příbram další pozemky pod místními komunikacemi v účetní hodnotě téměř 4,5 milionů korun a o celkové výměře 22.376 m2.

Bezúplatné převody pozemků na severu Čech

Litoměřice, 19. 4. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl nemovitosti v celkové účetní hodnotě přes 1,8 milionu korun městu Litoměřice a Ústeckému kraji.

Lamborghini ve správě ÚZSVM

Zlín, 18. 4. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), převzal do správy supersportovní vůz Lamborghini Murciélago V12, 6.2 (rok výroby 2006), který byl vydán Policii ČR na základě příkazu k odnětí věci fyzické osobě podle § 79 trestního řádu.

Bezúplatné převody majetku na Českolipsku

Česká Lípa, 11. 4. 2011 – Nemovitosti v celkové účetní hodnotě téměř 666 tisíc korun bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

ÚZSVM řeší stavby realizované do pozemků státu

Břeclav, 7. 4. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), v loňském roce umožnil 230 žadatelům provést stavbu nebo opatření na pozemcích ve vlastnictví České republiky, se kterými je příslušný hospodařit ÚZSVM.

Prostějov získal od státu pozemky

Prostějov, 4. 4. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), předal městu Prostějov 8 pozemků v celkové účetní hodnotě 540 tisíc korun. Bezúplatný převod se uskutečnil z důvodu veřejného zájmu.

Územní pracoviště Brno se přestěhovalo

Brno, 31. 3. 2011 – Ke dni 21. 3. 2011 došlo ke změně sídla Územního pracoviště Brno (ÚZSVM) z adresy Orlí 27, 601 70 Brno na Příkop 11, 604 47 Brno. Běžný provoz pro veřejnost bude opět zahájen v pátek 1. 4. 2011.

ÚZSVM předal lesní pozemky

Rakovník, 29. 3. 2011 – Pozemky v účetní hodnotě více než 2,2 milionu korun bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy).

Nemovitosti na bývalém hraničním přechodu Studánky prodány

Český Krumlov, 23. 3. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 7,1 milionů korun prodal majetek na bývalém silničním hraničním přechodu Studánky.

ÚZSVM převedl šperky a sbírkové předměty

Liberec, 22. 3. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), vyřešil nově zjištěné dědictví, jehož předmětem bylo množství cenných movitých věcí.

Pozemky pod komunikacemi získal kraj

Ústí nad Labem, 21. 3. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně předal Ústeckému kraji celkem 29 pozemků pod komunikacemi v okresech Chomutov, Litoměřice a Teplice. Účetní hodnota předaných nemovitostí je téměř 3,5 milionu korun.

ÚZSVM předal Lesům ČR pozemky za 3,4 milionu korun

Česká Lípa a Chomutov, 16. 3. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal státnímu podniku Lesy České republiky 19 pozemků, jejichž účetní hodnota převyšuje 3,4 miliony korun. Pozemky se nacházejí v okresech Česká Lípa a Chomutov.

ÚZSVM převedl majetek Základní škole Maltézských rytířů

Kladno, 15. 3. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl budovy a příslušné pozemky v katastrálním území Kladno – Kročehlavy do vlastnictví Základní školy Maltézských rytířů Kladno. Účetní hodnota majetku činí bezmála 3 miliony korun.

Územní pracoviště Brno přesídlí od 1. 4. 2011 na novou adresu

Brno, 14. 3. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, oznamuje, že ve dnech 16. – 31. 3. 2011 se stěhuje do nového sídla, přičemž v tomto termínu bude provoz pracoviště omezen. Stěhování se týká zaměstnanců z adres Orlí 27 a Koliště 17.

Pozemky pod komunikacemi do majetku obcí a Libereckého kraje

Semily, 10. 3. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl 37 pozemků pod komunikacemi o celkové rozloze 37.581 m². Účetní hodnota majetku, který ÚZSVM v okrese Semily převedl osmi obcím, třem městům a Libereckému kraji, přesahuje 645 tisíc korun.

ÚZSVM pokračuje ve sjednocování vlastnictví

Žďár nad Sázavou, 9. 3. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl další pozemky pod komunikacemi, lesní pozemky a pozemky pod vodními toky.

Další pozemky v dobývacím prostoru prodány

Kutná Hora, 8. 3. 2011 – Za bezmála 2 miliony korun prodal pozemky v dobývacím prostoru Bohdaneč ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy).

Bezúplatné převody pozemků na Lounsku

Louny, 7. 3. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky o celkové rozloze 513.265 m2, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 3,4 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky ve veřejném zájmu

Uherské Hradiště, 2. 3. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), převedl ve veřejném zájmu městu Uherský Brod pozemky o rozloze 1.292 m².

ÚZSVM převedl bezúplatně park městu Svitavy

Svitavy, 1. 3. 2011 – Park o celkové výměře více než 11 tisíc m2, jehož účetní hodnota je téměř 7,5 milionů korun, bezúplatně převedl městu Svitavy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové).

Prostředky k výrobě drog předal ÚZSVM k likvidaci

Domažlice, 28. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), předal v roce 2010 Ministerstvu vnitra ČR celkem 132 movitých věcí, které sloužily k nedovolené výrobě a k držení omamných nebo psychotropních látek a jedů. Jednalo se např. o konopí, metamfetamin, injekční stříkačky, teploměry, digitální váhy, propanbutanové lahve či nádoby.

Junák získal majetek ve veřejném zájmu

Nymburk, 23. 2. 2011 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl skautské organizaci Junák majetek v účetní hodnotě 1,3 milionu korun.

ÚZSVM prodal těžební společnosti pozemky v dobývacím prostoru

Teplice, 22. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za částku přesahující 4,5 milionů korun prodal pozemky těžební společnosti. Pozemky o celkové výměře 34.910 m2 jsou součástí uceleného dobývacího prostoru Bílina, který se nachází v katastrálním území Jenišův Újezd.

ÚZSVM prodal rozsáhlé pozemky společnosti ČEZ

Chomutov, 17. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu více než 18,5 milionů korun z prodeje pozemků.

Automobil Spartak prodán ve výběrovém řízení

Jičín, 16. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal vůz Škoda Octavia Super, známý pod označením Spartak.

Přínos z vkladních knížek na Hodonínsku

Hodonín, 15. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), získal rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť majetek v hodnotě téměř 1,8 milionu korun.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví hrázového systému

Chomutov, 10. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitostí do státního rozpočtu částku téměř 5,3 milionu korun. Šlo o výnos z prodeje pozemků v katastrálním území Tušimice, jejichž majitelem se stala elektrárenská společnost.

Dědictví z vkladních knížek putuje do státní kasy

Prostějov, 9. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu více než milion korun ze dvou zrušených vkladních knížek. Státu připadly vkladní knížky jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Prostějově.

Historickou kapli získala obec

Teplice, 7. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Kostomlaty pod Milešovkou kapličku Panny Marie Pomocné. Stavba z roku 1880 se nachází uprostřed osady Hlince.

Fotbalové hřiště získalo město

Jindřichův Hradec, 3. 2. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl městu Jindřichův Hradec fotbalové hřiště se zázemím. Budova a 3 pozemky o celkové výměře více než 14 tisíc m2 se nacházejí v Jindřichově Hradci, v katastrálním území Horní Žďár.

Zrušení referátu Třebíč

Brno, 31. 1. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, oznamuje, že k 1. 2. 2011 dochází ke zrušení referátu Třebíč se sídlem na adrese Otmarova 82/3, Třebíč, který dosud působil při odboru Odloučené pracoviště Jihlava.

Zrušení referátů Jablonec nad Nisou a Most

Ústí nad Labem, 31. 1. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, oznamuje, že k 1. 2. 2011 dochází ke zrušení referátu Jablonec nad Nisou (se sídlem Podhorská 62, Jablonec nad Nisou), který dosud působil při odboru Odloučené pracoviště Liberec. Veškerou agendu ÚZSVM v okrese Jablonec nad Nisou bude od 1. 2. 2011 vykonávat odbor Odloučené pracoviště Liberec.

Zrušení OP Jeseník a vznik referátu Jeseník

Ostrava, 31. 1. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, oznamuje, že k 31. 1. 2011 dochází ke zrušení odboru Odloučené pracoviště Jeseník a od 1. 2. 2011 vzniká při odboru Odloučené pracoviště Šumperk referát Jeseník.

Diakonie získala rozsáhlý majetek na Šumpersku

Šumperk, 27. 1. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava), ve veřejném zájmu a bezúplatně převedl Diakonii Českobratrské církve evangelické soubor nemovitostí. Majetek, jehož účetní hodnota převyšuje částku 10 milionů korun, bude sloužit k provozování veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálních a humanitárních služeb.

ÚZSVM řeší rozsáhlé dědictví na severu Čech

Ústí nad Labem, 25. 1. 2011 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), řeší dědictví, jehož součástí je také 44 obrazů. Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem připadlo ÚZSVM jako odúmrť i dědictví rodinného domu a dvou pozemkových parcel, hotovost a zůstatky na vkladních knížkách a účtech v celkové výši téměř 293 tisíc korun.

Starožitnosti z dědictví putují do muzeí

Rakovník, 20. 1. 2011 – Starožitné nástěnné hodiny (tzv. pendlovky) předal Technickému muzeu v Brně ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy).

Bezúplatný převod veřejného prostranství

Uherské Hradiště, 19. 1. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky o rozloze 3.163 m² do vlastnictví města Kunovice.

Vlastníkem pozemků v areálu střední odborné školy je město

Břeclav, 18. 1. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Klobouky u Brna pozemky, které se nacházejí pod budovami areálu Městské střední odborné školy.

Převod budovy centra sociálních služeb

Svitavy, 13. 1. 2011 – Budovu a stavební parcelu v celkové účetní hodnotě téměř 12,7 milionů korun bezúplatně převedl městu Ústí nad Orlicí ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy, referát Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové). V objektu má sídlo Centrum sociální péče města, které zajišťuje chráněné bydlení.

Zboží z tržnic skončilo v drtičce odpadů

Karlovy Vary, 11. 1. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předalo odborné firmě k likvidaci celkem 10.566 kusů pirátských hudebních nosičů (CD a DVD nosiče) a 4.663 kusů falsifikátů textilií, obuvi a galanterních výrobků. Součástí těchto výrobků bylo celkem 1.398 opasků s kovovou sponou, které museli zaměstnanci ÚZSVM před likvidací odstranit.

Sjednocení majetku v Českém středohoří

Děčín, 10. 1. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za bezmála 1,2 milionu korun prodal nemovitosti v okrajové části Děčína, v katastrálním území Chrochvice. Pozemky se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Převod majetku v Olomouci byl ve veřejném zájmu

Olomouc, 6. 1. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl statutárnímu městu Olomouc nemovitosti, které se nacházejí v uzavřeném areálu centra péče o zdravotně postižené občany v Olomouci. Majetek byl převeden za účelem provozování veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálních a humanitárních služeb. Účetní hodnota budov a pozemků převyšuje 8 milionů korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek v areálu mateřské školy

Uherské Hradiště, 5. 1. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemek do vlastnictví města Uherského Brodu. Jednalo se o pozemek v areálu mateřské školy v Uherském Brodě, jejímž zřizovatelem je město.

Liberec získal pozemky bezúplatně

Liberec, 4. 1. 2011 – Celkem 13 pozemků o rozloze 3.854 m2, jejichž účetní hodnota převyšuje 2 miliony korun, bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Uvedený majetek získalo do svého vlastnictví Statutární město Liberec.

Obec získala mateřskou školku bezúplatně

Kolín, 29. 12. 2010 – Bezúplatný převod posledního objektu v areálu mateřské školky, jejímž zřizovatelem je obec Přišimasy, dokončil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy). Účetní hodnota převedené budovy se stavební parcelou je téměř 1,1 milionu korun.

ÚZSVM rozšířil fond knihovny

Cheb, 28. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), předal více než 100 svazků knih Městské knihovně v Chebu.

Pozemky v areálu gymnázia převedeny ve veřejném zájmu

Cheb, 22. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky v areálu Gymnázia Cheb Karlovarskému kraji. Účetní hodnota pozemků o rozloze 2.157 m² převyšuje částku 582 tisíc korun.

Hasičský záchranný sbor převzal majetek za 20 milionů korun

Nový Jičín, 21. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl budovu víceúčelového zařízení i s pozemky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Hodnota majetku činí bezmála 20 milionů korun.

Pozemky pod komunikacemi převzal Ústecký kraj

Teplice, 16. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Ústeckému kraji pozemky o celkové rozloze 24.296 m2. Celková účetní hodnota převedených pozemků v okrese Teplice je bezmála 1,2 milionu korun.

Město získalo pozemky v domově s pečovatelskou službou

Cheb, 15. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl městu Teplá pozemky v místním domě s pečovatelskou službou.

Zlínský kraj získal pozemky bezúplatně

Kroměříž, 14. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně do vlastnictví Zlínského kraje 5 pozemků o celkové výměře 32.868 m². Účetní hodnota majetku převyšuje 2 miliony korun.

Na převedených pozemcích bude zmodernizovaná tramvajová trať

Liberec, 9. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Statutárnímu městu Liberec 3 pozemky o celkové výměře 811 m2 v katastrálním území Rochlice u Liberce. Celková účetní hodnota pozemků převyšuje půl milionu korun. Tyto pozemky potřebuje město Liberec pro rozšiřování a zdokonalování systému veřejné dopravy a k zajištění modernizace tramvajové trati.

ÚZSVM převedl pozemek v areálu parku

Uherské Hradiště, 8. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně a ve veřejném zájmu do vlastnictví obce Medlovice pozemek v areálu místního parku.

Další bezúplatné převody pozemků na Chomutovsku

Chomutov, 7. 12. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl v okrese Chomutov 9 pozemků o celkové rozloze 17.488 m². Celková účetní hodnota majetku převedeného obcím a Ústeckému kraji v okrese Chomutov přesahuje 1 milion korun.

Bezúplatný převod pozemků městu Úpice

Trutnov, 6. 12. 2010 – Dva pozemky bezúplatně převedl městu Úpice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové).

ÚZSVM převedl městu Moravská Třebová areál sociálních služeb

Svitavy, 30. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl ve veřejném zájmu nemovitosti v areálu sociálních služeb. Jednalo se o 10 budov a 16 pozemků, jejichž novým majitelem se stalo město Moravská Třebová. Ucelený komplex pozemků a budov má účetní hodnotu více než 30 milionů korun.

Bezúplatný převod pozemků v areálu gymnázia

Karlovy Vary, 29. 11. 2010 – Celkem 9 pozemků v areálu Gymnázia Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary, referát Sokolov (Územní pracoviště Plzeň). Celková výměra pozemků je téměř 12 tisíc m2, jejich účetní hodnota převyšuje 845 tisíc korun.

ÚZSVM předal historické hrobky

Opava, 25. 11. 2010 – Celkem 11 historických hrobek Statutárnímu městu Opava bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Územní pracoviště Ostrava). Hrobky se nacházejí na městském hřbitově v Otické ulici. Celková účetní hodnota předaného majetku dosahuje částky téměř 320 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemky u zimního stadionu

Karlovy Vary, 23. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), za 11,2 milionu korun prodal pozemky u zimního stadionu v Karlových Varech. Příjem z prodeje ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu.

Dědictví v zahraničí připadlo České republice

Zlín, 23. 11. 2010 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), převedl do státního rozpočtu finanční prostředky uložené u německého bankovního ústavu.

Bezúplatný převod v areálu litoměřické nemocnice

Litoměřice, 24. 11. 2010 – Pozemky o rozloze 1.785 m2 v areálu Městské nemocnice Litoměřice převedl bezúplatně do vlastnictví Ústeckého kraje ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Celková účetní hodnota pozemků, které se zároveň nacházejí v chráněné krajinné oblasti České středohoří, je téměř 146 tisíc korun.

Převod pozemků Horské službě ČR

Karlovy Vary, 18. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Horské službě ČR pozemky v katastrálním území Pernink. Jednalo se o pozemky, které funkčně přísluší k objektu záchranné stanice ve vlastnictví horské služby.

Kopie výrobků znehodnoceny na základě trestního příkazu

Ústí nad Labem, 16. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem) zlikvidoval 142 padělků. Předmětem fyzické likvidace byly kopie výrobků zabavené v asijské prodejně v Ústí nad Labem, které byly prodejci nabízeny v rozporu se zákonem o ochranných známkách a nařízením Rady ES o průmyslových vzorech společenství.

ÚZSVM prodal bývalou školu v přírodě

Karlovy Vary, 15. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary, referát Sokolov (Územní pracoviště Plzeň), prodal ve 4. kole výběrového řízení ubytovací objekty bývalé školy v přírodě ve Stříbrné. Výnos z prodeje nemovitostí je 2,5 milionu korun.

Teplárenská společnost koupila od ÚZSVM pozemky

Ústí nad Labem, 10. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za bezmála 1,9 milionu korun prodal 4 pozemky v katastrálním území Mojžíř.

Tisíce padělků skončily v drtičce

Domažlice, 9. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), za 3. čtvrtletí letošního roku zlikvidoval celkem 8.095 movitých věcí, které byly zabaveny zejména na příhraničních tržnicích v okrese Domažlice.

Bezúplatný převod majetku Sdružení SOS dětských vesniček

Karlovy Vary, 8. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl celkem 19 pozemků v katastrálním území Doubí Sdružení SOS dětských vesniček, nezávislé nevládní neziskové organizaci. Hodnota převedeného majetku přesahuje 1,8 milionu korun.

Kraj získal pozemky na Domažlicku

Domažlice, 4. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji celkem 75 pozemků o celkové rozloze 189.428 m². Účetní hodnota majetku je téměř 9 milionů korun.

Pozemky v uzavřeném areálu změnily majitele

Teplice, 3. 11. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal 5 pozemků v katastrálním území Teplice – Řetenice. Novým majitelem se stala společnost ČEZ Teplárenská, a. s. Výnos, který ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu, je 850 tisíc korun.

Rekreační zařízení má nového majitele

Jindřichův Hradec, 1. 11. 2010 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 3,5 milionu korun prodal rekreační zařízení v obci Kunžak na Jindřichohradecku.

Kraj získal pozemky pod komunikacemi

Vyškov, 26. 10. 2010 – Pozemky v katastrálním území Drnovice u Vyškova bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno). Celkem se jednalo o 60 pozemků o výměře téměř 6 tisíc m2 a hodnotě více než 270 tisíc korun. Převedené pozemky jsou zastavěny silnicí II. třídy, která vede z Vyškova do Velké Bíteše.

Kynologové získali od státu pozemek

Pelhřimov, 25. 10. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně předal Svazu záchranných brigád kynologů ČR pozemek v Pelhřimově.

ÚZSVM umožnil další sloučení majetku

Strakonice, 21. 10. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 3, 7 milionu korun prodal pozemky v areálu bývalých Pošumavských pletáren. Výnos z prodeje je ziskem státního rozpočtu.

Indukční telefony budou součástí expozice Dolu Michal

Nový Jičín, 20. 10. 2010 – Dva staré indukční telefony předal Národnímu památkovému ústavu (územnímu pracovišti Ostrava) ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava). Tyto telefonní přístroje budou použity v expozici národní kulturní památky Dolu Michal v Ostravě.

Pozemek plný obojživelníků převeden ochráncům přírody

Cheb, 19. 10. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), převedl pozemek v katastrálním území Hradiště u Chebu 6. Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Františkovy Lázně.

Zrušené vkladní knížky vynesly miliony

Klatovy, 14. 10. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), odvedl do státního rozpočtu více než 2 miliony korun ze zrušených vkladních knížek. ÚZSVM připadly 3 vkladní knížky jako tzv. odúmrť, a to na základě usnesení Okresního soudu v Klatovech.

Tiskové prohlášení ÚZSVM k převodu Louckého kláštera

Praha – Znojmo, 13. 10. 2010 – ÚZSVM dokončil bezúplatný převod areálu Louckého kláštera, který se nachází v katastrálním území Znojmo – Louka. Novým majitelem této významné památky se stává město Znojmo.

ÚZSVM předal administrativní budovu v Mělníku

Mělník, 13. 10. 2010 – ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, předal České správě sociálního zabezpečení administrativní budovu v Mělníku. Objekt, jehož účetní hodnota je téměř 13 milionů korun, a pozemek pod budovou v hodnotě více než 250 tisíc korun převedl ÚZSVM bezúplatně a po schválení Vládou ČR.

Obrazy a karikatury získalo muzeum

Brno, 12. 10. 2010 – Celkem 9 obrazů a 26 karikatur bezúplatně převedl Moravskému zemskému muzeu v Brně ÚZSVM, Územní pracoviště Brno.

Pozemky pod komunikacemi na Klatovsku získal kraj

Klatovy, 11. 10. 2010 – Celkem 50 pozemků o rozloze 218.158 m² bezúplatně převedl Plzeňskému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň). Účetní hodnota majetku převyšuje 6 milionů korun.

Jižní stromořadí u zámku Bon Repos prodáno

Nymburk, 7. 10. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal pozemek, který lemuje pravou část přístupové cesty k zámečku Bon Repos v osadě Ćihadla u obce Stará Lysá.

Pozemky na Zlínsku bezúplatně převedeny

Zlín, 6. 10. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky v hodnotě více než 4,7 milionu korun, jejichž celková rozloha je 37.579 m2.

ÚZSVM převedl pozemek v Lužických horách

Děčín, 5. 10. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemek o výměře 10.472 m2 Tělovýchovné jednotě Tatran Rybniště.

Bezúplatný převod pozemků v areálu mateřské školy

Klatovy, 4. 10. 2010 – Celkem 5 pozemků o výměře 4.630 m2 bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Klatovy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň). Převedené pozemky jsou součástí areálu mateřské školy v Máchově ulici, jejímž vlastníkem je město Klatovy. ÚZSVM převedl státní majetek na základě žádosti zastupitelstva.

ÚZSVM prodal nemovitosti na Teplicku

Teplice, 30. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitého a movitého majetku více než 800 tisíc korun do státního rozpočtu.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky do vlastnictví měst

Litoměřice, 23. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl 30 pozemků v okrese Litoměřice o rozloze 17.314 m2. Celková účetní hodnota majetku je bezmála 765 tisíc korun.

Pozemek v areálu zámku získal kraj bezúplatně

Vyškov, 22. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu Jihomoravskému kraji pozemek v katastrálním území Habrovany. Pozemek je zastavěn tělesem účelové komunikace, která je součástí vjezdu do Habrovanského zámku. Převedený pozemek společně se stavbami areálu tvoří tzv. funkční celek.

ÚZSVM předal Ústavnímu soudu 78 obrazů

Brno, 21. 9. 2010 – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, bezúplatně převedl Ústavnímu soudu České republiky celkem 78 obrazů. Soud obrazy využije k výzdobě a prezentaci historické budovy.

Další nelegální palírna zlikvidována

Břeclav, 20. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistil fyzickou likvidaci dalšího zařízení, které sloužilo k nelegální výrobě lihu.

Boskovická kuželna má nového majitele

Blansko, 16. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), za více než 3 miliony korun prodal ve 3. kole výběrového řízení majetek v Boskovicích. Výnos z prodeje obohatí státní rozpočet.

Padělky motorových pil značky Husqvarna zlikvidovány

Žďár nad Sázavou, 14. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), zajistil další likvidaci padělků. Tentokrát se jednalo o padělky originálních výrobků firmy Husqvarna. Celkem 108 kusů motorových pil a 72 kusů lišt k motorovým pilám bylo zabaveno na asijské tržnici Olomoucká v Brně.

ÚZSVM předal pozemky pod komunikacemi kraji

Kroměříž, 13. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Zlínskému kraj 7 pozemků v účetní hodnotě více než 1 milion korun.

ÚZSVM předal vodní plochy v Oboře Soutok

Břeclav, 9. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy České republiky 9 pozemků v katastrálním území Lanžhot, které jsou součástí Obory Soutok.

ÚZSVM předal městu pozemek pod komunikací

Uherské Hradiště, 8. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Starému Městu pozemek pod místní komunikací a umožnil tak sjednocení vlastnictví pozemku a tělesa komunikace.

ÚZSVM prodal administrativní budovu

Hodonín, 7. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), prodal administrativní budovu po bývalém Okresním úřadu Hodonín. Budovu s pozemky získal ve 3. kole výběrového řízení zájemce s nejvyšší nabídkou 7,63 milionu korun. ÚZSVM odvedl výnos z prodeje do státního rozpočtu.

ÚZSVM převedl pozemky v chráněném území

Benešov, 6. 9. 2010 – Bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví Středočeského kraje 3 pozemky v katastrálním území Bořkovice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy). Celková výměra pozemků je 24 tisíc m2, jejich účetní hodnota převyšuje 500 tisíc korun.

Zimní stadion v Kadani má jednoho majitele

Chomutov, 2. 9. 2010 – Pozemky v areálu zimního stadionu převedl bezúplatně a ve veřejném zájmu městu Kadaň ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Celková účetní hodnota nemovitostí převyšuje 830 tisíc korun.

Nemovitosti na Prostějovsku získala příspěvková organizace

Prostějov, 1. 9. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví obce Víceměřice budovu ve Víceměřicích i s přilehlými pozemky.

Další převod pozemků ve veřejném zájmu

Vyškov, 31. 8. 2010 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky městu Slavkov u Brna. Jednalo se celkem o 32 pozemků o rozloze 13.888 m². Pozemky jsou součástí ploch veřejné zeleně na sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově u Brna.

ÚZSVM předal kraji nemovitosti v areálu domova důchodců

Teplice, 26. 8. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), sjednotil vlastníka nemovitostí v uzavřeném areálu Domova důchodců Nové lázně. Převedené nemovitosti, jejichž celková účetní hodnota převyšuje milion korun, se nacházejí v Teplicích, a to ve vnitřním lázeňském území.

ÚZSVM zlikviduje padělek obrazu za 62 milionů korun

Olomouc, 25. 8. 2010 – ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), získal k realizaci majetek zajištěný v trestním řízení, a to obraz označovaný jako Alpská krajina s hradem. Vzhledem k tomu, že se jedná o padělek a jeho hodnota je nulová, zajistí ÚZSVM jeho komisionální likvidaci.

ÚZSVM převedl na Prachaticku pozemky pod komunikacemi

Prachatice, 24. 8. 2010 – Spoluvlastnický podíl k pozemku pod komunikací převedl bezúplatně obci Stachy na Prachaticku ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice).

Nelegální kopie nalezeny v bytě z dědictví

Žďár nad Sázavou, 23. 8. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), získal z rozhodnutí okresního soudu jako tzv. odúmrť byt ve Žďáru nad Sázavou. V bytě bylo mj. nalezeno více než 3.500 CD a DVD nosičů.

ÚZSVM nabízí k prodeji jezdecké koně

Frýdek-Místek, 19. 8. 2010 – Neobvyklý majetek převzal v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku do správy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava). Jedná se o 3 cenné jezdecké a chovné koně, které převzal ÚZSVM jako zajištěný majetek podle zákona o výkonu zajištění věcí v trestním řízení, a to na základě výzvy Policie ČR – Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Koně pocházejí ze zahraničí, což dokládají jejich rodokmeny i jména – Jessi Smart Contesa, Justin Bars a Per d´ Uno.

Obraz holandského malíře obohatí lovecký zámek

Tábor, 18. 8. 2010 – Obraz s názvem Rybářská chýše na břehu moře převedl bezúplatně Národnímu zemědělskému muzeu Praha ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice).

Uherský Brod získal pozemky pod komunikací

Uherské Hradiště, 17. 8. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky pod místní komunikací městu Uherský Brod. Celková výměra převedených pozemků je 5.143 m². Účetní hodnota majetku je bezmála 850 tisíc korun.

Bezúplatný převod pozemků ve sportovním areálu

Kroměříž, 12. 8. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví Obce Zborovice pozemky v katastrálním území Zborovice.

Historická a hudební literatura obohatí knihovny

Nový Jičín, 10. 8. 2010 – Knihy z dědictví předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě a Zemskému archivu v Opavě – Státnímu okresnímu archivu v Novém Jičíně.

ÚZSVM předal pozemky obcím a kraji

Chomutov, 9. 8. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl na Chomutovsku 16 pozemků o celkové rozloze téměř 17 tisíc m2. ÚZSVM tak předal obcím a kraji majetek, jehož účetní hodnota převyšuje půl milionu korun.

Likvidace padělků v Brně

Brno, 5. 8. 2010 – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, zajistil mechanickou likvidaci 10.363 kusů zabavených padělků. Likvidace celkem 2,3 tuny zboží proběhla na základě 15 pravomocných rozhodnutí soudu.

Sjednocení vlastnických vztahů na Jablonecku

Liberec, 4. 8. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec, referát Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky v okrese Jablonec nad Nisou. Jednalo se o celkem 7 pozemků o rozloze 10.605 m2. Celková účetní hodnota převedeného majetku je více než 880 tisíc korun.

ÚZSVM nechal zlikvidovat statisíce padělků

Žďár n. Sázavou, 3. 8. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), zabezpečil během 1. pololetí letošního roku likvidaci zabaveného zboží v odhadované hodnotě 214 milionů korun. Šlo o více než 356 tisíc kusů (cca 58 tun) napodobenin výrobků světových značek oblečení, obuvi, opasků, kabelek, peněženek, batohů, bižuterie a parfémů.

ÚZSVM zlikvidoval další zařízení na výrobu lihu

Břeclav, 28. 7. 2010 – Nelegální zařízení na výrobu lihu převzal od Celního ředitelství Brno ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno). Stalo se tak na základě rozsudku Okresního soudu v Břeclavi, který rozhodl o propadnutí věci státu.

ÚZSVM zajistil likvidaci padělků CD a DVD

Prostějov, 27. 7. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), převzal k likvidaci od Policie ČR celkem 309 kusů CD a DVD nosičů s audiovizuálními záznamy filmů a počítačových her, a to na základě rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově.

Hraniční přechod Vratěnín prodán

Znojmo, 22. 7. 2010 – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, předal vítězi 4. kola výběrového řízení nemovitosti v areálu bývalého hraničního přechodu Vratěnín, který ÚZSVM prodal za nejvyšší nabídnutou cenu, a to za téměř 1,3 milionu korun. Kromě hlavní budovu, která byla zkolaudována v roce 1994, a dalších staveb tvoří areál bývalého hraničního přechodu 12 pozemků o celkové výměře 4.078 m2.

Vkladní knížky přinesly zisk do státní kasy

Nymburk, 21. 7. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), odvedl do státního rozpočtu téměř 900 tisíc korun. Tyto finanční prostředky byly uloženy na vkladních knížkách České spořitelny a Poštovní spořitelny, které ÚZSVM získal na základě usnesení soudu jako tzv. odúmrť.

Další likvidace padělků

Olomouc, 19. 7. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), nechal zlikvidovat více než 2 tisíce kusů CD a DVD, které připadly státu na základě trestního příkazu vydaného Okresním soudem v Olomouci.

Celní správa získala od ÚZSVM skladovací prostory

Benešov, 14. 7. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Celní správě sklad, který se nachází v katastrálním území Nespeky. Hodnota majetku je bezmála 921 tisíc korun.

Převedený pozemek je součástí Muzea Vyškovska

Vyškov, 12. 7. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně Jihomoravskému kraji pozemek, který funkčně souvisí s budovou Muzea Vyškovska. Pozemek se nachází pod přístupovou cestou k hlavní budově muzea a je součástí této historické budovy.

ÚZSVM předal muzeu staré hračky

Náchod, 1. 7. 2010 – Zajímavou kolekci starších hraček a další předměty muzejní hodnoty daroval Královéhradeckému kraji (zastoupenému Regionálním muzeem Náchod) ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové).

ÚZSVM předal k likvidaci omamné látky

Tábor, 30. 6. 2010 – Celkem 7 případů zabrání nebo propadnutí omamných a návykových látek a zařízení k jejich výrobě vyřešil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice).

ÚZSVM převedl Jihomoravskému kraji pozemky na Vyškovsku

Vyškov, 29. 6. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji 59 pozemků o celkové rozloze 22.064 m². Účetní hodnota majetku je bezmála 2 miliony korun.

Junák získal pozemky od státu

Kutná Hora, 28. 6. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl skautské organizaci Junák 13 pozemků v katastrálním území Čáslav.

ÚZSVM prodal budovy v zámeckém parku

Strakonice, 24. 6. 2010 – Dvě budovy v zámeckém parku Čekanice na Strakonicku za více než 600 tisíc korun prodal ve 2. kole výběrového řízení ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice). Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Město získalo pozemek pod dětským hřištěm

Český Krumlov, 22. 6. 2010 – Pozemek v katastrálním území Horní Planá na Českokrumlovsku bezúplatně převedl městu Horní Planá ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice). Pozemek je součástí veřejného sportovního hřiště, které slouží převážně žákům základní školy a dětem z dětského domova. ÚZSVM předal nemovitost městu ve veřejném zájmu.

Bezúplatný převod v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Jindřichův Hradec, 21. 6. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), měl ve své správě budovy, stavby a pozemky po bývalé pohraniční rotě v katastrálních územích Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou a Mirochov. Areál, jehož celková účetní hodnota převyšuje 6,9 milionů korun, se nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Sjednocení majetku pro družstvo nevidomých

Děčín, 16. 6. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl 3 pozemky v katastrálním území Prostřední Žleb výrobnímu družstvu nevidomých – KARKO. Účetní hodnota převedeného majetku přesahuje 506 tisíc korun. ÚZSVM tímto převodem umožnil sjednotit vlastnictví pozemků a budov.

V roubené chalupě v Českém ráji bude památník

Semily, 15. 6. 2010 – Spoluvlastnický podíl roubené dřevěné chalupy, zahradu a nádvoří bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové). Novým majitelem se stala obec Všeň.

ÚZSVM umožní umístění pamětní desky

Česká Lípa, 14. 6. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), uzavřel s městem Česká Lípa Smlouvu o umístění pamětní desky. Kamenná pamětní deska JUDr. Vladimíra Hory, významného českolipského občana, bude umístěna ve vestibulu budovy ÚZSVM (Děčínská 389, Česká Lípa) a bude slavnostně odhalena v rámci Městských letních slavností, které proběhnou v pátek 18. června 2010.

ÚZSVM předal pozemky univerzitě

Zlín, 14. 6. 2010 – ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 2 pozemky o celkové výměře 465 m2. Předané pozemky jsou součástí městské památkové zóny. ÚZSVM uskutečnil převod ve veřejném zájmu, neboť tento majetek bude sloužit veřejné vysoké škole pro účely výuky a vzdělávání.

Obec získala parcelu v blízkosti vojenského hřbitova

Trutnov, 10. 6. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl parcelu v katastrálním území Brusnice, na které se nachází bývalý vojenský hřbitov z prusko-rakouské války z roku 1866. Novým majitelem parcely, která tvoří hranici katastrálních území Brusnice (obec Hajnice) a Střítež (obec Trutnov), se stala obce Hajnice, na jejímž území se pietní místo nachází.

Prostějov získá pozemky v areálu zimního stadionu

Prostějov, 9. 6. 2010 – Bezúplatně a ve veřejném zájmu převede do vlastnictví města Prostějov pozemky pod zimním stadionem ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno). Slavnostní podpis smlouvy, který je plánován na čtvrtek 10. 6. 2010 na Městském úřadu Prostějov, proběhne za účasti vedení ÚZSVM a zástupců města.

ÚZSVM prodal bytový dům v Jablonci

Jablonec nad Nisou, 9. 6. 2010 – Nemovitosti v Jablonci nad Nisou za více než 1,75 milionu korun prodal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Částku získanou prodejem odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Bezúplatný převod vitrín a lustru do majetku muzea

Děčín, 8. 6. 2010 – Výstavní vitríny a lustr bezúplatně předal Oblastnímu muzeu v Děčíně ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Účetní hodnota předmětů je bezmála 590 tisíc korun.

ÚZSVM převedl pozemky u pomníku javoříčské tragédie

Olomouc, 7. 6. 2010 – ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl obci Luká 2 pozemkové parcely, které se nacházejí v místní části Javoříčko, v těsné blízkosti památníku obětí 2. světové války.

Pozemky pod komunikacemi získalo město

Příbram, 3. 6. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl městu Příbram pozemky pod místními komunikacemi. Účetní hodnota majetku převyšuje 16 milionů korun.

Pozemky pod garážemi prodány

Česká Lípa, 2. 6. 2010 – Celkem 39 pozemků pod stavbami garáží o celkové výměře 887 m2, které se nacházejí v katastrálním území Česká Lípa, prodal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Výnos z prodeje přesahuje částku 602 tisíc korun.

Hraniční přechod Velká nad Veličkou má nového majitele

Hodonín, 1. 6. 2010 – Majetek na bývalém hraničním přechodu Velká nad Veličkou prodal ve výběrovém řízení ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno). Částku cca 3,2 milionu korun získanou prodejem odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Čtyřicet pozemků převedeno městu Svitavy

Svitavy, 31. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Svitavy 40 pozemků v katastrálních územích Svitavy – předměstí a Čtyřicet Lánů.

Obec Věrovany získala od ÚZSVM kulturní památku

Olomouc, 27. 5. 2010 – Hřbitovní kapli s pozemkem pod stavbou v katastrálním území Věrovany bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava). Součástí převodu byly také 2 pozemky v bezprostřední blízkosti kaple. ÚZSVM převedl tento majetek do vlastnictví obce Věrovany.

Výnos z prodeje pozemků je více než sedm milionů korun

Teplice, 26. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), odvedl do státního rozpočtu přes 7,2 milionů korun, které získal prodejem pozemků dvěma obchodním společnostem.

Padělky světových značek zlikvidovány

Žďár nad Sázavou, 25. 5. 2010 – Likvidaci 20 tun zboží zabaveného v trestním řízení zabezpečil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), a to na základě pravomocného usnesení Městského soudu v Brně. Odhadovaná cena padělaného zboží je 115 milionů korun.

ÚZSVM převedl pozemky v blízkosti kulturní památky Les Království

Trutnov, 24. 5. 2010 – Celkem 9 pozemků, které se nacházejí v katastrálním území Debrné u Mostku, bezúplatně převedl státnímu podniku Povodí Labe ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové).

ÚZSVM předal klubovnu s pozemkem

Svitavy, 20. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl spolku Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí budovu klubovny s pozemkem.

ÚZSVM převedl pozemky u zámku Lemberk

Česká Lípa, 19. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl Národnímu památkovému ústavu nemovitosti v účetní hodnotě téměř 103 tisíc korun v katastrálním území Lvová. Jednalo se o 5 pozemků v památkové zóně o celkové výměře 10.457 m2, které se nacházejí v lokalitě zámku Lemberk, národní kulturní památky.

Sjednocení vlastnických vztahů na Chebsku

Cheb, 18. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), odvedl do státního rozpočtu za 1. čtvrtletí letošního roku výnos z prodeje státního majetku ve výši téměř 2,3 milionu korun.

Převod mateřské školky ve veřejném zájmu

Strakonice, 17. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl městu Vodňany areál mateřské školky ve Vodňanech. Majetek má hodnotu 11 milionů korun.

Heymannova kaple patří městu

Teplice, 12. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli městu Duchcov Heymannovu kapli, nemovitou kulturní památku.

Padělaná obuv byla rozdrcena a spálena

Příbram, 11. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), zlikvidoval ve spalovně odpadů 167.520 párů sportovní obuvi v hodnotě vyšší než 16,7 milionu korun.

Převedené pozemky zkvalitní životní prostředí

Strakonice, 10. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl 2 pozemkové parcely do vlastnictví města Strakonice.

ÚZSVM předal hasičům požární hadice a proudnice

Ústí nad Labem, 5. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali Městu Dubí požární hadice a proudnice, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 116 tisíc korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl majetek v Aši

Cheb, 4. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR 2 lesní pozemky v Aši. Celková výměra pozemků je téměř 7 tisíc m2.

Majetek z trestné činnosti skončil v drtičce

Domažlice, 3. 5. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zlikvidoval soubor movitých věcí, které připadly státu na základě trestního řízení propadnutí nebo zabrání věcí, a to v souvislosti s nedovolenou výrobou a držením návykových látek.

ÚZSVM prodal pozemky na šumavském Špičáku

Klatovy, 27. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal za více než 1,11 milionu korun stavební pozemky ve sportovním areálu Špičák. Majetek se nachází v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Bývalý špitální hřbitov v Kuksu změnil majitele

Trutnov, 26. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové) převedl bývalý špitální hřbitov v Kuksu, který se skládá z parcely hřbitova a z parcely po bývalé kapli sv. Jana z Boha. ÚZSVM převedl nemovitosti Národnímu památkovému ústavu. Tato státní organizace je příslušná hospodařit s celým areálem Hospitalu Kuks, který je národní kulturní památkou. Hospital Kuks je součástí unikátního barokního komplexu někdejších lázní významného mecenáše hraběte Františka Antonína Šporka. Účetní hodnota převedené kulturní památky je 13.145 korun, kulturní hodnota není vyčíslena.

ÚZSVM předal městu pietní místo

Klatovy, 21. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl městu Janovice nad Úhlavou nemovitou kulturní památku.

ÚZSVM převedl obci pozemky v areálu mateřské školy

Havlíčkův Brod, 20. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu obci Dolní Krupá pozemky v oploceném areálu mateřské školy.

Převod v Písku byl ve veřejném zájmu

Písek, 19. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl městu Písek 2 stavební pozemky pod budovou zimního stadionu.

ÚZSVM předal kraji pozemek pro heliport

Český Krumlov, 15. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl Jihočeskému kraji pozemek v Českém Krumlově.

Muzeum v Turnově získalo cenné exponáty

Jablonec nad Nisou, 14. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Muzeu Českého ráje v Turnově cennou sbírku předmětů kulturní hodnoty, jejíž celková hodnota přesahuje 29 milionů korun. ÚZSVM převedl muzeu soubor soch Getsemanská zahrada, který v roce 1829 vytvořil Ignác Martinec, a dále předměty sbírkové povahy čítající asi 35 tisíc kusů.

ÚZSVM prodal pozemky v Českém středohoří

Děčín, 12. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu více než 400 tisíc korun prodejem pozemků na Děčínsku.

ÚZSVM prodal bývalou květinovou síň

Jindřichův Hradec, 8. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 837 tisíc korun prodal budovu v Kardašově Řečici. Jednalo se o objekt, který je určen k bydlení, ale v minulosti sloužil jako květinová síň.

ÚZSVM bezúplatně převedl garáže Policii ČR

Strakonice, 7. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl objekt garáží ve Strakonicích. Novým majitelem se stalo Krajské ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje.

ÚZSVM prodal část areálu civilní obrany

Ústí nad Labem, 6. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, za 877 tisíc korun prodal majetek v katastrálním území Velké Chvojno.

Prodej podílových listů obohatí státní rozpočet

Jihlava, 1. 4. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), získal v rámci dědického řízení jako tzv. odúmrť celkem 108.241 podílových listů, emitovaných investiční společností České spořitelny, a. s. Sporoinvest. Celková aktuální tržní hodnota podílových listů je téměř 200 tisíc korun.

Církev získala kapli v Mníšku pod Brdy

Praha, 31. 3. 2010 – ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy (odbor Hospodaření s majetkem státu), bezúplatně převedl kapli Navštívení Panny Marie. Novým majitelem kaple se stala Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy.

NadpisStátní pozemky patří výrobnímu družstvu nevidomých

Teplice, 30. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil převod celkem pěti pozemků v katastrálním území Mstišov (obec Dubí). Novým majitelem se stalo Karko, výrobní družstvo nevidomých.

Pozemky na Svitavsku změnily majitele

Svitavy, 29. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky o celkové rozloze 48 tisíc m2, jejichž účetní hodnota je 9 milionů korun.

Z bývalé moštárny bude kulturní centrum

Česká Lípa, 25. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Sloup nemovitosti, které se nacházejí na území vesnické památkové zóny.

Další pěstírna konopí zlikvidována

Strakonice, 24. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), převzal od Policie ČR kompletní vybavení nelegální pěstírny psychotropních látek. Jedná se o zajištěný majetek podle zákona č. 279/2003 Sb.

Pirátské disky skončily ve spalovně

Karviná, 23. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), zlikvidoval 410 kusů pirátských CD a DVD nosičů s hrami určenými pro konzolu Play Station 2.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek v zámeckém parku

Kroměříž, 22. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Kvasice pozemkovou parcelu o celkové výměře 17.795 m², která se nachází v katastrálním území Kvasice.

Historická budova školy má nového majitele

Karviná, 17. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), za více než 8 milionů korun prodal historickou budovu bývalé základní školy v Havířově těžební organizaci. Částku získanou z prodeje ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu.

ÚZSVM prodal BMW ve výběrovém řízení

Žďár nad Sázavou, 17. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení osobní automobil BMW, který byl do České republiky dovezen pravděpodobně nelegálně.

ÚZSVM předal kraji 70 pozemků

Kroměříž, 15. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Zlínskému kraji 70 pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, jejichž celková účetní hodnota je téměř 5 milionů korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl nemovitosti v třebíčské židovské čtvrti

Jihlava, 11. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, referát Třebíč (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl nemovitosti do vlastnictví Junáka – svazu skautů a skautek ČR, přístavu Žlutá ponorka Třebíč. Junák nemovitosti dosud využíval na základě výpůjčky. Celková účetní hodnota majetku je více než 740 tisíc korun.

Výnos z prodeje ve prospěch státní pokladny

Česká Lípa, 9. 3. 2010 – Více než 4 miliony korun ve prospěch státního rozpočtu získali prodejem nemovitostí zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Předmětem výběrového řízení byla budova a zastavěný pozemek o výměře 307 m2 v katastrálním území Česká Lípa.

ÚZSVM bezúplatně předal rekreační zařízení na Lipně

Český Krumlov, 8. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl Generálnímu ředitelství cel rekreační zařízení Jestřábí v obci a katastrálním území Černá v Pošumaví. Účetní hodnota předaného nemovitého majetku převyšuje 719 tisíc korun, movitý majetek má hodnotu bezmála 208 tisíc korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky obci

Jindřichův Hradec, 3. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Lásenice pozemky o celkové výměře 111.459 m2. Celková účetní hodnota pozemků přesahuje částku 744 tisíc korun.

ÚZSVM pronajal trafostanici

Ústí nad Orlicí, 2. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), vyřešil kuriózní případ. Budova trafostanice včetně stavebního pozemku v obci Dolní Dobrouč, na území bývalých Sudet, byla ještě v roce 2009 vedena v katastru nemovitostí od roku 1940 jako vlastnictví společnosti Elektrowerke Aktiengesellschaft Berlin W 62, Kurfürstenstrasse 112. Jednalo se o říšskoněmecký subjekt, jehož vlastnická práva zanikla už v roce 1945.

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví převody pozemků

Žďár nad Sázavou, 1. 3. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod další skupiny pozemků pod komunikacemi, lesními pozemky a vodními toky.

ÚZSVM prodal pozemek pod stavbou skládky

Olomouc, 25. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), prodal vlastníkovi související stavby skládky pozemkovou parcelu, která se nachází v katastrálním území Hněvotín (okres Olomouc).

Bezúplatný převod administrativní budovy v Tachově

Tachov, 23. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji administrativní budovu s pozemkem v Tachově. Účetní hodnota převedeného majetku je 452 tisíc korun.

ÚZSVM převedl na Teplicku pozemky pod komunikacemi

Teplice, 22. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil několik dalších převodů pozemků pod komunikacemi do vlastnictví příslušných správců komunikací. Celková výměra převedených pozemků je 14.011 m2, jejich účetní hodnota dosahuje částky téměř 5 milionů korun.

ÚZSVM prodal městu pozemky pod domy

Tábor, 18. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za 1,1 milionu korun prodal městu Tábor pozemky v katastrálních územích Klokoty a Tábor.

ÚZSVM sjednotil další vlastnictví

Semily, 17. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), za více než 820 tisíc korun prodal městu Turnov pozemky v katastrálním území Turnov, které se nacházejí pod stavbou výtopny.

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí

Zlín, 16. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), za více než 16 milionů korun prodal pozemky v katastrálním území města Zlína. Jednalo se o 6 pozemků, jejichž celková výměra je více než 15 tisíc m2.

Převod budovy po okresním úřadu

Svitavy, 15. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl administrativní budovu v katastrálním území Svitavy - předměstí většinovému uživateli objektu, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Svitavy. Celková účetní hodnota majetku přesahuje 13 milionů korun.

Knihy, CD a DVD skončily ve spalovně odpadu

Prostějov, 11. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval ve spalovně odpadu 56 kusů CD s počítačovými hrami, 36 filmových DVD a 418 výtisků Zlaté knihy bájí a pověstí od Josefa Milara.

ÚZSVM získal ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Praha, 10. 2. 2010 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. ÚZSVM byl oceněn za aplikaci modelu CAF. V rámci 6. Národní konference kvality ve veřejné správě ocenění od ministra vnitra převzal Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM.

ÚZSVM zajistil likvidaci padělků značkového nářadí

Jindřichův Hradec, 9. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), převzal na základě trestního příkazu a na základě usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci propadnuté věci.

ÚZSVM prodal metropolitní síť městu

Uherské Hradiště, 8. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), za 3,1 milionu korun prodal městu Uherské Hradiště tzv. Metropolitní síť Uherské Hradiště. Speciální liniová stavba charakteru spojů, která se nachází ve středu města, je pro stát nepotřebná.

ÚZSVM převedl kulturní památku městu

Jablonec nad Nisou, 3. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Jablonec nad Nisou faru z 18. století, nemovitou kulturní památku. Celková účetní hodnota převedeného majetku převyšuje 2 miliony korun.

ÚZSVM prodal dobývací prostor

Chomutov, 2. 2. 2010 – Více než 25 milionů korun získal do rozpočtu státu ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Jednalo se o výnos z prodeje 15 pozemků v katastrálním území Krbice, jejichž celková výměra je 157.221 m2.

Majetek na bývalém hraničním přechodu získala obec

Trutnov, 1. 2. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Královec nemovitosti bývalého hraničního přechodu Královec. Účetní hodnota nemovitého majetku přesahuje 18,7 milionů korun.

ÚZSVM převedl majetek tělovýchovné jednotě

Děčín, 28. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl nemovitosti Tělovýchovné jednotě Jiskra Staré Křečany.

ÚZSVM zajistil likvidaci další nelegální palírny

Břeclav, 26. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval na Břeclavsku další zařízení, které sloužilo k nelegální výrobě lihu.

Pozemky státu patří občanskému sdružení

Pelhřimov, 25. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Pacov. Novým majitelem se stalo Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Převod požární zbrojnice v Bechyni

Tábor, 21. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl stavbu požární zbrojnice městu Bechyně, a to z důvodu veřejného zájmu. Uvedené nemovitosti byly vedeny v účetní evidenci ÚZSVM v celkové hodnotě přesahující 5 milionů korun.

ÚZSVM převedl Šumperku skladovou halu

Šumperk, 20. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl skladovou halu Lombard, která se nachází v okrajové lokalitě Šumperka.

Bývalý hraniční přechod Poštorná patří kraji

Břeclav, 19. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji nemovitosti v areálu bývalého hraničního přechodu Poštorná. Účetní hodnota převedeného majetku je téměř 27,5 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky Jihomoravskému kraji

Vyškov, 18. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Vyškov do vlastnictví Jihomoravského kraje.

ÚZSVM převedl stavební pozemek ministerstvu obrany

Břeclav, 14. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl do vlastnictví Ministerstva obrany ČR stavební pozemek, na kterém se nachází bunkr.

Další etapa prodeje pozemků pod garážemi

Česká Lípa, 13. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu přes 933 tisíc korun. Šlo o výnos z prodeje dalších pozemků pod stavbami garáží v katastrálním území Česká Lípa.

Bezúplatný převod základní školy

Břeclav, 12. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Pouzdřany areál základní školy.

Další pozemky pod komunikacemi patří kraji a obcím

Děčín, Jablonec nad Nisou, Litoměřice, 11. 1. 2010 – ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Litoměřice, Děčín a Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl další pozemky Ústeckému kraji a obcím v okresech Litoměřice, Jablonec nad Nisou a Děčín.

Areál dětského dopravního hřiště převeden v obecném zájmu

Chomutov, 7. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov, referát Most (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně nemovitosti Automotoklubu severočeských hnědouhelných dolů Most.

Hraniční přechod Břeclav – dálnice změnil majitele

Břeclav, 5. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Ředitelství silnic a dálnic ČR areál bývalého hraničního přechodu Břeclav – dálnice, který se nachází na hranicích se Slovenskou republikou. Účetní hodnota převedeného majetku přesahuje 256 milionů korun.

Bezúplatný převod církevního majetku na Pelhřimovsku

Pelhřimov, 4. 1. 2010 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl nemovitosti v katastrálním území Koberovice do vlastnictví Kanonie premonstrátů v Želivě.

Starožitný turistický dalekohled rozšíří sbírky muzea

Rakovník, 29. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy), předal Národnímu technickému muzeu starožitný turistický dalekohled s vestavěným kompasem v koženém pouzdře.

Pozemky pod komunikacemi patří městu

Strakonice, 28. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi městu Strakonice.

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví pozemků a komunikací

Jihlava, 22. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava pozemky pod komunikací v celkové účetní hodnotě téměř 5,3 milionu korun.

ÚZSVM předal městu nemovitosti v zooparku

Chomutov, 21. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Území pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl nemovitosti chomutovského zooparku městu Chomutov. ÚZSVM předal městu, které je zřizovatelem příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov, celkem 14 nemovitostí.

ÚZSVM prodal majetek v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou, 16. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal nemovitosti za bezmála 4,4 milionu korun.

Knihovna Kroměřížska patří městu

Kroměříž, 15. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl budovu Knihovny Kroměřížska městu Kroměříž. Účetní hodnota předané nemovitosti je více než 37 milionů korun.

ÚZSVM řeší pozemky pod Hitlerovou dálnicí

Blansko, 14. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), je příslušný hospodařit s celkem 19 pozemky o výměře cca 55 ha a dále prověřuje vlastnické vztahy k dalším nejméně 13 pozemkům o výměře cca 19 ha pod nedokončenou tzv. Hitlerovou dálnicí. Ta byla budována v letech 1939 – 1942 jako spojnice Vídně a Wroclawi.

ÚZSVM převedl pozemek u řeky městu

Klatovy, 9. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu pozemek v katastrálním území Sušice nad Otavou do vlastnictví města Sušice.

Rašeliniště v Krušných horách převedeno Lesům ČR

Karlovy Vary, 8. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy České republiky nemovitosti v katastrálním území Pernink. Jednalo se o rozsáhlý pozemek o výměře cca 450 tisíc m2 a o ocelovou halu, která na tomto pozemku stojí. Celková hodnota převedeného majetku převyšuje 8 milionů korun.

UZSVM přispívá k rehabilitaci zdravotně postižených osob

Strakonice, 7. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučeného pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), nabídl Domovu pro osoby se zdravotním postižením Osek za odhadní cenu 2 jízdní kola, která stát získal jako tzv. odúmrť.

Městu Kutná Hora připadl majetek po zaniklém okresním úřadu

Kutná Hora, 2. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Městu Kutná Hora majetek v celkové účetní hodnotě téměř 42 milionů korun.

ÚZSVM zajistil další likvidaci zařízení na nelegální výrobu lihu

Břeclav, 1. 12. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převzal na základě Usnesení Okresního soudu Břeclav od Policie ČR nelegální zařízení na výrobu lihu.

Majetek státu využije humanitární organizace

Ústí nad Labem, 30. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl nemovitosti Sdružení zdravotně postižených v ČR.

Pozemky pod bunkry mají nového majitele

Ústí nad Orlicí, 25. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Lichkov 2 stavební pozemky, na nichž se nacházejí pevnostní objekty K 31 a K 32. Jde o stavby vybudované ve 30. letech 20. století jako součást pevnostního systému na hranicích s Německem.

Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Zlínského kraje

Kroměříž, 24. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky do vlastnictví Zlínského kraje.

ÚZSVM předal městu část administrativní budovy s pozemkem

Nymburk, 23. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Městu Nymburk administrativní budovu po bývalém okresním úřadu a pozemek pod touto budovou.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí

Ústí nad Labem, 19. 11. 2009 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl Ústeckému kraji 13 pozemků v okresech Teplice, Chomutov a Litoměřice.

Zadržení návykových látek ve Středních Čechách

Kolín, 18. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), řešili případy zabrání nebo propadnutí omamných a návykových látek i se zařízením, které slouží k jejich výrobě. Jednalo se o případy, kdy Okresní soud v Kolíně na základě trestních příkazů nařídil zabrání věcí podle trestního zákona.

Přístroj na nelegální výrobu lihu zlikvidován

Břeclav, 16. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistil likvidaci nelegálního zařízení na výrobu lihu. ÚZSVM převzal přístroj na základě trestního příkazu Okresního soudu Břeclav od Celního ředitelství Brno.

Renesanční tvrz v Želetavě prodána

Jihlava, 12. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, referát Třebíč, (Územní pracoviště Brno), prodal za 855 tisíc korun ve výběrovém řízení nemovitou kulturní památku v obci Želetava.

ÚZSVM zajistil likvidaci omamných a návykových látek

Blansko, 10. 11. 2009 - ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval celkem 88 kusů movitých věcí, které pocházely z trestné činnosti a souvisely s výrobou a distribucí omamných a návykových látek.

ÚZSVM prodal část domu na náměstí v Telči

Jihlava, 9. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal majetkový podíl, a to 1/8 nemovitosti, kterým byl renesanční dům na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. ÚZSVM prodal podíl státu za cenu 571 tisíc korun.

Lokality Krásný Les a Růžodol změnily majitele

Liberec, 5. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), přináší finanční prostředky do státního rozpočtu a také realizuje majetek bezúplatnými převody.

ÚZSVM převedl městům pozemky pod komunikacemi

Litoměřice, 3. 11. 2009 – ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl další pozemky městům na Litoměřicku.

Objekt bývalé sýpky zvané Pivovar prodán ve výběrovém řízení

Břeclav, 2. 11. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení za 210 tisíc korun objekt bývalé sýpky zvané Pivovar s pozemky. Převedené nemovitosti jsou součástí areálu zámku v katastrálním území Velké Němčice.

Předměty z pozůstalostí budou na zámku Raduň

Nový Jičín, 29. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), předal Národnímu památkovému ústavu movité věci, které budou instalovány v objektu zámku Raduň.

ÚZSVM předal sakrální a funerální předměty

Pelhřimov, 26. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), převzal od Policie ČR celkem 124 kusů sakrálních a funerálních (pohřebních) předmětů odcizených na území České republiky z kaplí a kostelů, které pocházejí z trestné činnosti. Celková hodnota těchto věcí muzejního významu je téměř 200 tisíc korun.

ÚZSVM získal peníze pro státní rozpočet

Teplice, 22. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), během 3. čtvrtletí letošního roku získal do státní pokladny finanční prostředky v celkové výši více než 1,4 milionu korun.

Převod a prodej pozemků na Chomutovsku

Chomutov, 21. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal městu Jirkov pozemek za více než 2 miliony korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v zámeckém parku

Vyškov, 20. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Habrovany pozemky, které jsou součástí zámeckého parku.

O zříceninu hradu Frejštejn se postará obec

Znojmo, 19. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl zříceninu hradu Frejštejn. Novým majitelem této nemovité kulturní památky se stala obec Podhradí nad Dyjí.

Chatky u Lipna mají nového majitele

Strakonice, 14. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za 2 miliony korun prodal bývalé rekreační zařízení okresního úřadu Strakonice. Jednalo se o nemovitosti v blízkosti Lipenské přehrady, které se nacházejí v katastrálním území Horní Planá.

Bývalý hraniční přechod Valtice vlastní kraj

Břeclav, 13. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji areál bývalého hraničního přechodu Valtice, který se nachází na hranicích s Rakouskem. Účetní hodnota převedeného majetku je téměř 10 milionů korun.

V převedené budově bude regionální muzeum

Žďár nad Sázavou, 12. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně městu nemovitý majetek, který bude sloužit pro potřeby žďárského muzea. Jde o tzv. Moučkův dům, který se nachází v historické části města.

ÚZSVM předal podzemní kryt arcibiskupství

Příbram, 7. 10. 2009 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Arcibiskupství pražskému kryt civilní ochrany. Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1 milion korun.

Budovu na hraničním přechodu využije muzeum

Znojmo, 6. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji nemovitosti na bývalém hraničním přechodu Hnanice na Znojemsku, jejichž účetní hodnota přesahuje 24 milionů korun.

ÚZSVM předal kraji 17 pozemkových parcel

Břeclav, 5. 10. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl 17 pozemkových parcel Jihomoravskému kraji, jejichž celková účetní hodnota je téměř 1,6 milionu korun.

ÚZSVM předal Terezínu kulturní památku

Litoměřice, 1. 10. 2009 – ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Terezín nemovitou kulturní památku, která je součástí pevnostního systému v Terezíně. ÚZSVM předal městu část pevnostního systému městské památkové rezervace, stavbu tzv. kleští. Účetní hodnota převedené stavby je téměř 2,3 milionu korun.

Vlastnictví nemovitostí v ústavu sociální péče sjednoceno

Teplice, 30. 9. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), sjednotil vlastnictví nemovitostí v areálu Ústavu sociální péče Háj u Duchcova.

Z majetku státu vznikne mateřská škola

Střední Čechy, 29. 9. 2009 – ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, bezúplatně převedl obci Sibřina rodinný dům s přilehlými pozemky. Nemovitý majetek v účetní hodnotě více než 720 tisíc korun se nachází v katastrálním území Sibřina, nedaleko východních hranic hlavního města Prahy.

Školní hřiště patří městysu

Tábor, 24. 9. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl školní hřiště o celkové výměře 7.077 m², které se nachází v katastrálním území Borotín u Tábora. Majetek byl převeden ve veřejném zájmu, novým vlastníkem se stal městys Borotín.

Na převedených pozemcích budou cyklostezky

Opava a Bruntál, 23. 9. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Území pracoviště Ostrava), dokončil majetkoprávní vypořádání 27 pozemků ve vlastnictví ČR, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 1 milion korun.

ÚZSVM prodal městu Kazmírův rybník

Žďár nad Sázavou, 22. 9. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), prodal Novému Městu na Moravě tzv. Kazmírův rybník, a to včetně hráze a trvalých porostů.

ÚZSVM převedl chráněný rybníček v Lužických horách

Děčín, 17. 9. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl přírodní památku. Jedná se o vodní plochu Noldenteich o celkové výměře 6.024 m2, která se nachází v menším chráněném území. Novým majitelem se stala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

ÚZSVM prodal památku v centru města

Semily, 16. 9. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), za 5,6 milionu korun prodal v 9. kole výběrového řízení administrativní budovu v centru Semil. Budova po bývalém Okresním úřadu Semily a další 3 související pozemky o celkové výměře 937 m2 připadly ÚZSVM po zrušení okresních úřadů.

ÚZSVM předal pozemky kraji

Brno, 14. 9. 2009 – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji pozemky pod silnicemi v účetní hodnotě více než 4,7 milionů korun.

Středověké městské opevnění ve vlastnictví Mikulova

Břeclav, 7. 9. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví města Mikulov nemovitou kulturní památku. Jednalo se o 3 pozemky a budovy bez popisných čísel v katastrálním území Mikulov, které tvoří městské opevnění.

ÚZSVM dohlíží na likvidaci padělků

Žďár nad Sázavou, 2. 9. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), převzal od celních orgánů soudem zabavené zboží, a to na základě čtrnácti různých rozhodnutí Okresního soudu Znojmo a Městského soudu Brno.

Převedené pozemky mají hodnotu téměř osm milionů korun

Litoměřice, 1. 9. 2009 - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), pokračují v převodech pozemků pod komunikacemi.

Bronzová socha dívky bude v areálu archivu ve Vsetíně

Vsetín, 27. 8. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl umělecké dílo Moravskému zemskému archivu v Brně.

Jeseník získal od ÚZSVM budovu bývalého okresního úřadu

Jeseník, 26. 8. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jeseník (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl administrativní budovu bývalého okresního úřadu městu Jeseník. Účetní hodnota předaných nemovitostí přesahuje částku 120 milionů korun.

Na Ústecku převedeno dalších 48 pozemků

Litoměřice, Chomutov, Louny, 25. 8. 2009 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, pokračuje i v roce 2009 v uspořádávání vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi ve vlastnictví státu a staveb pozemních komunikací, které jsou nejčastěji ve vlastnictví obcí a krajů.

ÚZSVM předal městu dům pro seniory

Frýdek – Místek, 24. 8. 2009 – ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Frýdek – Místek (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli objekty bývalého domova důchodců městu Frýdlant nad Ostravicí. Účetní hodnota převedeného majetku je 21,2 milionů korun.

ÚZSVM převedl 15 pozemků Novému Jičínu

Nový Jičín, 19. 8. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), od počátku roku 2009 bezúplatně převedl celkem 15 pozemků do vlastnictví města Nový Jičín. Celková hodnota majetku je téměř 3 miliony korun.

ÚZSVM převedl městu domov důchodců

Ústí nad Orlicí, 17. 8. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl většinovou část domova důchodců městu Ústí nad Orlicí. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 17,5 milionů korun.

ÚZSVM převedl pozemek pod cyklostezkou

Ústí nad Labem, 6. 8. 2009 – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl další pozemky do vlastnictví samospráv.

Další likvidace padělků světových značek

Břeclav, 4. 8. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převzal od celních orgánů zabavený textil z trestné činnosti, a to na základě trestních příkazů vydaných Okresním soudem v Břeclavi.

O barokní kapličku bude pečovat obec

Chomutov, 3. 8. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Chbany nemovitou kulturní památku.

Poslední budova polikliniky prodána ve veřejné soutěži

Teplice, 8. 7. 2009 - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončili prodej poslední budovy privatizovaného majetku Nemocnice s poliklinikou v Teplicích, a to v souladu s aktualizovaným privatizačním projektem.

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

Hodonín, 7. 7. 2009 – Celkem 18 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedl během posledního půl roku ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky téměř 1,1 milionu korun.

ÚZSVM zastupuje stát již 7 let

Praha, 1. 7. 2009 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen k 1. 7. 2002, a to zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tímto zákonem bylo ÚZSVM svěřeno právní zastupování státu a hospodaření s majetkem. Územně je ÚZSVM členěn na 8 Územních pracovišť (ÚP), která působí v místech sídel krajských soudů a v hlavním městě Praze. ÚP jsou dále členěna na odbory tzv. Odloučených pracovišť (OP). ÚZSVM ze zákona svou činnost vykonává prostřednictvím těchto svých vnitřních organizačních jednotek.

ÚZSVM předal administrativní budovu

Znojmo, 29. 6. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), městu Znojmo bezúplatně předal administrativní budovu, která se nachází na náměstí Armády. O převodu této budovy rozhodla Vláda ČR.

Hraniční přechod se Slovenskem změnil vlastníka

Frýdek – Místek, 24. 6. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl celý areál hraničního přechodu Mosty u Jablunkova do vlastnictví obce. Jednalo se o majetek, jehož účetní hodnota převyšuje 101 milionů korun.

ÚZSVM podpořil hudební vzdělávání mládeže

Nový Jičín, 22. 6. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl Moravskoslezskému kraji budovu s pozemkem v Novém Jičíně. Celková účetní hodnota nemovitostí, které se nacházejí v historickém centru města, je více než 3,7 milionu korun.

ÚZSVM převedl vodní plochy na Příbramsku

Příbram, 17. 6. 2009 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl organizačním složkám státu nebo státním podnikům celkem 79 pozemků, které jsou vedeny jako vodní plocha.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.