Seminář FSC pro zpracovatele dřeva | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


Seminář FSC pro zpracovatele dřeva


Datum, čas a místo konání

2. 9. 2011 8:30 | Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4 - sídlo Bureau Veritas

Pozvánka

Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář, zaměřený na certifikaci zpracovatelského řetězce dřeva a výrobků ze dřeva.


„Smyslem certifikace FSC C-o-C je zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů, uplatňujících ekologicky šetrné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření.“


Seminář je určen pro všechny subjekty ve zpracovatelsko-spotřebitelském řetězci, od počáteční fáze prvovýroby ze dřeva, přes obchodníky se dřevem a dřevozpracující podniky až k prodejci finálního výrobku, kteří potřebují získat základní informace o požadavcích na certifikaci systému FSC C-o-C a o významu této certifikace.

Účast nutno předem potvrdit nejpozději do 28.8. na základě zaslané pozvánky (pozvánka též ke stažení na www.bureauveritas.cz)
Kontakt:

Miroslava Jůnová
Marketing Specialist
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
+420 731 611603
Vydáno: 16. 8. 2011 14:43
Kraj: Celá ČR
Název zdroje: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (ověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828.
Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 46 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 370 tisícům klientů.
Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EMAS,GHG, ISO/TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, PEFC,
C-o-C,GLOBALGAP a další.

PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.