Půlmilionová pokuta za neprůhledné losování | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Půlmilionová pokuta za neprůhledné losování


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím ze dne 26. září 2007 uložil půlmilionovou pokutu statutárnímu městu Karlovy Vary.

Důvodem jsou závažná pochybení při zadávání veřejné zakázky na „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum“, jejíž objem činí více než 1 mld. korun. Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když neprovedl transparentním způsobem omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení.

Zadavatel v daném případě postupoval následovně. Zadáním dané zakázky pověřil společnost STORMEN s.r.o. Ta následně bez řádného důvodu sama pověřila losováním společnost Stone Block a.s. Omezení počtu zájemců pro účast v soutěži tak provedla v šetřeném případě osoba odlišná od zadavatele i od osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Zadavatel tak ztratil přímou kontrolu nad losováním a nad jeho řádným transparentním průběhem. Pověření společnosti Stone Block přitom schválil až dodatečně.

ÚOHS se ve správním řízení dále podrobně zabýval také videozáznamem losování, který je veřejně přístupný. Z něj je zřejmé, že osoba, která losování provedla, manipulovala s lístky v losovací nádobě. Losování, při němž losující osoba manipuluje s losovacími lístky, a to z jakýchkoli důvodů, nelze přitom označit za transparentní. K provedení výběru z uchazečů, kteří splnili kvalifikaci, při omezení počtu zájemců v užším řízení ÚOHS konstatuje, že provedení výběru losem je jedním z možných způsobů. Zadavatel musí tento způsob výběru zveřejnit v oznámení zadávacího řízení a samotné losování musí proběhnout zcela transparentně. Zadavateli se tento záměr nepodařilo zajistit, a to vzhledem ke skutečnému průběhu losování. Losování prvních tří společností proběhlo nepoměrně kratší dobu než dalších dvou. Poslední vylosovanou společností byl přitom pozdější realizátor zakázky sdružení SYNER-BAU-STAV-METROSTAV. Rozdílnost v délce losování byla vysvětlována „slepenými“ losovacími lístky. Toto vysvětlení ÚOHS ve správním řízení nepovažoval za věrohodné, mj. proto, že po vysypání všech zbylých losovacích lístků z nádoby byly všechny samostatné bez jakýchkoliv známek slepení. Samotné přezkoumání lístků nebylo možné, neboť zadavatel je v průběhu správního řízení nepředložil a uvedl, že je nemá k dispozici.

Z uvedeného je zřejmé, že postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek, neboť omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení je klíčovou fází, v níž jsou z vybíráni ti, kteří budou vyzváni k podání nabídky. Nelze tedy vyloučit pochybnosti o korektním průběhu losování ani to, že by v případě jiného losování prováděného při dodržení zákona byl k podání nabídky vyzván i jiný okruh uchazečů, z nichž některý mohl předložit výhodnější podmínky plnění veřejné zakázky.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

Kontakt:

Kristián Chalupa
ředitel odboru vnějších vztahů
posta@compet.cz
+420 542 167 288


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 10. 2007 14:18
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.