Bezúplatný převod pozemku na sídlišti v Žatci | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Bezúplatný převod pozemku na sídlišti v Žatci


Louny, 26. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Žatec rozsáhlý pozemek v účetní hodnotě přes 4,2 milionu korun.

Předmětem převodu byl pozemek o rozloze 29.682 m2 v katastrálním území Žatec. Na pozemku, který se prolíná celým sídlištěm Žatec – Jih 2, se nachází místní komunikace, chodníky, parkoviště, stání pro kontejnery, přístupové plochy a veřejná zeleň se vzrostlými stromy. Pozemek tak zajišťuje dostupnost k nemovitostem celého sídlištního komplexu.

Město Žatec plánuje regeneraci celého sídliště za podpory dotací z programu Regenerace panelových sídlišť. Bezúplatným převodem ÚZSVM vyhověl požadavku města sjednotit majetkové vztahy k tomuto majetku.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 1. 2012 9:19
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.