TÜV SÜD Czech s.r.o. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


TÜV SÜD Czech s.r.o.


Vydané tiskové zprávy


Český tým expertů pro fotovoltaiku z TÜV SÜD je uznávaný daleko za hranicemi ČR

Praha 7. března 2012. Během roku 2011 došlo k expanzi aktivit vedoucí německé inspekční a certifikační společnosti TÜV SÜD na nové trhy v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE). Společnost ve čtvrtém čtvrtletí 2011 uzavřela s investory a developery z Evropy a Asie smlouvy na provedení inspekčních a dohledových činností nově budovaných fotovoltaických elektráren s výkonem od jednotek MW do 55 MW na území Bulharska a Rumunska. V první fázi specialisté společnosti provedli komplexní posouzení vhodnosti jednotlivých lokalit, nezávislou kalkulaci předpokládané produkce elektráren a posouzení prvotní technické dokumentace k jednotlivým projektům s cílem identifikovat případné neshody a z nich plynoucí rizika. U všech elektráren byly práce v této prvotní fázi dokončeny do konce ledna 2012. Následně, od začátku února 2012, probíhá kontrola finální verze projektové dokumentace.

TÜV SÜD Czech partnerem Slavností piva v Táboře 2012

Praha - Společnost TÜV SÜD Czech se stala již tradičně partnerem Reprezentačních slavností piva a minerálních vod v Táboře, kde se letos 7.-11.února koná jejich 22.ročník.

TÜV SÜD Czech upozorňuje na časté chyby ve značení chemických látek a přípravků

Praha 1.února 2012. Chemické látky a přípravky, které představují chemické riziko pro spotřebitele, jsou častým předmětem kontrol příslušných kontrolních orgánů. To, že jejich výsledky nejsou zrovna uspokojivé, může potvrdit i společnost TÜV SÜD Czech na základě svých zkušeností při expertní činnosti související s dovozem a uváděním chemických látek a přípravků na trh. Výrobcům a dovozcům nebezpečných směsí a detergentů navíc od 1. ledna tohoto roku, kdy nabyl účinnosti nový chemický zákon, přibývají nové informační povinnosti.

TÜV SÜD Czech upozorňuje na povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv

Praha 4. ledna 2012. PRAHA Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti. Ta jsou definována v novém vládním nařízení NV č. 446/2011 Sb., ve kterém byly zapracovány požadavky evropské směrnice 2009/28/ES. Cílem kritérií udržitelnosti je úspora skleníkových plynů a ochrana biodiverzity. Společnost TÜV SÜD Czech eviduje již nyní zájem ze strany českých firem o certifikaci dle české legislativy jako cenově dostupnější varianty k mezinárodnímu standardu ISCC.

TÜV SÜD vidí signály pro pozitivní působení šrotovného

Berlín/Mnichov/Praha. Podíl vozidel se značnými nedostatky na německých silnicích stoupl o 0,2 procentního bodu na 19,7 procent, to vyplývá z TÜV Report 2012, jehož výsledky byly představeny 6. prosince v Berlíně. Vítězem je druhým rokem po sobě Toyota Prius s hybridním pohonem, nejlepší německá vozidla jsou Porsche Boxster/Cayman a VW Golf Plus. Do aktuálního reportu přispěl TÜV SÜD daty z 3,1 milionu technických prohlídek. Při analýze čísel z oblasti trhu TÜV SÜD v Bavorsku, Badensku-Württenbersku, Sasku a Hamburgu existují zřetelné signály toho, že šrotovací prémie účinkuje. Tak kvóta závad u starších vozidel v Bádensku-Württembersku a Sasku, dvou spolkových zemích, ve kterých je po šrotovném velká poptávka, poklesla o více než 2,5 procentního bodu.

TÜV SÜD Czech slavnostně předal Certifikáty výjimečnosti

Praha 14. listopadu 2011. Společnost TÜV SÜD Czech oficiálně vyhlásila firmy dlouhodobě usilující o zlepšování svých služeb, procesů nebo výrobků, jimž propůjčila Certifikáty výjimečnosti. Tato ocenění předala v návaznosti na kampaň Listopad - Měsíc kvality v České republice.

Seminář o pasivním stavění

Srdečně vás zveme na odborný seminář Nízkoenergetické a pasivní stavění:Přehled legislativních požadavků pro nízkoenergetické a pasivní stavění v Německu, pořádaný v rámci projektu „Efektivní energetický region Jižní Čechy Dolní Bavorsko“

Výroční zpráva TÜV SÜD AG získala ocenění red dot award

Praha 24. října 2011. Publikace s názvem „World Time“ byla zařazena mezi 34 nejlepších výročních zpráv uplynulého roku. „Toto ocenění je pro nás obrovskou ctí a zároveň potvrzuje, že jsme se v oblasti vizuální komunikace vydali s výroční zprávou správným směrem“, říká Matthias Andreesen Viegas vedoucí oddělení korporátní komunikace v TÜV SÜD.

TÜV SÜD Czech zve zdarma na odborný seminář o FSC při veletrhu WOOD - TEC 2011

Praha 14. října 2011. Přední certifikační a inspekční autorita zve zájemce na odborný seminář, který pořádá v rámci Mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl, WOOD-TEC 2011. Seminář na téma „Certifikace FSC CoC pro konkurenceschopnost českého dřeva“ je určen všem subjektům zapojených do zpracovatelského řetězce lesních produktů, tj. pro zpracovatele výrobků ze dřeva a papíru, tiskárny a obchodníky s FSC certifikovaným zbožím, jakož i dalším zástupcům subjektů aktivních v dřevozpracujícím průmyslu a lesním hospodaření. Koná se 20. října 2011 v areálu BVV v Brně a pro registrované účastníky je zdarma.

TÜV SÜD na autosalonu IAA „Using knowledge. Designing the future.”

Mnichov. Pro svou prezentaci na Mezinárodním autosalonu (IAA) 2011, který se koná od 15. do 25. září ve Frankfurtu nad Mohanem, přijala společnost TÜV SÜD motto „Using knowledge. Designing the future“. Její stánek A19 v hale 8 se zaměří na budoucnost prodeje aut v měnícím se odvětví. TÜV SÜD představí portfolio služeb na míru i výsledky své reprezentativní studie současných trendů v tomto odvětví. Dalšími tématy bude bezpečné dobíjení elektromobilů, snižování uhlíkových emisí: pohony pro ekologické vozové parky v Evropě; kvalita služeb: prezentace Workshop Award, a fórum Strategie řízení vozových parků.

TÜV SÜD zve na seminář Nízkoenergetické a pasivní stavění

Srdečně Vás zveme na odborný seminář Nízkoenergetické a pasivní stavění: Předprojektová příprava - formální a technické náležitosti, pořádaný v rámci projektu "Efektivní energetický region Jižní Čechy – Dolní Bavorsko"

Společnost TÜV SÜD rozšiřuje svou celosvětovou síť zkušeben pro e-mobilitu

Mnichov 9. srpna 2011. Společnost TÜV SÜD chce dále rozšiřovat svou globální síť zkušeben pro e-mobilitu a v roce 2012 plánuje vybudovat další dvě laboratoře pro testování článků a baterií pro elektromobily v Jižní Koreji a Číně. Se stávajícími zařízeními v Severní Americe, Kanadě a Singapuru a laboratoří pro testování baterií v Garchingu u Mnichova, která je v současné době ve výstavbě, je TÜV SÜD jediným externím poskytovatelem služeb, jenž udržuje globální síť laboratoří na testování baterií pro elektromobily podle jednotných norem po celém světě. „Vytvořením této sítě zdůrazňujeme náš cíl stát se předním poskytovatelem všech služeb zkušebnictví týkajících se bezpečnosti v oblasti e-mobility,“ uvedl člen představenstva TÜV SÜD Horst Schneider na tiskové konferenci pro eCarTec v Mnichově dne 28. července 2011.

e-miglia 2011: Zatěžkávací zkouška elektromobilů odstartuje v TÜV SÜD

Mnichov. Víc, výš, dál – ročník 2011 závodu e-miglia bude pro e-mobilitu představovat doposud nejnáročnější výzvu, jelikož obtížnost závodu se oproti loňsku ještě zvýšila. Než 32 registrovaných týmů vyrazí na více než 800 km dlouhou trasu do Svatého Mořice, společnost TÜV SÜD zřídí v pondělí 1. srpna pro jezdce veřejnou stáj, a to v Mnichově na Ridlerstrasse 57, kde se návštěvníci i diváci mohou zblízka seznámit s praktickými detaily e-mobility. Společnost TÜV SÜD není jen technologickým partnerem závodu, ale také v něm má sama dva týmy. Horst Schneider a Dr. Peter Klein, členové představenstva TÜV SÜD AG, nastoupí jako řidiči elektromobilu Mini E.

Divizi Management Services ve společnosti TÜV SÜD Czech řídí Viktor Šaroch

Praha 20. července 2011. Řízením divize Management Services v přední certifikační společnosti byl pověřen Mgr. Viktor Šaroch, PhD. Jeho hlavním úkolem je rozvoj portfolia stávajících a nových služeb TÜV SÜD v tomto oboru.

TÜV SÜD Czech první českou certifikační autoritou pro FSC a PEFC

Praha 9. června 2011. TÜV SÜD Czech získala akreditaci pro certifikaci společností podle standardů FSC a stala se tak jedinou autoritou ve střední a východní Evropě poskytující certifikace pro odvětví lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu podle certifikačních systémů FSC i PEFC.

TÜV SÜD Czech partnerem Slavností piva v Českých Budějovicích

Praha 27. května 2011. Společnost TÜV SÜD Czech se stala odborným garantem 15. ročníku Slavností piva.

TÜV SÜD Czech podporuje informační kampaň o biopalivech

Praha 25. května 2011. Podle vládní novely budou muset distributoři a prodejci biopaliv spolu s pěstiteli již od ledna příštího roku prokazovat, že výroba a doprava biosložky probíhá v souladu s kritérii udržitelnosti. Nejenom pro širokou veřejnost ale i pro podnikatele v oboru se situace v oblasti biopaliv stává novým nařízením méně přehlednou. Chystaná kampaň Českého sdružení pro biomasu si klade za cíl tyto nejasnosti a obavy rozptýlit.

Akademii TÜV SÜD Czech vede Petr Ciněk

Praha 25. května 2011. Na post manažera vzdělávací divize ve společnosti TÜV SÜD Czech byl jmenován Petr Ciněk.

V roce 2010 dvacet dva nových vodíkových čerpacích stanic po celém světě

Praha 28. dubna 2011. V roce 2010 bylo po celém světě otevřeno 22 nových vodíkových čerpacích stanic, čímž se zvýšil jejich celkový počet na 212. V České republice je stále pouze jediná čerpací stanice. To je výsledek třetího ročního hodnocení H2stations.org, internetových stránek společnosti TÜV SÜD a Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST). Dalších 127 čerpacích stanic je po celém světě ve fázi plánování.

Německý obchod s ojetými automobily očekává zvýšení tržeb a vyšší ceny ojetých vozů

Mnichov 13. dubna 2011. Význam obchodu s ojetými vozy ve srovnání s prodejem nových automobilů roste, německý obchod s automobily navíc čeká v roce 2011 růst prodejů i cen ojetých vozů. Klíčovou hnací silou prodeje ojetých vozů je využívání internetu jako prodejního kanálu. Tyto výsledky přinesl reprezentativní průzkum 406 autosalónů a autodílen v celém Německu, který v březnu provedl institut pro průzkum trhu Technomar pro společnost TÜV SÜD.

Zuna vede obchod ve společnosti TÜV SÜD Czech

Praha 31. března 2011. Na post obchodního manažera v přední certifikační a inspekční společnosti byl jmenován Martin Zuna (36).

TÜV SÜD držitelem titulu „Best of European Business“

Mnichov 3. března 2011. Společnost TÜV SÜD AG získala prestižní cenu „Best of European Business“ udělenou renomovanou společností Roland Berger Strategy Consultants. TÜV SÜD obdržel cenu za své úspěšné obchodní operace v Asii a Tichomoří, a to zejména v pěti zemích ASEANu*.

Novela zákona o ochraně ovzduší

Praha 17. února 2011. Vláda včera projednala novelu zákona o ochraně ovzduší, která zavádí kritéria certifikace udržitelnosti biopaliv. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost již v červenci letošního roku. Společnosti, které se zabývají exportem biopaliv a biomasy určené k jejich výrobě, jsou však již nyní nuceny doložit certifikát dokládající splnění kritérií udržitelnosti. Společnost TÜV SÜD Czech nabízí certifikaci dle mezinárodního standardu ISCC a je připravena rozšířit svoji nabídku také o certifikaci dle národní legislativy.

TÜV SÜD Czech spolu s organizátory soutěže Zlatý český pramen vyhlásil letošní vítěze degustačního klání

Praha 8. února 2011. První místo v degustační soutěži minerálních vod v kategorii přírodních minerálních vod získala Prírodná liečiva voda Brusnianka sýtená a v kategorii ochucených vod zvítězila Ondrášovka lesní plody.

Soňa Hykyšová je nový Business Area Manager pro oblast Environmental Technology ve společnosti TÜV SÜD Czech

Praha 25. ledna 2011. Novou manažerkou TÜV SÜD Czech pro oblast životního prostředí (ŽP) byla jmenována Soňa Hykyšová. Jejím hlavním úkolem je rozvoj této nové oblasti v rámci širokého portfolia služeb TÜV SÜD.

TÜV SÜD Czech oznámil výherce soutěže

Společnost TÜV SÜD Czech slavnostně oznámila výherce podzimní soutěže pořádané ve spolupráci se vzdělávacím portálem www.educity.cz

Když už „symbol plamene“ nestačí

Praha 6. ledna 2011. S přelomem roku přicházejí v platnost nová nařízení upravující silniční přepravu nebezpečného zboží. Změny evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží, zkráceně ADR, se týkají jak kusového zboží, tak dopravy v cisternách. Pro látky znečišťující vodu není stanoveno žádné přechodné období. Tyto látky musejí být s platností od 1. ledna 2011 označeny pomocí nových symbolů.

TÜV SÜD Czech partnerem soutěže Zlatý český pramen 2011

Praha 4. ledna 2011. Společnost TÜV SÜD Czech se stala partnerem 21. ročníku degustační soutěže minerálních vod Zlatý český pramen 2011.

TÜV SÜD vyvinul nový standard pro určování akčního rádia elektromobilů

TÜV SÜD: Obvykle uváděné hodnoty pro dojezdovou vzdálenost elektromobilů nejsou adekvátní Mnichov/Praha. Společnost TÜV SÜD vyvinula standard pro určování dojezdové vzdálenosti elektricky poháněných vozidel. Specializovaný motoristický časopis „auto motor und sport“ poprvé ve velkém srovnávacím testu elektromobilů použil TÜV SÜD E-Car Standard, vytvořený na základě zkušebního cyklu pro elektromobily TÜV SÜD E-Car Cycle (TSECC). Výsledek tohoto testu zdůrazňuje, že specifikace průměrné dojezdové vzdálenosti, která je podobná údajům o spotřebě paliva u vozidel se spalovacími motory, je pro elektricky napájená vozidla a jejich relativně krátké dojezdové vzdálenosti nevhodná. Například dojezdy určené ve srovnávacím testu v laboratorních podmínkách 23°C a v mrazu -7°C se lišily o více než 50 %.

Hybridní vůz získává zlatou plaketu

Vítězstvím vozu Toyota Prius získává v TÜV Reportu poprvé čelní umístění automobil s alternativním pohonem. Japonský hybridní pionýr je na špičce v kategorii stáří do tří let – s nejnižší kvótou podstatných závad ve výši 2,2%. O druhé místo se dělí vozy Toyota Auris, Mazda 2 a Porsche 911 se 2,3%. Smart Fortwo (2,5%), VW Golf Plus (2,6%) a Ford Fusion (2,7%) jsou rovněž v této špičkové skupině. Průměrná kvóta podstatných závad u všech kontrolovaných vozů se ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšila o 1,9 procentních bodů na 19,5%. Od pátku, 17. 12. 2010, je časopis AUTO BILD TÜV Report k dostání na každé německé stanici TÜV, stejně tak i v německých obchodech s novinami a tiskem.

TÜV Report 2011 je již k dispozici – vítěz Toyota Prius

Berlín/Praha. Hlavním vítězem TÜV Reportu 2011 je vůz Toyota Prius a tím i technologie pohonu budoucnosti! Tento výsledek potvrdil odhady ze strany TÜV SÜD, podle kterých je všeobecná úroveň bezpečnosti u hybridních automobilů již dnes velmi vysoká. Tento standard musí být podle názoru odborníků měřítkem pro vývoj další generace automobilů s lithiovo-ionovou technologií. Méně radostným výsledkem je fakt, že kvóta závad opět vzrostla o 1,9 bodů na 19,5%. TÜV SÜD poskytnul pro vytvoření letošního TÜV Reportu více než 3,1 milióny údajů. Přitom se ukázalo, že kvóta závad v oblasti trhu pro TÜV SÜD se svými regiony Bavorska, Bádenska-Württemberska, Saska a Hamburku je nepatrně nad spolkovým průměrem.

Milan Kroutil je nový Business Area Manager pro oblast Food & Agriculture ve společnosti TÜV SÜD Czech

Praha 26. listopadu 2010. Novým manažerem TÜV SÜD Czech pro oblast potravinářství a zemědělství byl jmenován Milan Kroutil (30). Jeho hlavním úkolem je rozvoj portfolia stávajících a nových služeb TÜV SÜD v tomto oboru.

TÜV SÜD vás zve na seminář, který se koná v rámci Stavebního veletrhu IBF v Brně

Zveme vás na odborný seminář pořádaný v rámci Stavebního veletrhu IBF 14. 4. 2010 v Brně, který je věnovaný problematice legislativy, úspor energií a kvality ve stavebnictví. Na semináři získáte informace o legislativních požadavcích vztahujících se na stavební výrobky a především o normě EN 1090, která sjednocuje požadavky na provádění ocelových a hliníkových konstrukcí. Na praktických příkladech vám budou také představeny možnosti úspor energií u stávajících i nových staveb včetně jejich zhodnocení. Dalším stěžejním tématem bude kvalita dodavatelů stavebních prací a certifikace kvality budov. To vše vám bude představeno v návaznosti na praktické příklady. Budete mít také možnost konzultovat konkrétní problémy a řešení s experty pro různé oblasti stavebnictví společnosti TÜV SÜD Czech. Účast na semináři je bezplatná a seminář je určen především pro výrobce stavebních výrobků a konstrukcí, tvůrce projektových dokumentací, správce a majitele budov, stavební společnosti, dodavatele služeb pro stavebnictví a management realitních společností.

Seminář pro výrobce, dovozce distributory a prodejce kosmetiky

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář věnovaný problematice aktuálních legislativních požadavků pro výrobce, dovozce a distributory kosmetiky a připravovaných legislativních změn. Náš připravovaný seminář navazuje na sérii seminářů započatou v loňském roce ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Seznámíme vás s aktuálně platnými legislativními požadavky a také s připravovanými změnami v legislativě. Představíme vám požadavky státního zdravotnického dozoru a také nejčastější nedostatky a případy porušování předpisů. Dále bychom vás rádi seznámili s požadavky norem ISO 22 716 a IFS HCP, procesem implementace a certifikace. Seminář se také bude věnovat problematice obalů pro kosmetické produkty. Na semináři budete mít možnost konzultovat veškeré své podněty a dotazy s paní MUDr. Dagmar Jírovou, CSc. ze Státního zdravotního ústavu a také paní Mgr. Natašou Králikovou, auditorkou TÜV SÜD Czech. Seminář se bude konat 12. 5. 2010 v Praze ve školicích prostorách společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

crash.tech 2010 se zaměřuje na bezpečnost elektromobilů

Mnichov / Lipsko Dvojnásobné výročí: 10. kongres pořádaný společností TÜV SÜD je součástí 20. obchodního veletrhu Auto Mobil International (AMI) v Lipsku a zaměřuje se na témata v oblasti bezpečnosti vozidel pro rok 2020. Kongres odborníků, který se bude konat 13. a 14. dubna, se bude zabývat nejnovějšími poznatky ve výzkumu nehod a ochrany chodců, dále aspekty zkoušek, testů a simulací, a také aktuálně nejnovější oblastí – bezpečností elektromobilů. Členem programového výboru konference je Dr. Jiří Socha, ředitel divize Automotive společnosti TÜV SÜD Czech a v rámci konference dále vystoupí manažer oddělení bezpečnosti vozidel Rudolf Tesárek k tématu využití moderních měřících metod při nárazových zkouškách. Příspěvek vznikl ve spolupráci s kolegy z vývojového oddělení Škoda Auto.

TÜV SÜD Czech podpořila 16. ročník klíčového setkání obchodníků

Již druhým rokem společnost TÜV SÜD Czech aktivně podpořila pravidelné setkávání klíčových hráčů na maloobchodním trhu v Top hotelu Praha, konající se 2. - 3. 2. 2010. Do diskuze probíhající během druhého dne konference v sekci Obchod a důvěra pod vedením Petra Vyhnálka (Globus ČR) přispěl generální ředitel společnosti Oleg Spružina nejen definicemi pojmů kvalita a důvěra v podání nezávislého certifikačního a inspekčního orgánu, ale zejména vybranými příklady z praxe, spolupráce s SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, Makro Cash&Carry ČR a Ahold Czech Republic, kladoucí si za cíl posilování důvěry spotřebitelů i vzájemných vztahů mezi obchodníky a dodavateli.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.