BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.


Vydané tiskové zprávy


Také lesy ČR musí být certifikovány

Ekologická certifikace lesů, jejíž zásady stanovují mezinárodní ujednání, je závazná i pro Českou republiku. Vzrůstá proto nutnost odborného proškolování pracovníků, organizací i firem v této oblasti.

Bureau Veritas oznamuje výsledky hospodaření za rok 2011

Představenstvo Bureau Veritas oznámilo výsledky hospodaření za rok 2011. Celkové tržby dosáhly 3,4 miliard EUR, což znamená nárůst o 14,6 %, z toho organický růst o 6,2 %. Bylo dosaženo čistého zisku 348 milionu EUR, navrhovaná dividenda na akci je 1,27 EUR.

Významné certifikáty pro Eni Česká republika

Nezávislá certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC udělila společnosti Eni Česká republika certifikáty systému managementu kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí podle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti vedoucích představitelů a celého realizačního týmu v sídle společnosti Eni.

Změny ve vedení Bureau Veritas

S účinností od 1. 1. 2012 byl novým generálním ředitelem a jednatelem společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC jmenován Jakub Kejval. Na této pozici vystřídal Oliviera Ducrota, který převzal řízení oblasti CED (Central Europe District). Jakub Kejval bude zároveň zastávat funkci zástupce generálního ředitele BUREAU VERITAS SLOVAKIA.

Česká biopotravina 2011 představuje odbornou porotu, kvalitu hodnotí i ředitel akreditované laboratoře BUREAU VERITAS

Jubilejní desátý ročník soutěže Česká biopotravina roku představuje odbornou porotu, která hodnotí výrobky podle stanovených kritérií – chuť, vůně, způsob zpracování a výroby, použité suroviny, celkový koncept výrobku, obal, celkový vzhled, inovativnost a použitý marketingový mix.

BUREAU VERITAS obhájila akreditaci ANAB

Certifikační společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. úspěšně obhájila akreditaci při dozorovém auditu akreditačního orgánu ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) podle ISO / IEC 17021 pro certifikační orgány.

BUREAU VERITAS analyzuje kvalitu másla na vánočním trhu

Akreditovaná chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas v Praze Letňanech zareagovala na zprávu TV Nova o tom, že Česká zemědělská a potravinářská inspekce chce prověřit některé výrobce a distributory másla.

Certifikace GMP+ B2 pro společnost PREOL zaručuje nejvyšší stupeň kvality krmiv

PREOL, a.s., největší zpracovatel řepky olejné v ČR, úspěšně prošel procesem recertifikace s rozšířením zaručujícím nejvyšší stupeň kvality zpracování a výroby krmiv. Získal mezinárodní certifikát GMP+ B2, což umožní vývoz suroviny do celé Evropské unie. Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti představitelů PREOL a BUREAU VERITAS v Lovosicích, v hotelu Lev.

MVŠO jako jedna z mála vysokých škol získala certifikát ISO 9001

Olomouc 29. září 2011 – Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) získala jako jedna z prvních českých soukromých vysokých škol certifikát podle ČSN EN ISO 9001:2009. Uvedený certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas potvrzuje, že systém managementu kvality této vysoké školy je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001.

Certifikace FSC pro společnost Duropack Bupak Papírna

Duropack Bupak Papírna s.r.o. byla úspěšně certifikována podle standardu FSC (Forest Stewardship Council) a zařadila se tak mezi vyspělé, ekologicky zaměřené společnosti. Slavnostní předání certifikátu proběhlo za přítomnosti představitelů Duropack Bupak a Bureau Veritas v sídle papírenské společnosti v Českých Budějovicích.

První společnost na světě s certifikátem ISO 50001:2011

Tepelná elektrárna v Indii, Danahu Thermal Power Station of Reliance Infrastructure Ltd., byla jako první na světě certifikována dle nového standardu ISO 50001:2011. Úvodní odstavec

Certifikace FSC pro Copacking Service

Společnost Copacking Service byla úspěšně certifikována podle standardu FSC (Forest Stewardship Council). Certifikace garantuje původ surovin z ekologicky zodpovědného hospodaření.

Bureau Veritas zajišťuje certifikaci FSC dle českého standardu

Nezávislá certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. zajišťuje certifikaci FSC na základě českého standardu.Celkově je již dvacet tisíc FSC certifikovaných zpracovatelských firem ve světě…

BUREAU VERITAS podporuje problematiku certifikace biomasy

Nezávislá certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. se stala členem Českého sdružení pro biomasu – CZ Biom, které dlouhodobě podporuje využívání biomasy a bioplynu v energetice České republiky. Důvodem vstupu do sdružení jsou rozsáhlé zkušenosti Bureau Veritas s certifikací dle požadavků EU o podpoře a využívání energie z obnovitelných zdrojů, uplatňované v ČR.

BUREAU VERITAS kontroluje radiaci zboží z Japonska

Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas reaguje na následky jaderné havárie a poskytuje měření úrovně radioaktivní povrchové kontaminace zboží přímo v Japonsku, před jeho naloděním. Měření se provádí pomocí přenosného Radiometru Radiagem 2000 se snímačem SAB 100 nebo jeho ekvivalentem.

Významné certifikáty pro Shell Czech Republic a.s

Nezávislá certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. udělila společnosti Shell Czech Republic a.s. certifikáty systému managementu kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí podle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

BUREAU VERITAS podporuje kvalitu potravin, zlatým partnerem Česká biopotravina 2010

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. podporuje vysokou kvalitu a bezpečnost potravin v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci potravinářského segmentu, přístup k životnímu prostředí a sociální zodpovědnost. Je již tradičním zlatým partnerem prestižní soutěže Česká biopotravina roku a aktivně se tak podílí na zvýšení povědomí o kvalitách a výhodách biopotravin.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.