Návštěvníci divadla a filharmonie v Olomouci začnou třídit odpad | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Návštěvníci divadla a filharmonie v Olomouci začnou třídit odpad


Olomouc - Třináct stanovišť se speciálními nádobami na třídění odpadu je nově k dispozici návštěvníkům Moravského divadla Olomouc (MDO) a Moravské filharmonie Olomouc (MFO). S problematikou odpovědného nakládání s odpady se navíc budou diváci těchto kulturních institucí seznamovat i v rámci doprovodných aktivit o přestávkách představení či ve formě informací v tištěných programech.

Projekt myšlenkově navazuje na zavedení praktického třídění v olomoucké ZOO na Svatém Kopečku a na fakultách Univerzity Palackého, které funguje a rozvíjí se už několik let. „Těší nás, že je Olomouc oproti jiným městům v tomto směru napřed. Snažíme se systém třídění neustále zlepšovat, aby byly nádoby a kontejnery pro občany i návštěvníky města maximálně dostupné,“ popsal náměstek olomouckého primátora Jan Holpuch.
Součástí projektu jsou mimo možnosti třídit odpad přímo v prostorách divadla a filharmonie i další aktivity. „Ve spolupráci s našimi herci bychom rádi návštěvníky v pauzách dětských představení populární formou seznamovali s praktickými informacemi z oblasti třídění a nakládání s odpady. Tyto zajímavosti zprostředkujeme i ostatním divákům ve formě speciálních letáků či informací přímo v programech k jednotlivým titulům,“ sdělil ředitel MDO Josef Podstata.
Projekt je financován z městského rozpočtu a z prostředků informační kampaně „Jak se točí odpady“, na které se podílí nezisková společnost EKO-KOM a Olomoucký kraj.
Olomoučané patří k nejlepším třídičům v zemi, loni vyseparovali takřka 6000 tun papíru, plastu, nápojových kartonů, skla a textilu, mimo to také přes 5000 tun bioodpadu. Na území města je pro třídění k dispozici celkem 722 stanovišť s celkem 3434 barevnými kontejnery, od loňska nově také tři stanoviště podzemních kontejnerů, které se nacházejí bezprostředně u historického centra města. Aktivity města v oblasti nakládání s odpady jsou pravidelně oceňovány. V uplynulých dnech město například zvítězilo v soutěži vyhlášené neziskovým sektorem, díky tomu, že se mu daří vytřídit více než polovinu vznikajících odpadů, což je výrazně nad průměrem České republiky.
V Olomouci bude na základě pozitivních zkušeností pokračovat i loňský pilotní projekt bezplatné distribuce tašek na třídění odpadu. „Vloni tašky obdrželo zhruba 500 domácností ve dvou okrajových částech města. Na konci června v rámci projektu rozdáme tašky v městské části Lazce,“ popsal Josef Mojžíš z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která tuto aktivitu spolufinancuje s Olomouckým krajem.
Na základě pozitivních zkušeností z jiných měst a zpětných vazeb z provedených průzkumů v domácnostech, se představitelé olomoucké radnice rozhodli, že do konce roku tašky na třídění obdrží všechny domácnosti. „Vážíme si aktivity našich občanů, díky kterým si vedeme ve třídění tak dobře. Chtěli bychom jim tímto způsobem poděkovat a zároveň motivovat ty obyvatele, kteří se do separace ještě nezapojili. Z dlouhodobého pohledu jsou navíc tašky ověřeným a účinným nástrojem, jak zvýšit množství a zlepšit čistotu tříděného odpadu,“ doplnil Holpuch.

Plánované aktivity v rámci praktického třídění v Moravském divadle a Moravské filharmonii Olomouc:
- podpora informovanosti o problematice třídění a využití odpadů u cílové skupiny návštěvníků kulturních akcí (divadlo, filharmonie) – cca 120.000 návštěvníků ročně
- umožnění praktického třídění odpadů na místech s vysokou koncentrací návštěvníků - vybavení veřejných prostor divadla a filharmonie speciálními nádobami na třídění odpadů (které by splnily nároky praktičnosti a zároveň byly estetickým prvkem zapadajícím do interiéru)
- osvěta u nejmladší generace návštěvníků (dětská představení, výchovné koncerty)
- informace o problematice v tištěných materiálech (např. programech k představení, na vstupenkách či ve formě letáku)
- podpora odpovědného přístupu k životnímu prostředí – environmentální hledisko provozu a fungování kulturní instituce, která jde v tomto směru příkladem

Kontakt:

Miroslav Grass
jednatel
grass@eu4.cz
www.eu4.cz
777152707


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 27. 5. 2013 12:58
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Eufour PR, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vztahy s médii a veřejností (zpracování tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí, monitoring výstupů, poradenství), komplexní propagace služeb a výrobků
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.