BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.


Poslední vydané tiskové zprávy


Také lesy ČR musí být certifikovány

Ekologická certifikace lesů, jejíž zásady stanovují mezinárodní ujednání, je závazná i pro Českou republiku. Vzrůstá proto nutnost odborného proškolování pracovníků, organizací i firem v této oblasti.

Bureau Veritas oznamuje výsledky hospodaření za rok 2011

Představenstvo Bureau Veritas oznámilo výsledky hospodaření za rok 2011. Celkové tržby dosáhly 3,4 miliard EUR, což znamená nárůst o 14,6 %, z toho organický růst o 6,2 %. Bylo dosaženo čistého zisku 348 milionu EUR, navrhovaná dividenda na akci je 1,27 EUR.

Významné certifikáty pro Eni Česká republika

Nezávislá certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC udělila společnosti Eni Česká republika certifikáty systému managementu kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí podle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti vedoucích představitelů a celého realizačního týmu v sídle společnosti Eni.

Změny ve vedení Bureau Veritas

S účinností od 1. 1. 2012 byl novým generálním ředitelem a jednatelem společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC jmenován Jakub Kejval. Na této pozici vystřídal Oliviera Ducrota, který převzal řízení oblasti CED (Central Europe District). Jakub Kejval bude zároveň zastávat funkci zástupce generálního ředitele BUREAU VERITAS SLOVAKIA.

Česká biopotravina 2011 představuje odbornou porotu, kvalitu hodnotí i ředitel akreditované laboratoře BUREAU VERITAS

Jubilejní desátý ročník soutěže Česká biopotravina roku představuje odbornou porotu, která hodnotí výrobky podle stanovených kritérií – chuť, vůně, způsob zpracování a výroby, použité suroviny, celkový koncept výrobku, obal, celkový vzhled, inovativnost a použitý marketingový mix.
Více

Poslední tiskové konference


Seminář FSC pro zpracovatele dřeva
2. 9. 2011 8:30 | Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4 - sídlo Bureau Veritas více

PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.