Soud potvrdil pravomoci ÚOHS při místních šetřeních | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Soud potvrdil pravomoci ÚOHS při místních šetřeních


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vítá dnešní rozsudek Krajského soudu v Brně týkající se rozhodnutí ÚOHS z roku 2003 o uložení pořádkové pokuty ve výši 300 000 Kč společnosti DELTA PEKÁRNY a.s. za to, že pracovníci této společnosti neumožnili zástupcům Úřadu provádějícím místní šetření přístup k některým obchodním záznamům a některé již zajištěné dokumenty jim dokonce byly odňaty. Žaloba proti tomuto rozhodnutí byla zamítnuta.

Krajský soud mj. potvrdil dosavadní praxi Úřadu, když konstatoval, že ÚOHS nepotřebuje k provedení kontroly v obchodních prostorách soutěžitele souhlas soudu. „Jde o jasný signál pro soutěžitele, že nesmějí svévolně bránit našemu šetření. Náš výklad vždy zněl tak, že je rozdíl mezi soukromými prostorami, například byty, kde si souhlas soudu vyžádat musíme, a obchodními prostorami, například sídlem firmy, kde to zákon nevyžaduje“ uvedl ředitel Sekce hospodářské soutěže ÚOHS Robert Neruda.

Významný je rovněž fakt, že soud potvrdil sankci v plné výši. V roce 2003 šlo totiž o maximální možnou výši pokuty, kterou mohl Úřad za obdobné porušení zákona uložit. „Bránění v šetření v takovém rozsahu bylo a je ojedinělé,“ objasnil Robert Neruda s tím, že soutěžitelé většinou spolupracují, přestože pro ně místní šetření není příjemnou záležitostí.

V současné době by již firmě, která by bránila místnímu šetření Úřadu. hrozila sankce mnohonásobně vyšší. „Podle platné právní úpravy můžeme nyní ukládat pořádkovou pokutu až do výše 1% z čistého obratu soutěžitele. V případech, kdy bude soutěžitel šetření bojkotovat, nebudeme váhat s razantní odpovědí,“ upozornil Neruda.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provádí ročně necelou desítku místních šetření v prostorách soutěžitelů.

odbor vnějších vztahů ÚOHS
Kontakt:

Kristián Chalupa
ředitel odboru vnějších vztahů
posta@compet.cz
+420 542 167 288


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 27. 9. 2007 14:36
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.