R E Z O L U C E K LIBERALIZOVANÉMU PRACOVNÍMU PRÁVU | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


R E Z O L U C E K LIBERALIZOVANÉMU PRACOVNÍMU PRÁVU


My, delegáti VI. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR, odmítáme pokračující útoky proti platnému Zákoníku práce (ZP), které jsou v naprostém rozporu s dosavadní právní kulturou našeho státu. Považujeme tento pracovní kodex za vyváženou právní normu, která upravuje nezbytný právní rámec vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zajišťuje dostatečnou míru flexibility pracovního trhu a současně chrání v nezbytném rozsahu zaměstnance. Odmítáme jako nepodložené tvrzení, že ve srovnání s předchozím ZP zvyšuje práva zaměstnanců a odborů.

Jsme si vědomi skutečnosti, že žádný zákon nemůže být absolutně dokonalý a vždy bude záležet zejména na míře slušnosti a zodpovědnosti účastníků konkrétních právních vztahů k sobě navzájem. Jsme přesvědčeni, že je naprosto nezbytné zachovat solidní úroveň sociálního dialogu a udržet sociální smír v našem státě. Za zásadní v tomto ohledu považujeme význam kolektivních smluv vyššího stupně a kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni jako celku. Vždyť korektní zaměstnavatel potřebuje korektního a spolehlivého zaměstnance a současně naopak.

Považujeme za zcela nepřijatelné připustit snižování pracovněprávní ochrany zaměstnanců pod záminkou vytvoření větší flexibility trhu práce s ohledem na postupující globalizaci. Důvodem je objektivní skutečnost, že jsou zaměstnanci vždy v nerovnoprávném, tedy slabším postavení ve vztahu k zaměstnavatelům, což vyplývá ze samotné podstaty závislé práce. Tím by se totiž otevřel prostor pro rozšiřování různých forem sociálního dumpingu, jehož podstatou je snižování nákladů na pracovní sílu dosažené obcházením pracovněprávní úpravy a snižováním pracovněprávních standardů. Takovým tendencím je třeba rozhodně čelit prostřednictvím dobré a stabilní pracovněprávní legislativy. Odmítáme proto snahy o oslabení pracovního práva a neustálé útoky na ZP se záměrem jeho postupného zrušení jako samostatné právní normy s cílem ponechat vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na absolutní smluvní volnosti.

Odborový svaz Stavba ČR měl, má a bude mít zájem, aby stavebnictví bylo hnacím motorem ekonomiky, aby i nadále patřilo k nejvíce dynamicky se rozvíjejícím odvětvím se stabilním a rovnoměrným růstem výkonů, vysokou zaměstnaností a dobrou úrovní výdělků. Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli hledat to, co je spojuje, nikoliv to, co je rozděluje. To by měla být základní filosofie vztahů pracovněprávního prostředí v demokratickém státě.

Vyzýváme proto naše sociální partnery, kteří ovlivňují úroveň sociálního dialogu, k zachování dosažené úrovně pracovněprávních standardů a k odmítnutí jednotlivých forem sociálního dumpingu.

Delegáti VI. sjezdu OS Stavba ČR
Kontakt:

Jaroslava Timková
ředitelka
timkova@profitklub.cz
+420775733662
+420722945368


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 10. 2. 2011 9:30
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Profit klub (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR, Marketingová komunikace, Networking,...
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.