Pozemky pod hřištěm převedeny ve prospěch obce | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pozemky pod hřištěm převedeny ve prospěch obce


Kolín, 29. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Veltruby 3 pozemkové parcely o výměře téměř 9 tisíc m2.

Na pozemcích se nachází sportovní hřiště, které slouží veřejnosti. ÚZSVM tímto převodem umožnil sjednocení vlastnictví pozemku a hřiště. Obec může naplánovat další rozvoj sportovní činnosti a získat dotace na podporu těchto aktivit.

Účetní hodnota převedených pozemků je téměř 70 tisíc korun. Součástí bezúplatného převodu je smluvní závazek obce o využívání majetku pro sportovní činnost.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 2. 2012 15:02
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.