Nejlépe odpad na jižní Moravě třídí Znojmo, Čejkovice, Tavíkovice a Skryje | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Nejlépe odpad na jižní Moravě třídí Znojmo, Čejkovice, Tavíkovice a Skryje


Brno - Stylové trofeje a finanční odměny za důsledné třídění odpadů v těchto dnech obdrželo několik jihomoravských obcí a měst. Nejlepší v separaci papíru, plastů, skla a nápojových kartonů byli v Jihomoravském kraji za uplynulý rok obyvatelé Znojma, Čejkovic, Tavíkovic a Skryjí. Ocenění v soutěži „My třídíme nejlépe 2012“ předali představitelům samospráv zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Jihomoravského kraje. Ceremoniál byl součástí informačních aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích v regionu.

Město Znojmo (kategorie města nad 10.000 obyvatel), obec Čejkovice (kategorie obce od 2.000 do 10.000 obyvatel), obec Tavíkovice (kategorie obce od 500 do 2000 obyvatel) a obec Skryje (kategorie obce do 500 obyvatel) zvítezily jak v hlavní, tak ve vedlejší soutěži. Mezi nejlepší třídiče přitom patřily už loni.

Do čtyř kategorií podle počtu obyvatel jsou obce a města rozděleny kvůli spravedlivějšímu hodnocení.

Hlavní soutěž

V kategorii měst nad 10.000 obyvatel bylo Znojmo na první příčce i v roce loňském, letos každý jeho obyvatel vytřídil za uplynulý rok v průměru 54,1 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartónů. To bylo dokonce o 7 kg víc, než před rokem. Na stříbrné příčce se umístil Kyjov s výtěžností 50,4 kg a na bronzové Hodonín s výtěžností 48,6 kg.

Mezi městy a obcemi od 2.000 do 10.000 obyvatel si opět první místo vytřídily Čejkovice, každý jejich občan separoval v průměru 80,9 kg odpadu, tedy o 5 kg více než loni. Druhou příčku obsadily v této kategorii hlavní soutěže opět Střelice, třetí byly Prušánky, které si polepšily z loňské čtvrté pozice. Obyvatelé Střelic a Prušánek se mohli pochlubit výtěžností 59,4 a 56,7 kg.

Na prvním místě v kategorii obcí s počtem obyvatel od 500 do 2.000 se umístila v hlavní soutěži obec Tavíkovice s výtěžností 61,9 kg, následovaly obce Perná a Vranov. Oproti loňsku tak zůstala první trojka v kategorii stejná, pouze si obce vyměnily pozice.

Obdobně se pouze vzájemně vyměnili favorité na prvních třech příčkách v kategorii obcí s méně než pěti sty obyvateli. Letos zvítězila obec Skryje a odsunula na druhé místo loňské vítěze z Podhradí nad Dyjí na třetí místo, druhé místo obsadila obec Oslnovice.
Kritériem s největší váhou byla v hlavní soutěži právě výtěžnost na jednoho občana, svou roli ale hrál mimo jiné i fakt, jakou poměrnou část komunálního odpadu dokázali obyvatelé obcí vytřídit. Body obce získávaly také za oddělený sběr bílého a barevného skla nebo za třídění nápojových kartónů.
Vedlejší soutěž
Ve vedlejší soutěži obcí zapojených do systému EKO-KOM rozhodoval poměr mezi množstvím vytříděného odpadu a množstvím směsného odpadu za celé období soutěže. Vítězové se oproti loňsku nezměnili. V kategorii měst nad 10.000 obyvatel bylo nejlepší Znojmo, v kategorii obcí a měst od 2.000 do 10.000 obyvatel se pak nejlépe dařilo obci Čejkovice. Mezi obcemi s počtem obyvatel od 500 do 2.000 zvítězily Tavíkovice, v kategorii obcí do 500 obyvatel pak byla nejlepší obec Skryje.
Každá z vítězných obcí ve vedlejší soutěži obdržela šek na 10.000 korun.
Třídění odpadů je již přirozenou součástí životního stylu obyvatel Jihomoravského kraje. I když kraj nedosahoval v minulosti takových výsledků, jako jiné oblasti naší země, situace se postupně zlepšuje, a jižní Morava dosud v třídění úspěšnější kraje dohání. V loňském roce se množství separovaného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovů v celém jihomoravském regionu zvýšilo o 11 procent oproti roku 2010, což představuje jeden z nejvyšších nárůstů v rámci ČR.

„Těší nás, že se výsledky v regionu každoročně zlepšují, i když máme stále co dohánět. Právě soutěž obcí hraje v aktivitách na podporu třídění odpadů důležitou roli. Obyvatelé mají díky ní zpětnou vazbu, jak jsou na tom ve srovnání s druhými. Oceněné obce a města pak soutěž motivuje ke stále lepším výkonům, a ty ostatní k tomu, aby se jim přiblížily,“ uvedl Jaroslav Parolek, radní Jihomoravského kraje zodpovědný za oblast životního prostředí.

“V uplynulém roce na jednoho obyvatele Jihomoravského kraje připadalo v průměru takřka 18 kilogramů vytříděného papíru, více než 6 kilogramů plastu, 10 kilogramů skla, 200 gramů nápojového kartonu a 11 kilogramů kovů,” uvedl Luděk Königsmark z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která aktivity na podporu třídění odpadů, jejichž součástí je i soutěž obcí, ve spolupráci s Jihomoravským krajem organizuje.
„Základním předpokladem vstřícného vztahu lidí ke třídění je samozřejmě dobrá dostupnost nádob na separovaný sběr odpadu. V celém Jihomoravském kraji jich je teď asi 23 tisíc, za posledních 5 let se jejich počet zvýšil o 64 procent. Jen v letošním roce poskytneme obcím v oblastech s vysokým potenciálem růstu dalších 780 nových nádob,” doplnil Königsmark.

Má to smysl. Třiďte odpad.
Odpady – v původní či zpracované formě – nás provázejí doslova na každém kroku. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin. Věděli jste, že v plastových dílech v interiéru vašeho automobilu je až 40 procentní podíl recyklátu? Recyklovaný materiál, který je díky správnému třídění možné využít, se nachází také v zahradním nábytku nebo obyčejném plastovém kbelíku. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán granulát z lahví vytříděných. Základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton - tedy krabice od džusu či mléka. Odhozením plastové lahve nebo starých papírových krabic do správného kontejneru celý proces recyklace a následného využití teprve začíná.

Stručně o kampani
Cílem aktivit, které jsou součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Jihomoravského kraje, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na aktivity cílené do oblasti s vysokým potenciálem (Blanensko, Břeclavsko, Hodonínsko), ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje. Obyvatelé regionu se v rámci kampaně mimo jiné mohli setkat se speciálními polepy svozových automobilů, venkovními akcemi se zábavným programem a soutěžemi. 1700 domácností v několika městech Jihomoravského kraje v rámci kampaně bezplatně obdrželo atraktivní sadu barevných tašek na třídění odpadu. V hodonínské zoologické zahradě byl zprovozněn unikátní ekokoutek, který zábavnou a hravou formou prezentuje problematiku třídění odpadu. Podobný koutek funguje také v ZOOparku Vyškov a v brněnské ZOO. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridime-jihomoravsky.cz.

My třídíme nejlépe 2012 - Jihomoravský kraj
Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji.
V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve čtyřech kategoriích (města nad 10.000 obyvatel, města a obce od 2.000 do 10.000 obyvatel, obce nad 500 do 2.000 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylového ocenění a věcných cen také finanční odměny.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. V letošním roce se hodnotily výsledky od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012.

O společnosti EKO-KOM
Tato nezisková společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí – 655 - z celkem 673. Třídění odpadů je tak umožněno téměř všem lidem v kraji.

Příloha
Výsledky soutěže pro obce a města Jihomoravského kraje „My třídíme nejlépe 2012“

Hlavní soutěž
1. kategorie – obce do 500 obyvatel
Pořadí Název obce Okres Počet obyvatel
1. Obec Skryje Brno-venkov 60
2. Obec Oslnovice Znojmo 91
3. Obec Podhradí nad Dyjí Znojmo 48
4. Obec Onšov Znojmo 71
5. Obec Kučerov Vyškov 476
6. Obec Nenkovice Hodonín 454
7. Obec Křepice Znojmo 126
8. Obec Josefov Hodonín 416
9. Obec Lubnice Znojmo 69
10. Obec Čermákovice Znojmo 92

2. kategorie – obce nad 500 do 2.000 obyvatel
Pořadí Název obce Okres Počet obyvatel
1. Obec Tavíkovice Znojmo 604
2. Obec Perná Břeclav 755
3. Obec Vranov Brno-venkov 716
4. Obec Domašov Brno-venkov 581
5. Městys Sloup Blansko 952
6. Obec Novosedly Břeclav 1170
7. Předkláštěří Brno-venkov 1464
8. Obec Uherčice Břeclav 1036
9. Obec Březí Břeclav 1548
10. Obec Násedlovice Hodonín 827

3. kategorie – města a obce od 2.000 do 10.000 obyvatel
Pořadí Název obce/města Okres Počet obyvatel
1. Obec Čejkovice Hodonín 2511
2. Obec Střelice Znojmo 2761
3. Obec Prušánky Hodonín 2154
4. Město Velké Pavlovice Břeclav 3092
5. Město Slavkov u Brna Vyškov 6245
6. Město Mikulov Břeclav 7450
7. Město Hustopeče Břeclav 5962
8. Město Pozořice Brno-venkov 2161
9. Město Tišnov Brno-venkov 8662
10. Obec Dolní Bojanovice Hodonín 2961

4. kategorie – města nad 10.000 obyvatel
Pořadí Název města Okres Počet obyvatel
1. Město Znojmo Znojmo 34476
2. Město Kyjov Hodonín 11539
3. Město Hodonín Hodonín 25240
4. Město Vyškov Vyškov 21720
5. Město Blansko Blansko 21103
6. Město Boskovice Blansko 10987
7. Brno Brno-město 371371
8. Veselí nad Moravou Hodonín 11628
9. Město Břeclav Břeclav 24052
10. Město Kuřim Brno-venkov 10773
Kontakt:

Miroslav Grass
jednatel
grass@eu4.cz
www.eu4.cz
777152707


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 11. 2012 4:47
Kategorie: Životní prostředí
Název zdroje: Eufour PR, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vztahy s médii a veřejností (zpracování tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí, monitoring výstupů, poradenství), komplexní propagace služeb a výrobků
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.