Projekt AKTIVNĚ DO PRÁCE V PLZEŇSKÉM KRAJI byl ukončen | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Projekt AKTIVNĚ DO PRÁCE V PLZEŇSKÉM KRAJI byl ukončen


Ve středu 5. října 2011 byla v plzeňském E-centru v Guldenerově ulici uspořádána závěrečná konference k projektu Aktivně do práce v Plzeňském kraji. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu byl Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni, dodavatelem služeb společnost S-COMP Centre CZ s.r.o.

Hlavním cílem projektu bylo soustavou vzdělávacích a poradenských aktivit pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám zlepšit svoje postavení na trhu práce, v optimálním případě pak klientům projektu v jeho průběhu nalézt zaměstnání.
Realizace projektu pro dodavatele započala v říjnu roku 2009 a školicí aktivity probíhaly do září 2011; za dobu své existence jím prošlo bezmála 430 osob, které byly rozděleny do 4 turnusů. Více než stovka do projektu vstoupivších osob pak skutečně získala kýžené zaměstnání, ostatní alespoň zvýšili svůj osobnostní kredit pro potenciální zaměstnavatele tím, že absolvovali „motivační školení“, na kterém se lektoři snažili posluchačům zvýšit jejich sebevědomí a pomoci v orientaci na trhu práce. Následně byl pro klienty projektu připraven počítačový kurz, kde měli účastníci možnost rozvinout svou počítačovou gramotnost; následně si klienti projektu mohli vybrat až dvě ze 17 nabízených akreditovaných profesních kurzů. Důležitou součástí projektu byla aktivita Individuální poradenství, kdy byl každému klientovi přidělen poradce, který se mu snažil na individuálních sezeních pomoci nejen při vyhledávání volných pracovních pozic a při přípravě na přijímací pohovor do zaměstnání, ale také při výběru profesní rekvalifikace vzhledem k poptávce trhu práce.
Účast v projektu byla pro klienty zcela zdarma; navíc však klienti měli možnost čerpat z příspěvků tzv. přímé podpory – v jejím rámci bylo propláceno stravné, jízdné, náklady na pomůcky potřebné k absolvování některých rekvalifikací nebo např. příspěvek na hlídání nezaopatřených členů rodiny. Během rekvalifikačních kurzů klienti dále pobírali podporu v rekvalifikaci. Jediné, co účastníci projektu investovali do svého vzdělávání, byl pouze jejich vlastní čas.
Největší úspěch při hledání zaměstnání sklízeli čerství absolventi kurzů Pracovník v sociálních službách a dále ti, co se rozhodli prohloubit svou počítačovou gramotnost v některém ze specializovaných IT kurzů. Výborné výsledky se dostavily také u rekvalifikovaných účetních a klientů, kteří získali průkaz řidiče motorových vozíků.
Z demografického pohledu do projektu vstoupilo 29% mužů a 71% žen, což přibližně koresponduje se složením uchazečů evidovaných na úřadech práce v Plzeňském kraji.
Na počtu zaměstnaných klientů projektu se výrazně podílel i příspěvek, jež mohli získat zaměstnavatelé, kteří vytvořili nové pracovní místo pro klienta projektu, případně umístili někoho z absolventů projektu na tzv. společensky účelné pracovní místo. Příspěvek byl poskytnut ve 32 případech, celkem tuto možnost využilo 25 zaměstnavatelů.

Další informace o projektu můžete získat na internetové adrese www.aktivnedoprace.cz , nebo na kontaktech:

Dodavatel služeb projektu:
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Mgr. Pavel Mráz – manažer projektu
mraz@scomp.cz
+420 736 518 860, +420 377 970 915


Realizátor projektu:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Plzni
Ing. Hana Miksová – manažerka projektu
hana.miksova@pm.mpsv.cz
Ing. Pavla Kárníková – finanční manažerka
pavla.karnikova@pm.mpsv.cz
Kontakt:

Mgr. Pavel Mráz
Manažer dodavatele projektu
mraz@scomp.cz
www.scomp.cz
+420736518860
+420377222959


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 11. 2011 10:19
Kategorie: Personalistika
Název zdroje: S-COMP Centre CZ s.r.o. (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost je specialistou v oboru informačních technologií a zabývá se též vzdělávacími projekty.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.