Pozemky za téměř čtyři miliony převedeny bezúplatně | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pozemky za téměř čtyři miliony převedeny bezúplatně


Teplice, 31. 1. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obcím a Ústeckému kraji v okrese Teplice 52 pozemků v účetní hodnotě bezmála 3,9 milionů korun. Celková výměra majetku je 41.901 m².

Pozemky v největší účetní hodnotě byly převedeny Ústeckému kraji. Předmětem převodu bylo 5 pozemků v katastrálních územích Přítkov, Proboštov a Bohosudov o celkové výměře 28.409 m2. Pozemky leží pod komunikacemi II. a III. třídy. Ústeckému kraji tak do majetku přibyly pozemky v účetní hodnotě přesahující 2,7 milionů korun.

Město Dubí do svého vlastnictví získalo 19 pozemků pod místními komunikacemi o celkové rozloze 1.488 m2 a účetní hodnotě téměř 191 tisíc korun.

Devět pozemků o rozloze 7.007 m2 v katastrálních územích Soběchleby u Krupky, Vrchoslav, Nové Modlany a Maršov u Krupky převedl ÚZSVM městu Krupka a nacházejí se pod komunikacemi II., III. a IV. třídy. Celková účetní hodnota tohoto majetku je 836 tisíc korun.

Dalších 12 pozemků pod komunikacemi III. a IV. třídy v katastrálním území Osek u Duchova převedl ÚZSVM Oseku. Rozloha pozemků v účetní hodnotě přibližně 33 tisíc korun činí 2.796 m2. Další bezúplatný převod 6 pozemků pod komunikacemi III. třídy a chodníky uskutečnil ÚZSVM na obec Proboštov. Účetní hodnota je 104 tisíc korun. Pozemek pod místní komunikací IV. třídy o výměře 721 m2 získala Obec Žalany. Jeho účetní hodnota přesahuje 16 tisíc korun.

Všemi těmito převody došlo ke sjednocení vlastníků pozemků a komunikací a zároveň tím ÚZSVM umožnil samosprávným celkům lepší výkon vlastnických práv např. při opravě silnic a chodníků.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 1. 2012 10:31
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.