Rekonstrukce traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice pokračuje | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Rekonstrukce traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice pokračuje


Začátkem března byla zahájena druhá fáze modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice. Výběrové řízení na rekonstrukci trati vyhrála koncem loňského roku společnost Viamont DSP, a.s., která zadavateli, jímž je Správa železniční dopravní cesty, předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.

„Minulý týden došlo k předání staveniště, práce na trati byly zahájeny 7. března a potrvají zhruba do poloviny září letošního roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci nákladní části, neměla by se výluková činnost nijak zásadně dotknout osobní dopravy,“ informoval o průběhu prací Ondřej Novák, ředitel společnosti Viamont DSP, a.s.
V druhé fázi výstavby proběhne modernizace hlavních staničních kolejí a předjízdné koleje v železniční stanici Praha Libeň. V nově položených kolejích budou nainstalovány výhybky s elektrickým ohřevem, o nějž budou doplněny také výhybky položené na pražském zhlaví během první fáze výstavby.
„V rámci výstavby trati proběhne instalace nového staničního zabezpečovacího zařízení. Stanice budou vybaveny zabezpečovacím zařízením třetí kategorie, což je v současnosti nejmodernější zabezpečovací zařízení typu ESA,“ popsal Ondřej Novák, ředitel společnosti Viamont DSP a.s.
V souvislosti s aktivací nového zabezpečovacího zařízení proběhne přečíslování kolejí, výhybek a návěstidel. Během prací na trati bude nataženo nové trakční vedení. Modernizace přinese propojení venkovních telefonních objektů u vjezdových návěstidel a staniční transformovny s provozní budovou. Součástí stavby je i rekonstrukce železničního nadjezdu nad ulicí Spojovací, dodávka a montáž nové kolejové váhy v železniční stanici Praha Libeň.
Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice, 2. část navazuje na první fázi rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2006. Rekonstrukce traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice přispěje ke zvýšení dopravní kapacity. Výstavba třetí koleje v tomto úseku umožní průjezd většího množství vlaků, které zde budou moci projíždět až 160 kilometrů za hodinu.
O společnosti Viamont DSP, a.s.

Společnost Viamont DSP, a.s. vznikla v květnu 2001 vyčleněním stavebních kapacit původně mateřské společnosti Viamont, a.s. Padesátiprocentní podíl v nově vzniklé společnosti záhy odkoupila společnost Dálniční stavby Praha, a.s., která se později stala součástí mezinárodního koncernu STRABAG. Po devíti letech bylo i zbývajících padesát procent společnosti Viamont DSP, a.s. odprodáno koncernu STRABAG SE, Villach. Od 3. března 2010 je společnost Viamont DSP, a.s. ze sta procent součástí tohoto nadnárodního koncernu a s původní mateřskou společností Viamont, a.s. ji dnes již spojuje pouze název (obchodní značka).
Kontakt:

Markéta Janečková
marketa.janeckova@pr1.cz
www.viamontdsp.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 3. 2011 13:14
Kategorie: Doprava
Název zdroje: Viamont DSP, a.s. (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.