Ještě několik týdnů zbývá do uzavření žádostí o dotaci pro neziskové organizace zabývající se ekologií a životním prostředím | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ještě několik týdnů zbývá do uzavření žádostí o dotaci pro neziskové organizace zabývající se ekologií a životním prostředím


Neziskové organizace mohou do 17. ledna příštího roku žádat Ministerstvo životního prostředí o dotace pro své projekty, které zlepšují stav životního prostředí, starají se o ochranu geologického dědictví nebo zavádí a propagují vzdělávací programy a osvětové akce pro děti, mládež a pedagogy. Do výběrového řízení se mohou přihlásit výhradně občanská sdružení založená podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování obča¬nů, ve znění pozdějších předpisů a obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení mohou přihlásit pouze jeden projekt, který může být podpořen maximálně částkou 300 000 Kč.

Neziskové organizace mohou do 17. ledna příštího roku žádat Ministerstvo životního prostředí o dotace pro své projekty, které zlepšují stav životního prostředí, starají se o ochranu geologického dědictví nebo zavádí a propagují vzdělávací programy a osvětové akce pro děti, mládež a pedagogy. Do výběrového řízení se mohou přihlásit výhradně občanská sdružení založená podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování obča¬nů, ve znění pozdějších předpisů a obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení mohou přihlásit pouze jeden projekt, který může být podpořen maximálně částkou 300 000 Kč.

Organizace musí dodržet podmínky pro účast ve výběrovém řízení, patří mezi ně např. dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky a závazné osnovy projektu, předložení projektů do konkrétního tematického podtitulu a dodržení tématu, vyplnění formuláře pro rozpočet, dodržení limitu pro počet projektů předkládaný od jedné organizace a mnoho dalších podmínek. Dotace ze státního rozpočtu nesmí přesáhnout 70% rozpočtových výdajů projektu, pouze ve výjimečných případech lze na základě žádosti udělit výjimku až do výše 100%. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví MŽP písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet.

V roce 2011 bylo v rámci dotačního programu rozděleno celkem 17,7 mil. Kč mezi 102 projektů, v roce 2010 to bylo celkem 20,7 mil. Kč mezi 87 projektů. Na rok 2012 je alokována částka 5 mil. Kč pro projekty v gesci sekce 300 (ekonomika a politika životního prostředí) a 5 mil. Kč pro projekty v gesci sekce 600 (ochrana přírody a krajiny).

Témata pro výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2012 jsou následující: ochrana přírody – udržitelný rozvoj krajiny, monitoring a mapování invazních druhů, návrhy a realizace komplexních opatření k eliminaci nebo regulaci invazních druhů rostlin a živočichů, ochrana geologického dědictví; prostředí měst a obcí – aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí, zavádění udržitelné spotřeby na komunální i národní úrovni, komplexní řešení zelených ploch ve městech a obcích, zavádění a propagace inovativních řešení v oblasti ochrany životního prostředí, ekologicky šetrný cestovní ruch; znalosti a informovanost o životním prostředí – vzdělávací programy a osvětové akce pro děti a mládež, rodiny a děti předškolního věku, pedagogy, poskytování informací o životním prostředí.

Informace o výběrovém řízení jsou průběžně k dispozici na internetu (www.mzp.cz, rubrika Financování ochrany ŽP – Národní programy – Grantová řízení pro NNO). Informace o výsledcích projektů podpořených v letech 1997 – 2010 včetně konkrétních výstupů lze najít ve formě souhrnné databáze na adrese www.mzp.cz/projekty. Bližší informace získáte také u p. RNDr. Miloslava Nováka, e-mail: miloslav.novak@mzp.cz, telefon: 267 122 189. Ministerstvo životního prostředí doporučuje, aby se uchazeči o dotaci registrovali do systému na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci „Nestátní neziskové organizace“.
Kontakt:

Kateřina Fišarová
PR manažerka
fisarova@adriainvest.cz
http://www.adriainvest.cz/index.php/divize-media
+420 775 721 151


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 12. 2011 22:13
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: ADRIA INVEST s.r.o. - Divize média (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Divize média společnosti ADRIA INVEST s.r.o. vznikla na podzim roku 2011v reakci na rostoucí aktivitu na poli médií.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.