V Praze proběhla dne 24. září 2009 ustavující konference Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA) pořádaná Nová ekonomikou, o.p.s.. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


V Praze proběhla dne 24. září 2009 ustavující konference Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA) pořádaná Nová ekonomikou, o.p.s..


Na podporu sociální ekonomiky a sociálního podnikání byla ustavena Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA). Tato názorová platforma, jejímž účelem je prosazovat koncept sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR, bude sdružovat a společně zastupovat zájmy svých členů a příznivců. Jsou jimi organizace i jednotlivci, kteří chtějí podporovat rozvoj sociálního podnikání v ČR.

Konference se zúčastnilo přes 150 zástupců neziskových organizací, veřejné správy, akademické sféry i soukromého sektoru. Program konference se zaměřil na představení a formální vznik tematické sítě. Kromě široké komunikační platformy vytváří TESSEA také odbornou platformu, které se účastní řada zástupců akademické sféry. V rámci odborných sekcí, jejichž činnost byla na konferenci představena, budou experti připravovat podklady pro jednání s veřejnou správou a politickou reprezentací.

Sociální ekonomika je protiváhou ekonomiky globální, cestou k rovnováze a udržitelnosti vztahů člověka, přírody a kapitálu. Respektuje tržní vztahy, je ale motivována jiným pořadím hodnot. Jedná se o perspektivní a v EU uznávané téma, které se netýká jen zaměstnávání znevýhodněných, ale přináší etické principy do podnikání jako takového.

V průběhu konference zazněla řada velmi zajímavých informací, od těch konkrétních týkajících se potíží, na které sociální podnikatelé narážejí v praxi, až po pojetí sociální ekonomiky jako sociální inovace s potenciálem přinést pozitivní změny do fungování naší společnosti. „Byli bychom moc rádi, kdyby se nám podařilo vysvětlit zástupcům obcí a krajů, že jim sociální podniky mohou přinést konkrétní prospěch v jejich regionu a pomoci ekonomicky, ekologicky i sociálně“, řekla na konferenci ředitelka Nové ekonomiky, o.p.s. Petra Francová.

Činnost Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky je financovaná prostřednictvím stejnojmenného projektu z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zástupci TESSEA budou aktivně spolupracovat s MPSV, které finančně podporuje vznik sociálních podniků z prostředků strukturálních fondů EU.

Nová ekonomika, o.p.s. byla založena za účelem iniciovat progresivní změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel naplňuje prostřednictvím hledání a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady. Jde o propagaci ekonomiky, která podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským změnám.


Další informace o projektu TESSEA:
Nová ekonomika, o.p.s.
Petra Seidlová, koordinátorka projektu
Tel.: +420 608 202 098
e-mail: petra.seidlova@nova-ekonomika.cz
Web: www.socialni-ekonomika.cz, www.nova-ekonomika.cz

Kontakt:

Gabriela Kurková
Mainstreanig
gabriela.kurkova@nova-ekonomika.cz
257 223 001


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 10. 2009 10:48
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Nová ekonomika, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Nová ekonomika byla založena za účelem iniciovat progresivní změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel naplňuje prostřednictvím hledání a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady. Jde o propagaci ekonomiky, která podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským změnám. Nová ekonomika vyhledává ekonomické modely a přístupy, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.