Rozsáhlé dědictví v Jizerských horách | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Rozsáhlé dědictví v Jizerských horách


Liberec, 26. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitosti za nejvyšší nabídku, a to za více než 5,1 milionu korun.

Jednalo se o dům s pozemky o celkové výměře 3.322 m2, které se nacházejí v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou. Dům leží v řídké zástavbě převážně rekreačních objektů, v klidné, slunné a hojně navštěvované Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

V domě bylo velké množství movitých věcí sběratelské a historické hodnoty, např. různé soupravy broušených skleniček, džbánky, karafy, porcelánové hrníčky, porcelánové servisy, keramické dózy, starožitný nábytek, starožitné kuchyňské nádobí apod.

ÚZSVM nabídl předměty Národnímu památkovému ústavu a posléze bezúplatně převedl celkem 83 kusů a 11 sad movitých věcí v účetní hodnotě 42 tisíc korun. Jednalo se např. starožitný porcelánový hrnek s portrétem císaře Františka Josefa I. z roku 1914-1915, lázeňský pohárek Karlovy Vary z roku 1935, secesní keramický hrnek, starožitnou cukřenku, originální starožitné ořezávátko na dřevěném podstavci, dřevěnou formu na máslo, starožitné selské hodiny, paroží muflona, cívkový fotoaparát a cestovní truhlu.

Součástí dědictví byla také sbírka mincí a předměty z drahých kovů, které byly převedeny Puncovnímu úřadu v Praze. Jednalo se např. o mince v hodnotě 50 korun z roku 1949, mince v hodnotě 100 korun z roku 1948, vydané k šestistému výročí Karlovy univerzity, zlaté i stříbrné náramky a řetízky, náušnice a další. Celkem bylo Puncovnímu úřadu předáno 50 kusů cenností v celkové hodnotě bezmála 8 tisíc korun. Movité věci nižší hodnoty ÚZSVM nabídl k prodeji prostřednictvím bazarů.

ÚZSVM získal toto rozsáhlé dědictví na základě Usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 3. 2012 9:04
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.