ÚZSVM spolupracuje s městskými úřady | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM spolupracuje s městskými úřady


Prachatice, 20. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl 14 pozemků o výměře 41 tisíc m2 Lesům ČR.

Jednalo se o pozemky v katastrálním území Chvalovice u Netolic a Záhoří u Chrobol, u nichž zaměstnanci ÚZSVM při kontrole zjistili, že na listech vlastnictví je uveden jako způsob využití pozemku neplodná půda nebo ostatní komunikace. Ve skutečnosti se jednalo o části lesa nebo o lesní cesty.

Místní šetření provádějí zaměstnanci ÚZSVM a odboru životního prostředí městských úřadů společně. Na žádost ÚZSVM poté odbor životního prostředí vydá rozhodnutí o tom, že se jedná o pozemky určené k plnění funkce lesa. V těchto případech je z podnětu ÚZSVM změněn zápis do katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 2. 2012 9:29
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.