Tiskovky.info - Tiskové zprávy: Zdraví a zdravotnictví

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Kategorie


Zdraví a zdravotnictví

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR

V lednu 2014 bylo zvoleno nové vedení Asociace vysokoškolských nelékařských zdravotnických profesí v ČR

První simulační centrum virtuální chirurgie otevřeno v Brně

První simulační centrum virtuální chirurgie bylo České republiky bylo otevřenov Brně v součinnosti Nemocnice U sv. Anny a Lékařské fakulty MU Brno.

Zvlášť zranitelné oběti mají nově právní nárok na zvláštní zacházení

Praha/ČR - Ročně je v České republice oznámeno více než 300 000 trestných činů a za každým z nich je minimálně jedna oběť. Odhady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci potvrzují, že stejný počet trestných činů oběti nenahlásí. „Bílý kruh bezpečí vyhledávají z 34 % oběti, které v době kontaktu trestný čin ještě neoznámily nebo se rozhodly čin neoznamovat. „Jako hlavní důvod uvádějí strach z pachatele, obavy z dalšího průlomu do svého soukromí, které už svým činem narušil pachatel, a také malou důvěru v to, že státní instituce případ vyšetří a čin potrestají,“ komentuje situaci ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. I to je důvod, proč se EU prostřednictvím Směrnice z října 2012 a ČR prostřednictvím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, snaží zlepšit situaci obětí a zavést minimální standardy pro zacházení s nimi v průběhu trestního řízení.

Hradecká neurolaboratoř navázala spolupráci se střední školou v Pardubicích

Hradec Králové/Pardubice – Na počátku letošního roku hradecká neurolaboratoř Commservis.com navázala v oblasti neurotechnologií spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Pardubicích. Cílem této spolupráce je vynalézt takové přístroje, které budou pomáhat při rehabilitaci dětí a lidí, již utrpěli nějaké poranění hlavy nebo jsou po autonehodě.

Fakultní nemocnice Hradec Králové zmodernizovala datové sítě

Hradec Králové - Fakultní nemocnici Hradec Králové se podařilo z prostředků Evropské unie významně zmodernizovat datové sítě v celém areálu nemocnice.

Měknou vám kosti? Řešení je jednoduché – vitamin D!

Vitamin D je pro naše tělo velice důležitý. Je totiž nezbytný pro vstřebávání vápníku z potravy a pro jeho následné vázání v kostech. Pokud máme vitaminu D nedostatek, nejen, že nám měknou kosti, ale také slábne náš imunitní systém a my jsme tak náchylnější k různým nemocem. Statistiky to potvrzují, většině lidí vitamin D chybí.

Unikátní a ojedinělý studijní modul na Lékařské fakultě MU zahájen

Nejlepší studenti 1. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) začali studovat ve speciálním studijním modulu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové dokončila dovybavení komplexního cerebrovaskulárního centra

Hradec Králové - Fakultní nemocnice Hradec Králové se díky prostředkům Evropské unie podařilo obměnit či doplnit přístrojové vybavení několika klinik, které jako součást komplexního cerebrovaskulárního centra FN Hradec Králové poskytují kvalitní péči pro pacienty s onemocněním centrální mozkové soustavy.

LF MU má nově akreditovaný obor Ortoptika

Od letošního roku nabízí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně jako jediná v České republice absolventům středních škol, očním optikům ale například i stávajícím optometristům studium nového oboru Ortoptika

Brněnské mezinárodní výzkumné centrum převzalo nové vedení

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) vede od poloviny května neurolog Gorazd Bernard Stokin, který uspěl v mezinárodním výběrovém řízení. Absolvent univerzity v italském Terstu a americkém San Diegu přichází do Brna ze slovinské Lublaně. Z ICRC chce vybudovat centrum excelence známé po celém světě svým klinickým výzkumem, péčí a vzděláváním.

Brněnské mezinárodní výzkumné centrum převzalo nové vedení

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) vede od poloviny května neurolog Gorazd Bernard Stokin, který uspěl v mezinárodním výběrovém řízení. Absolvent univerzity v italském Terstu a americkém San Diegu přichází do Brna ze slovinské Lublaně. Z ICRC chce vybudovat centrum excelence známé po celém světě svým klinickým výzkumem, péčí a vzděláváním.

Světoznámý neurolog Stokin se ujal místa ředitele na ICRC v Brně

Světoznámý neurolog Gorazd B. Stokin – nový ředitel Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) – poprvé navštívil Brno. Doktor Stokin se setkal se svým týmem, dohodl s nimi principy vzájemné spolupráce s důrazem na rozvoj vztahů se zahraničními institucemi a průmyslovými společnostmi. Aktivně se ředitel Stokin chce zapojit i do klinického výzkumu.

Po lékařích míří do Rakouska a Německa také ošetřovatelé a sestry

Česká Republika – Po odchodu českých lékařů do zahraničí začal v České republice nový trend. V posledních šesti měsících začali lékaře následovat pečovatelé či osobní asistenti. Největší podíl ošetřovatelů proudí ze zemí východní Evropy do Rakouska a Německa. Tam však často narazí na dvě překážky. Tou první je nedostatečná jazyková vybavenost a tou druhou je nezvládnutí kulturních rozdílů.

Záchranáři z DSA podají žaloby a trestní oznámení

Hradec Králové – Letecký provozovatel vrtulníků záchranné služby, společnost DSA, se rozhodla bránit proti lživým nařčením, že její služby jsou dvojnásobně dražší oproti policii trestním oznámením a soudní cestou. Společnost se k tomuto kroku dnes rozhodla po konzultaci se svými právníky s tím, že případné vysouzené peníze za poškození dobrého jména pošle dětské onkologii.

DSA nesouhlasí: Provozuje záchrannou službu o polovinu levněji

Hradec Králové – Společnost DSA se rozhodně nesouhlasí, že by létala dvojnásobně dráž jak armáda nebo policie. Tato informace je podle DSA naprosto lživá a účelová s cílem poškodit soukromé firmy kvalitně provozující záchrannou službu v České republice. DSA celý případ již předala svým právníkům a je připravena se proti podobným lžím bránit soudní cestou.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.