ČSO a Českomoravský štěrk, a.s., podepsali dohodu, která zajistí hnízdiště pro ohrožené rybáky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ČSO a Českomoravský štěrk, a.s., podepsali dohodu, která zajistí hnízdiště pro ohrožené rybáky


Česká společnost ornitologická (ČSO), nevládní organizace zabývající se výzkumem a ochranou ptáků, a společnost Českomoravský štěrk, a.s. (ČMŠ), člen HeidelbergCement Group, podepsali dnes deklaraci, která stvrzuje několikaletou spolupráci obou organizací v oblasti ochrany přírody a je základem pro její budoucí rozšíření.

ČSO i ČMŠ mají zájem na dlouhodobé spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny, zvláště se chtějí věnovat ochraně vzácných ptáků, kteří využívají prostředí těžebních prostorů nerostných surovin. Tato dohoda navazuje jako první v Evropě na mezinárodní dohodu o partnerství mezi společností HeidelbergCement a BirdLife International, jejímž cílem je posílit schopnost obou organizací dosáhnout udržitelného rozvoje zajištěním kvalitnější ochrany biodiverzity na místní, národní i mezinárodní úrovni a prohloubit znalosti o významu těžebních prostorů pro biodiverzitu.

„Ochrana životního prostředí a přírody je věcí, kterou bychom měli mít na paměti při veškeré lidské činnosti. Vážíme si proto přístupu společnosti Českomoravský štěrk, která si je vědoma své společenské odpovědnosti a aktivně se snaží nejen snižovat dopady na okolí svých provozoven, ale navíc aktivně hledá, jak přírodě a ohroženým druhům pomoci,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „Věříme, že se tento přístup stane vzorem i pro další těžební a průmyslové podniky.“

„Ochrana přírody je naším firemním programem. Skutečnost, že více než 50% z celkového počtu provozovaných lokalit se nachází uvnitř nebo v blízkosti chráněných území nebo území s vysokou hodnotou biodiverzity, není překážkou při zákonném využívání svěřeného nebo vlastněného nerostného bohatství“, říká Marek Novotný, generální ředitel ČMŠ. „Spolupráci s odborníky z oblasti ochrany přírody, stejně jako spolupráci s universitami a nevládními organizacemi, vnímáme jako oboustranně prospěšnou činnost. Daří se tak společně a hlavně efektivně naplňovat podmínky pro nové, funkční využití území dotčených těžební činností.“

Dnes podepsaná deklarace dále rozvíjí několikaletou spolupráci, která mezi oběma organizacemi existovala. Doposud se zaměřovala především na vytváření plovoucích betonových ostrovů pro hnízdění rybáků obecných na štěrkovnách v Tovačově (kraj Olomoucký) a Hulíně (kraj Zlínský). Do budoucna by se aktivní ochrana měla rozšířit i na další druhy a lokality.

Těžební prostory poskytují životní prostředí pro řadu rostlin a živočichů. Jedním z nich je i rybák obecný, který potřebuje ke svému hnízdění štěrkové ostrovy obklopené vodou. Na zregulovaných řekách v současnosti ostrovy vznikat nemohou, proto rybáci rádi přijímají náhradní řešení ve formě plovoucích betonových ostrovů. Jejich konstrukce je originálním českým průmyslovým vzorem, na jehož vzniku se podíleli odborníci z několika firem a ČVUT Praha.
Betonové hnízdní ostrůvky jsou příkladem efektivní ochrany ohroženého druhu a současně úspěšné spolupráce nevládní ochranářské organizace a komerční těžařské společnosti. Rybáci ostrůvky úspěšně obsazují a v průběhu 5 let vytvořili na střední Moravě dvě kolonie, ve kterých dohromady hnízdí přes 50 párů. Ornitologové i těžaři by tento úspěšný model rádi rozšířili i do dalších evropských zemí.
Právě uzavřená deklarace o spolupráci ukazuje, že spojení těžební činnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí může být jednodušší, než by se mohlo na první pohled zdát.

ČSO
Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa. ČSO vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá přednášky a exkurze včetně Vítání ptačího zpěvu (začátkem května) a Evropského festivalu ptactva (první víkend v říjnu). Do svých řad vítá další zájemce.

Českomoravský štěrk, a.s.
Společnost Českomoravský štěrk, a.s., člen skupiny HeidelbergCement Group, patří v České republice dlouhodobě mezi přední výrobce přírodního kameniva pro stavební účely. V současné době provozuje celkem 26 kamenolomů , pískoven a štěrkopískoven zejména v oblasti jižní a střední Moravy, dále v jižních, středních a východních Čechách. Své výrobky dodává širokému spektru zákazníků od maloodběratelů až po odběratele zajišťující důležité liniové stavby. Dlouhodobý systémový přístup zaměřený na respektování požadavků ochrany přírody a současně báňsko –technických podmínek výkonu těžební činnosti umožňuje naplnit požadavky těchto zdánlivě protichůdných zájmů.

BirdLife International
BirdLife International je největší celosvětovou organizací zabývající se výzkumem a ochranou ptáků. Její evropskou větev tvoří 45 nevládních organizací z Evropy a střední Asie, mezi nimiž jsou zastoupeny všechny státy Evropské unie. Tyto organizace mají v Evropě přes 2 miliony členů, 4 100 zaměstnanců a několik desítek tisíc zkušených dobrovolníků, kteří se starají mimo jiné o 5 800 chráněných území o rozloze 320 000 ha.
V roce 2011 podepsali HeidelbergCement a BirdLife International tříletou dohodu o partnerství v Evropě. Více informací: www.birdlife.org/eu/pdfs/PR111004HCBLBiodiversitypartnership.pdf.

Rybák obecný
Rybák obecný (Sterna hirundo) patří do příbuzenstva racků. Podobně jako oni je výborným letcem, díky čemuž může obývat rozsáhlá vnitrozemská i pobřežní území na celé severní polokouli a setkat se s ním můžeme i na volném moři daleko od břehů. Rybáci jsou na většině svého areálu tažní, patří dokonce k jedněm z nejdále táhnoucích ptačích druhů. Zatímco hnízdiště některých ptáků leží až za severním polárním kruhem, zimovat mohou až v jižní Africe.

Rybáci jsou úzce vázáni na specifický typ prostředí, nízké štěrkové ostrovy bez vegetace. Ve vhodných podmínkách hnízdí ale v hustých koloniích, které mohou dosahovat až tisíců párů. Takováto hnízdiště však u nás nejsou a rybáci hnízdí jen v několika menších koloniích. Stavbou hnízda se rybáci příliš nezdržují, vajíčka, nejčastěji tři, snášejí do spoře vystlané kotlinky v podkladu. Mláďata zůstávají na hnízdě pouze několik dní, potom se ukrývají v okolí, dokud zhruba po dalším měsíci nedokáží létat.

Potravou rybáků jsou, jak jméno napovídá, malé rybky, jídelníček si doplňují většími bezobratlými. Potravu loví z letu, kdy se střemhlav vrhá k hladině nebo se i potápí.Kontakt:

Ing. Lukáš Volša
Vedoucí komunikace
lukas.volsa@cmcem.cz
www.cmcem.cz
420544122343


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 21. 3. 2012 7:49
Kategorie: Životní prostředí
Název zdroje: Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v ČR a je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement. Svým zákazníkům nabízí klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, se zvýšenou síranovou odolností a cementy pro cementobetonové kryty vozovek. Nově nabízí portlandské směsné cementy s nižší energetickou náročností na výrobu. Pro výstavbu úsporných a k životnímu prostředí šetrných staveb uvádí na trh inovativní produkty TioCem a ThermoCem.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.