Činnost právního oddělení SOS v roce 2009 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Činnost právního oddělení SOS v roce 2009


SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. eviduje za minulý rok 41 988 podnětů od spotřebitelů. Ti se na SOS obraceli hlavně prostřednictvím poradenské linky, on-line a osobních poraden. Podněty se týkaly zejména nekalých obchodních praktik a problémů s uplatněním reklamací u prodejců. Právním oddělením SOS bylo v roce 2009 zasláno 22 podnětů k šetření dozorovým orgánům. Na základě těchto hlášení byly z trhu staženy například nebezpečné svíčky ve tvaru potravin. SOS také zaslalo 10 firmám výzvu na zdržení se protiprávního jednání. Vesměs bylo v těchto případech SOS vyhověno.

Z důležitých podnětů, které byly u dozorových orgánů podány, lze např. uvést podnět na firmu Madal Bal, a.s., která na trhu distribuovala nebezpečné svíčky ve tvaru potravin. Na základě šetření byly zmíněné svíčky staženy z trhu. V březnu byl podán podnět na společnost SCIO.cz, s.r.o. ohledně, dle názoru SOS, nezákonných ustanovení v obchodních podmínkách a také byla v této souvislosti vydána tisková zpráva. Následně také ČOI shledala v těchto obchodních podmínkách nedostatky. V této souvislosti je však nutné upozornit, že v tomto roce čeká SOS soudní spor se společností SCIO a to kvůli žalobě na ochranu dobré pověsti právnické osoby (§ 19b obč. z.), kterou zmíněná společnost na SOS podala kvůli předmětné tiskové zprávě.

V roce 2009 proběhlo soudní řízení ve sporu se společnostmi Exim tours, a.s. a Santander Consumer Finance, a.s. S prvně jmenovanou společností dospělo soudní řízení k odvolací instanci. V kauze se společností Santander byla žaloba dne 5. ledna 2010 Obvodním soudem pro Prahu 5 zamítnuta v celém rozsahu. Dále stále probíhá soudní řízení se společností Finpomoc.cz, s.r.o., které je již u odvolací instance.

K pravidelné činnosti právního oddělení patří také provádění průzkumů. Koncem měsíce srpna byl proveden průzkum obchodních a reklamačních podmínek 100 internetových obchodů. Výsledky: průměr splněných kritérií 73%, všechna kritéria splnilo 21 obchodů, což je oproti 17 obchodům z předešlého roku kladný nárůst.

Ke konci roku 2009 byl proveden také průzkum inzerátů, nabízejících jednoduché půjčky přes telefon. Bylo zjištěno, že 6 z 10 telefonních čísel u inzerátů nabízelo úvěr prostřednictvím automatické hlášky a nutnosti zavolat na placenou linku s tarifikací 95,- Kč za minutu. SOS upozorňuje, že v těchto případech není právní nárok na přidělení úvěru a spotřebitelé tak v drtivé většině provolají stovky korun či tisíce bez úspěchu.

SOS v roce 2009 spustilo informační web www.bezpecnynakup.cz, který si klade za cíl seznámit spotřebitele s pravidly bezpečného nakupování přes internet a spolupodílelo se i na vytvoření finančního rádce pro spotřebitele www.finformation.eu.Kontakt:

Jan Mišurec DiS
Tiskový mluvčí SOS
misurec@spotrebitele.info
+420 608 454 107
+420 224 239 940


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 1. 2010 12:00
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Přední česká spotřebitelská organizace, která poskytuje zdarma poradenství ve svých poradnách ve všech krajích ČR a také na svém webu. SOS také provozuje poradenskou linku na čísle 900 08 08 08, kde hovor stojí 8 korun za minutu.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.