ADRIA INVEST s.r.o. - Divize média | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


ADRIA INVEST s.r.o. - Divize média


Poslední vydané tiskové zprávy


Ještě několik týdnů zbývá do uzavření žádostí o dotaci pro neziskové organizace zabývající se ekologií a životním prostředím

Neziskové organizace mohou do 17. ledna příštího roku žádat Ministerstvo životního prostředí o dotace pro své projekty, které zlepšují stav životního prostředí, starají se o ochranu geologického dědictví nebo zavádí a propagují vzdělávací programy a osvětové akce pro děti, mládež a pedagogy. Do výběrového řízení se mohou přihlásit výhradně občanská sdružení založená podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování obča¬nů, ve znění pozdějších předpisů a obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení mohou přihlásit pouze jeden projekt, který může být podpořen maximálně částkou 300 000 Kč.

Neziskové organizace mohou žádat dotace na podporu environmentálních projektů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro podání žádostí o dotace pro nestátní neziskové organizace zabývající se ekologií a životním prostředím. Ukončení přijímání žádostí je 17. ledna 2012 do 12 hodin a žádost musí splňovat podstatná kritéria vyplývající z nařízení ministerstva. Každá organizace může podat pouze jeden projekt trvající jeden kalendářní rok. Do výběrového řízení se mohou přihlásit občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. V letošním roce bude mezi sdružení rozdělena částka 10 milionů korun.

V Praze jednali zástupci zemí V4, Bulharska a Rumunska o čerpání evropských dotací

Praha, 9. 12. 2011 - Dne 7.12. 2011 se v Praze setkali zástupci zemí V4, Bulharska a Rumunska, aby projednali své zkušenosti s čerpáním fondů EU i legislativní návrhy Komise pro budoucí rozpočet EU a kohezní politiku. Jednání předsedal a delegaci ČR vedl I. náměstek ministra životního prostředí, Ing. Jakub Kulíšek.

Poslední tiskové konference


PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.