UNIPETROL vypořádal transakce související s mimosoudní dohodou s DEZOU | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


UNIPETROL vypořádal transakce související s mimosoudní dohodou s DEZOU


Dnes došlo k vypořádání prodeje 47.000 akcií společnosti Agrobohemie a 27.977.162 akcií společnosti Synthesia na základě smluv o koupi akcií mezi společnostmi Unipetrol a Deza. Společnost Unipetrol vlastnila 50 % akcií společnosti Agrobohemie a 38,79 % akcií společnosti Synthesia. Kupní cena za 47.000 akcií společnosti Agrobohemie činila celkem 503 miliónů Kč. Kupní cena za 27.977.162 akcií společnosti Synthesia činila celkem 680 miliónů Kč. Kupní cena byla stanovena důvěryhodným znalcem v oblasti oceňování vybraným oběma společnostmi a odráží reálnou tržní hodnotu akcií.

Praha, 18. 01. 2008 – Dne 31. 10. 2007 podepsaly společnosti Unipetrol a Deza dohodu o mimosoudním smírném vyřešení sporů týkajících se převodu akcií společností Agrobohemie a Synthesia ve vlastnictví společnosti Unipetrol na společnost Deza. Vypořádáním prodeje akcií nabyla dohoda účinnosti. V důsledku uzavření této dohody došlo rovněž k vyloučení rizika, že společnost Unipetrol bude povinna společnosti Deza zaplatit vysoké smluvní pokuty, a že prodej akcií společnosti Agrobohemie a Synthesia bude trpět možnými právními vadami.

Společnost Deza se v dohodě o smírném vyřešení sporů rovněž zavázala vzít zpět žaloby podané proti společnosti Unipetrol v souvislosti s prodejem výše zmíněných akcií a nepožadovat po společnosti Unipetrol zaplacení smluvní pokuty nebo jakékoliv náhrady škody.

Výhody smírného vyřešení sporů pro Unipetrol:

• prodej akcií společností Agrobohemie a Synthesia za tržních podmínek,
• eliminace možných právních vad prodeje akcií společností Agrobohemie a Synthesia,
• získání finančních prostředků prodejem majetku, který nebyl součástí hlavního předmětu podnikání,
• minimalizace nákladů spojených s případným soudním řízením,
• eliminace hrozby dalšího finančního zatížení v případě nepříznivého rozhodnutí soudu,
• budoucí spolupráce se společnostmi ovládanými Dezou při prodeji a nákupu surovin.

„Jsme velmi spokojeni s cenou, za kterou jsme akcie společností Agrobohemie a Synthesia prodali, protože cena skutečně odráží reálnou tržní hodnotu akcií,“ uvedl François Vleugels, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Unipetrol.

Více informací o historii sporu mezi společnostmi Unipetrol a Deza najdete v tiskové zprávě z 31.10. 07, kterou najdete na našich webových stránkách: www.unipetrol.cz.Kontakt:

Michaela Lagronová
Tisková mluvčí
michaela.lagronova@unipetrol.cz
+ 420 602 304 70
+ 420 2258 001 4


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 18. 1. 2008 16:10
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: Unipetrol, a.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
UNIPETROL, a.s., je skupinou společností, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal UNIPETROL součástí skupiny PKN ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina UNIPETROL se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří skupina UNIPETROL k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. V roce 2006 vykázal UNIPETROL výnosy ve výši 95 mld. Kč a jeho čistý zisk činil 1,6 mld. Kč. Skupina UNIPETROL zaměstnává zhruba 4000 lidí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.