Výsledky testu MF DNES prověříme. Důvěryhodnost ekoznačky je zásadní | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Výsledky testu MF DNES prověříme. Důvěryhodnost ekoznačky je zásadní


Z výsledků testu pracích prášků v dnešním vydání deníku MF DNES vyplývá, že testovaný výrobek – prací prášek Qalt Excel nesplňuje požadavky směrnice, na jejímž základě mu bylo uděleno právo užívat ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek. Rozpor z hlediska požadavků na ekotoxicitu, který byl testováním výrobku zjištěn, posuzujeme jako známku o možném závažném porušení podmínek pro užívání ekoznačky ze strany držitele.

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky při CENIA ihned rozhodla zadat akreditované laboratoři kontrolní testování vzorku, který byl zakoupen v běžné obchodní síti a zároveň požádala výrobce prášku, aby doložil nové ověřené výsledky testů na ekotoxicitu a biologickou rozložitelnost výrobku. V případě, že firma nebude schopna doložit splnění podmínek k používání značky Ekologicky šetrný výrobek, bude ji právo užívat ekoznačku odebráno.

Je pravdou, že na výsledku testu se mohou podílet např. rozdílné zkušební metody, citlivost metod, ředění výrobku či tolerance. Podle vyjádření výrobce hrají svoji roli i dodavatelé surovin, používaných pro výrobu výše zmíněného pracího prostředku. Z uveřejněného článku nevyplývá, která šarže výrobku byla testována. Právě z těchto důvodu Agentura pro ekologicky šetrné výrobky zadala nové nezávislé testování a zároveň požádala výrobce o předložení výsledků nových testů. „Důvěryhodnost ekoznačky pro spotřebitele je klíčová. Žádný výrobek, který nesplňuje podmínky ji zkrátka používat nesmí,“ říká Adéla Petrová z Agentury pro EŠV.

Qalt Rakovník přihlásil univerzální koncentrovaný prací prášek Excel a dokladoval splnění požadavků a kritérií stanovených pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek 23. května 2005. Výrobce doložil prohlášení specifikující chemické složení výrobku a bezpečnostní list přípravku. Testováním vlivu výrobku na vodní organismy bylo prokázáno, že tento výrobek není nebezpečný pro životní prostředí. Dobré výsledky byly dosaženy v testech akutní toxicity na rybách a zvláště pak v testech inhibice růstu sladkovodních řas. Výrobku byla ekoznačka udělena 24. června 2005.

Další kontakty:
Michaela Dobrovská, tisková mluvčí CENIA, české informační agentury životního prostředí, michaela.dombrovska@cenia.cz, tel.: 267 225 258, 725 536 139
Adéla Petrová, Agentura pro ekologicky šetrné výrobky při CENIA, adela.petrova@cenia.cz, tel.: 267 225 289, 604 275 897Kontakt:

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Jakub_Kaspar@env.cz
724 175 927
267 122 040


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 11. 2007 8:12
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Ministerstvo životního prostředí (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy s kompetencí v ochraně životního prostředí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.