Nejlépe odpad na jižní Moravě třídí Kyjov, Střelice, Perná a Podhradí nad Dyjí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Nejlépe odpad na jižní Moravě třídí Kyjov, Střelice, Perná a Podhradí nad Dyjí


Brno (5. prosince 2013) – Stylové trofeje a finanční odměny za důsledné třídění odpadů ve čtvrtek vpodvečer obdrželo několik jihomoravských obcí a měst. Nejlepší v separaci papíru, plastů, skla a nápojových kartonů byli v Jihomoravském kraji za uplynulý rok obyvatelé Kyjova, Střelic, Perné a Podhradí nad Dyjí. Ocenění v tradiční soutěži „My třídíme nejlépe 2013“ předali představitelům samospráv zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Jihomoravského kraje.

Ceremoniál byl součástí informačních aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích v regionu. Obce a města jsou rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel kvůli spravedlivějšímu hodnocení.

Hlavní soutěž

V kategorii měst nad 10.000 obyvatel zvítězil Kyjov a porazil tak loni zlaté Znojmo, které se letos na medailové příčky neprobojovalo. Každý obyvatel Kyjova vytřídil za uplynulý rok v průměru 52,6 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartónů. Na stříbrné příčce se umístil Vyškov s výtěžností 47,8 kg a na bronzové skončila Břeclav s výtěžností 37,6 kg.

Mezi městy a obcemi od 2.000 do 10.000 obyvatel si první místo vytřídily Střelice, každý jejich občan separoval v průměru přes 60 kg odpadu. Druhou příčku obsadil v této kategorii loňský vítěz – obec Čejkovice – které si tak se Střelicemi vyměnily pořadí. Třetí skončil Mikulov. Obyvatelé Čejkovic a Mikulova se mohou pochlubit výtěžností 77,5 kg respektive 59,3 kg.

Na prvním místě v kategorii obcí s počtem obyvatel od 500 do 2.000 se umístila v hlavní soutěži obec Perná s výtěžností 85,3 kg, následovaly obce Těšetice (výtěžnost 54,6 kg) a Tavíkovice (61,2 kg).

V kategorii obcí s méně než pěti sty obyvateli zvítězila obec Podhradí nad Dyjí (188,8 kg), na druhé příčce pak skončily Oslnovice (135,6 kg) následované obcí Onšov (95,1 kg). Všechny tři nejúspěšnější obce v této kategorii se nacházejí v okrese Znojmo.
Kritériem s největší váhou byla podle pravidel hlavní soutěže právě výtěžnost na jednoho občana. Body mohly získat například také za dostatečnou dostupnost kontejnerů na třídění pro občany nebo za sběr nápojových kartonů a kovů.

Vedlejší soutěž
Ve vedlejší soutěži obcí zapojených do systému EKO-KOM rozhodoval poměr mezi množstvím vytříděného odpadu a množstvím směsného odpadu za celé období soutěže. V kategorii měst nad 10.000 obyvatel byl nejlepší Kyjov, v kategorii obcí a měst od 2.000 do 10.000 obyvatel se pak nejlépe dařilo obci Čejkovice. Mezi obcemi s počtem obyvatel od 500 do 2.000 zvítězily Novosedly, v kategorii obcí do 500 obyvatel pak byla nejlepší obec Bavory.

Třídění odpadů je již přirozenou součástí životního stylu obyvatel Jihomoravského kraje. I když kraj nedosahoval v minulosti takových výsledků, jako jiné oblasti naší země, situace se rok od roku zlepšuje, a jižní Morava dosud v třídění úspěšnější kraje dohání. V loňském roce se množství separovaného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovů v celém jihomoravském regionu zvýšilo o 6 procent oproti roku 2012, což se povedlo jen 4 ze 14 krajů v ČR.

„Soutěž obcí je velmi důležitou součástí aktivit na podporu třídění odpadů. Lidé totiž díky ní zjistí, jak jsou na tom ve srovnání s druhými. Díky odměnám jsou pak oceněné obce a města motivovány ke stále lepším výkonům. Ty méně úspěšné se naopak snaží, aby se jim přiblížily,“ uvedl Jaroslav Parolek (ČSSD), radní Jihomoravského kraje zodpovědný za oblast životního prostředí, který nad letošním ročníkem soutěže „My třídíme nejlépe“ převzal záštitu.

“V uplynulém roce na jednoho obyvatele Jihomoravského kraje připadalo v průměru takřka 20 kilogramů vytříděného papíru, téměř 7 kilogramů plastu, 10 kilogramů skla, 200 gramů nápojového kartonu a 12,5 kilogramů kovů,” uvedl Milan Hroudný, regionální zástupce Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která aktivity na podporu třídění odpadů, jejichž součástí je i soutěž obcí, financuje.

„Základním předpokladem vstřícného vztahu lidí ke třídění je samozřejmě dobrá dostupnost nádob na separovaný sběr odpadu. V celém Jihomoravském kraji jich je bezmála 28 tisíc, za poslední rok jich přibylo 4000, což představuje největší nárůst v rámci celé republiky,” doplnil Hroudný. Nejvíce kontejnerů v kraji je na plasty (11.100 ks) a na papír (8.337 ks)

Má to smysl. Třiďte odpad.
Odpady – v původní či zpracované formě – nás provázejí doslova na každém kroku. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin. Věděli jste, že v plastových dílech v interiéru vašeho automobilu je až 40 procentní podíl recyklátu? Recyklovaný materiál, který je díky správnému třídění možné využít, se nachází také v zahradním nábytku nebo obyčejném plastovém kbelíku. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán granulát z lahví vytříděných. Základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton - tedy krabice od džusu či mléka. Odhozením plastové lahve nebo starých papírových krabic do správného kontejneru celý proces recyklace a následného využití teprve začíná.

Stručně o kampani
Cílem aktivit, které jsou součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Jihomoravského kraje, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na aktivity cílené do oblasti s vysokým potenciálem, ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje. Obyvatelé vybraných obcí a měst v regionu mimo jiné obdržely atraktivní sady barevných tašek na třídění odpadu. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridime-jihomoravsky.cz.

My třídíme nejlépe 2013 - Jihomoravský kraj
Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji.
V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve čtyřech kategoriích (města nad 10.000 obyvatel, města a obce od 2.000 do 10.000 obyvatel, obce nad 500 do 2.000 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylového ocenění a věcných cen také finanční odměny.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. V letošním roce se hodnotily výsledky od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.

O společnosti EKO-KOM
Tato nezisková společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí – 658 - z celkem 673. Třídění odpadů je tak umožněno téměř všem lidem v kraji.
Kontakt:

Miroslav Grass
jednatel
grass@eu4.cz
www.eu4.cz
777152707


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 12. 2013 3:37
Kategorie: Životní prostředí
Název zdroje: Eufour PR, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vztahy s médii a veřejností (zpracování tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí, monitoring výstupů, poradenství), komplexní propagace služeb a výrobků
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.