Bureau Veritas oznamuje výsledky hospodaření za rok 2011 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Bureau Veritas oznamuje výsledky hospodaření za rok 2011


Představenstvo Bureau Veritas oznámilo výsledky hospodaření za rok 2011. Celkové tržby dosáhly 3,4 miliard EUR, což znamená nárůst o 14,6 %, z toho organický růst o 6,2 %. Bylo dosaženo čistého zisku 348 milionu EUR, navrhovaná dividenda na akci je 1,27 EUR.

Frank Piedelièvre, předseda představenstva, uvedl: „Výsledky hospodaření potvrdily sílu a potenciál našeho růstového modelu. Za celý rok se dařilo uplatnit i v rámci smíšených regionálních oblastí, obzvlášť obtížné to bylo ve Španělsku a velice rychle se rozvíjejících zemích. Nejvyšší tempo růstu bylo zaznamenáno v oblastech: průmysl, komodity, certifikace a mezinárodní obchod. Všechny cíle, které jsme si stanovili v roce 2007 s výhledem do roku 2011, byly dvojnásobně překročeny. Nyní vstupujeme do nového expanzního cyklu se skupinou, která je silnější, rozmanitější a více připravena na rychle rostoucí ekonomiky a tržní segmenty. Jsem rád, že vedení bylo posíleno příchodem nového generálního ředitele, pana Didier Michaud-Daniel, který podpoří naší strategii. V roce 2012, bez ohledu na další zhoršující se aktuální ekonomické prognózy, chce skupina zajistit silný růst tržeb (v organickém růstu i prostřednictvím akvizic) a provozní zisk v souladu s cíli, stanovenými ve strategickém plánu do roku 2015. "Kontakt:

Miroslava Jůnová
Marketing Manager
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
+420 731 611603


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 3. 2012 17:45
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828.
Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 46 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 370 tisícům klientů.
Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EMAS,GHG, ISO/TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, PEFC,
C-o-C,GLOBALGAP a další.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.