Callida, s.r.o. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Callida, s.r.o.


Poslední vydané tiskové zprávy


Efektivní řízení staveb prostřednictvím komplexního systému euroCALC 3

Správně zvolený a užívaný informační systém pro stavební zakázky je nezbytnou součástí celého evolučního procesu v řízení firmy.

Portál www.sci-data.cz je stále vyhledávanější

Odborný webový portál http://www.sci-data.cz představuje významnou podporu pro projektanty, rozpočtáře a ostatní experty z oblasti stavebnictví, kteří se zabývají přípravou, poptávkami a realizací stavebních zakázek.

Pozvánka na seminář „euroCALC 3 - systém pro komplexní řízení staveb“

Firma Callida, s.r.o. připravila pro stavební firmy (manažery, obchodníky, rozpočtáře, kalkulanty a stavbyvedoucí atd.) seminář „euroCALC 3 - systém pro komplexní řízení staveb“, který proběhne v Olomouci, Brně a v Praze v průběhu listopadu. Účast je bezplatná. Přihláška a další informace jsou k dispozici na http://www.callida.cz.

Stavební rozpočty v programu euroCALC3 pro rozpočtáře a kalkulanty

Oceňovací systém euroCALC 3 disponuje mnoha nástroji pro práci rozpočtáře, když sestavuje položkový rozpočet stavebních prací, oceňuje slepý rozpočet od zadavatele nebo detailně kalkuluje jednotlivé přímé náklady (náklady na hmoty, pořizovací a mzdové náklady, stroje, subdodávky aj.), správní a výrobní režie, zařízení staveniště a zisk.

Rozpočtování staveb pro začínající rozpočtáře

Základy v sestavování soupisu prací (položkové rozpočty), práci s výkazem výměr, rozpočtování zemních prací, přesunů hmot nebo nákladů na zařízení staveniště, jsou zásadní okruhy vzdělávacího kurzu pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, stavbyvedoucí či projektanty „Rozpočtování pro začátečníky“. Čtyřdenní kurz proběhne 29. 9., 6. 10., 13. 10. a 20. 10. v Třebíči a 7. - 8. a 21. - 22. 10. v Praze.
Více

Poslední tiskové konference


PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.