Sanofi Pasteur podává v Evropě žádost o registraci první vakcíny proti sezónní chřipce aplikované intradermální mikroinjekcí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Sanofi Pasteur podává v Evropě žádost o registraci první vakcíny proti sezónní chřipce aplikované intradermální mikroinjekcí


Sanofi Pasteur, divize očkovacích látek skupiny sanofi-aventis, dnes oznámila, že podala v Evropě žádost o registraci (centralizovaná procedura) první vakcíny proti chřipce aplikované pomocí inovativního intradermálního (nitrokožního) mikroinjekčního systému. Tato dokumentace byla přijata k hodnocení Evropskou lékovou agenturou (EMEA).

Klinické studie zahrnující více než 7 000 dospělých nebo starších osob hodnotily u této inovativní intradermální vakcíny proti sezónní chřipce bezpečnost a schopnost vyvolat imunitní odpověď.
Intradermálně podaná vakcína vyvolala u účastníků studie vyšší hladinu séroprotektivní imunitní odpovědi proti všem testovaným kmenům viru chřipky ve srovnání s vakcínou podanou standardní intramuskulární cestou (nitrosvalově)1,2.
“V průběhu stárnutí má imunitní systém tendenci ke snížení své aktivity – starší lidé jsou nejenom citlivější vůči infekcím, ale také u nich dochází k nižší odpovědi na očkování”, říká Dr. Robert Booy, zástupce ředitele ústavu National Centre for Immunisation Research and Surveillance (NCIRS), Sydney, Austrálie. “Při infekci virem chřipky nemusí být u starších osob dosaženo odpovídající imunitní odpovědi a v důsledku toho jsou tito lidé náchylní k závažnějším komplikacím chřipky. Z tohoto důvodu existuje silná potřeba zvýšit imunitní odpověď na očkování u osob nad 60 let a údaje ukazují, že nová intradermální vakcína může u této věkové skupiny účinně zlepšit odpověď na očkování”, dodává Prof. Booy.
Očkování intradermální cestou představuje zavedení vakcíny do dermální vrstvy kůže. V důsledku vysoké koncentrace speciálních imunitních buněk, které se nachází v této vrstvě kůže a jejich schopnosti účinně stimulovat imunitních odpověď, představuje intradermální očkování přímý a účinný přístup k imunitnímu systému.
Inovativní intradermální vakcína proti chřipce společnosti Sanofi Pasteur překonává technické problémy, které z historického pohledu omezovaly využití této cesty podání3 a poskytuje spolehlivé3,4 intradermální očkování proti chřipce. Umožnil to vývoj nového, předplněného mikroinjekčního systému pro okamžité použití, ve spolupráci s obchodním partnerem společnosti Sanofi Pasteur, společností BD (Becton, Dickinson and Copany). Tenká jehla mikroinjekčního systému má délku pouhých 1,5 mm, což poskytuje minimální invazivní způsob očkování a zajišťuje, že antigen je odpovídajícím způsoben deponován v dermální vrstvě kůže4.
“Proočkovanost proti sezónní chřipce zůstává stále relativně nízká u některých věkových skupin; použití nové, uživatelsky jednoduché a méně invazivní vakcíny může vést ke zlepšení proočkovanosti“, dodává Dr. Isabel Leroux-Roels, výzkumná pracovnice z Ghent Center for Vaccinology, Belgie.
Přehled o sezónní chřipce
Chřipka je onemocnění vyvolané vysoce nakažlivým virem, který se snadno šíří z člověka na člověka, zejména když infikovaná osoba kašle nebo kýchá. Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je při každoroční epidemii chřipky postiženo 5 – 15 % populace infekcí horních dýchacích cest. Hospitalizace a úmrtí se vyskytují hlavně v rizikových skupinách (starší osoby, osoby s chronickým onemocněním). Ačkoli to není snadné vyhodnotit, mají tyto každoroční epidemie za následek tři až pět miliónů případů závažného onemocnění a 300 000 až 500 000 úmrtí, ke kterým dojde každý rok na celém světě5. Většina úmrtí, která v současné době souvisí s chřipkou v průmyslových zemích, se vyskytuje u osob ve věku nad 65 let.
Chřipka představuje stále hlavní globální zdravotní problém v důsledku schopnosti viru se geneticky měnit, a tím uniknout imunitnímu systému organismu. Riziko vývoje závažných komplikací nebo úmrtí v důsledku chřipky je nejvyšší mezi staršími lidmi a osobami s chronickým onemocněním, jako je astma, diabetes nebo kardiovaskulární choroby. Účinnost očkování na snížení zdravotních rizik vyvolaných onemocněním a ekonomických nákladů spojených s léčbou chřipky, byly dobře zdokumentovány.
Sanofi-pasteur, celosvětově přední farmaceutická společnost v oblasti výzkumu, vývoje a výroby vakcín proti chřipce, pracuje na vývoji nových a inovovaných vakcín pro záchranu lidských životů. V roce 2006 vyrobila více než 170 miliónů dávek vakcíny proti sezónní chřipce. Vakcíny společnosti sanofi-pasteur Vaxigrip® a Fluzone® se používají ve více než 100 zemích.
References:

1. Booy R; Weber F; Saville M. Immunogenicity of a novel influenza vaccine delivered by intradermal microinjection in over 60 year-olds. Options for the control of Influenza VI. Toronto, Canada, June 2007

2. Intradermal influenza vaccination offers superior immunogenicity compared with conventional vaccine in the elderly, and is safe after two annual vaccinations in adults, Poster: Vaccine Congress in Amsterdam, December 2007
I. Leroux-Roels*1, G. Leroux-Roels1, D. Holland2, R. Booy3, F Weber4, M Saville4
1Center for Vaccinology, Belgium; 2Centre for Clinical Research and Effective Practice, New Zealand; 3National Centre for Immunisation Research and Surveillance, Australia, 4sanofi pasteur, France

3. Laurent PE, et al Vaccine 2007; 25:8833-42. Evaluation of the clinical performance of a new intradermal vaccine administration technique and associated delivery system
4. Laurent A, et al Vaccine 2007;25:6423–6430. Echographic measurement of skin thickness in adults by high frequency ultrasound to assess the appropriate microneedle length for intradermal delivery of vaccines
5. http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/print.html

O skupině sanofi-aventis
Sanofi-aventis, přední světová farmaceutická společnost, objevuje, vyvíjí a distribuuje terapeutická řešení ke zlepšení kvality života všech. Sanofi-aventis je kótována na burze v Paříži (EURONEXT: SAN) a v New Yorku (NYSE: SNY).
Sanofi Pasteur, divize vakcín skupiny sanofi-aventis, v roce 2006 poskytla více než miliardu dávek vakcíny a umožnila tak imunizaci více než 500 milionů lidí na celém světě. Jako největší světový výrobce vakcín nabízí Sanofi Pasteur nejširší sortiment vakcín chránících proti 20 infekčním chorobám. Své poslání vytvářet vakcíny, které chrání lidské životy, naplňuje již přes sto let. Sanofi Pasteur je největší společnost zabývající se výlučně výrobou vakcín. Každý den investuje více než 1 milión EURO do oblasti výzkumu a vývoje. Další informace naleznete na www.sanofipasteur.com nebo www.sanofipasteur.us.

Prohlášení do budoucnosti
Tato informace obsahuje vyjádření, která mají charakter vyjádření do budoucnosti ve smyslu U.S. Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Prohlášení do budoucnosti jsou prohlášení, která nejsou historickými fakty. Tato prohlášení zahrnují finanční výhledy a odhady a s nimi spojené předpoklady, prohlášení ohledně plánů, cílů a očekávání vzhledem k budoucím operacím, produktům a službám a prohlášení týkající se budoucích výkonů. Prohlášení do budoucnosti jsou obecně identifikována výrazy “očekává,” “předpokládá,” “věří,” “zamýšlí,” “odhaduje” a podobnými výrazy. I když je vedení sanofi-aventis přesvědčeno, že očekávání vyjádřená v takových prohlášeních do budoucnosti jsou důvodná, investoři upozorňují, že informace a prohlášení do budoucnosti jsou předmětem různých rizik a nejistot, z nichž mnohé je obtížné předvídat a obecně jsou mimo kontrolu sanofi-aventis, což může způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které byly popsány, zahrnuty nebo promítnuty v těchto vyjádřeních do budoucnosti. Níže uvedené faktory, mezi jinými riziky a nejistotami, které jsou popsány v našich veřejných záznamech u SEC a AMF, předložených sanofi-aventis a Aventis, včetně těch, uvedených podle „Prohlášení do budoucnosti“ a „Rizikových faktorů“ ve výroční zprávě sanofi-aventis na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2006. Sanofi-aventis nepřebírá žádné závazky ohledně poskytování doplňujících informací nebo oprav žádného z prohlášení do budoucnosti.
Sanofi Pasteur
Pascal Barollier
Media Relations
Tel.: + 33-(0)4-37-37-51-41
pascal.barollier@sanofipasteur.com
Kontakt:

Armin Sandmann
Account Manager
asandmann@mediatrust.cz
603556406
234 066 205


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 30. 1. 2008 8:30
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Mediatrust (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Public Affairs / Public Relations
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.