Praktické rady žadatelům o dotace z ROP Jihovýchod | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Praktické rady žadatelům o dotace z ROP Jihovýchod


(Brno 30. 1. 2008) Série seminářů pro potenciální žadatele o dotace nazvaná Regionální operační program Jihovýchod – Evropská šance pro region pokračuje dalšími, již více specifickými tématy.

V období vypsaných výzev pro předkládání projektů se jedná o oblasti více než aktuální:

• Ekonomické hodnocení projektů (CBA = Cost - Benefit Analysis, studie proveditelnosti)
• Finanční zdraví žadatele
• Žádost BENEFIT7 a její přílohy

Semináře se uskuteční 7. února 2008 v Kongresovém sále Business hotelu Jihlava, Romana Havelky 13 a 8. února 2008 v Kongresovém sále Hotelu International Brno, Husova 16, vždy od 9 do 13 hodin.

Zájemci z řad potenciálních žadatelů o dotace z ROP Jihovýchod, zástupci měst a obcí, školství, zdravotnictví, sociálních služeb, organizací zřízených městy a obcemi, konzultantských firem, malí a střední podnikatelé, novináři, mohou se již nyní registrovat na www.jihovychod.cz. Účast na seminářích je zdarma a kapacita sálů omezená. V případě velkého zájmu účastníků se budou semináře opakovat v březnu.

Seminář v Jihlavě zahájí RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina, brněnský seminář uvede Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a člen Výboru Regionální rady Jihovýchod. Kromě experta na problematiku eCBA Ing. Petra Halámka z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Brno vysvětlí jednotlivá témata zástupci Úřadu Regionální rady Jihovýchod vedeni ředitelkou Mgr. Martou Sargánkovou.

Ekonomické hodnocení projektů
CBA (Cost - Benefit Analysis, v české terminologii Analýza nákladů a užitků) je metoda umožňující
hodnocení investic či projektu formou porovnání jeho užitků a nákladů, přičemž klíčovým faktorem není zisk firmy, obce nebo jiného investora, ale tzv. společenský užitek. Při hodnocení je nutno vzít v úvahu obvykle širší řadu aspektů. Hodnocení investičních záměrů metodou CBA je důležité především u neziskových, veřejně prospěšných projektů, u kterých není prvořadým smyslem maximalizace zisku, ale zvýšení užitku.
Na seminářích bude prezentován systém eCBA pro elektronické zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektů, připravený pro usnadnění a sjednocení procesu zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektových návrhů ucházejících se o podporu z prostředků ROP Jihovýchod. Součástí systému je i výpočet finanční mezery u projektů nezakládajících veřejnou podporu a generujících příjmy. Předmětem prezentace bude popis základního ovládání systému, správa projektů a ukázka zpracovaných hodnocení.

BENEFIT7
Webová žádost BENEFIT7 je určena pro podávání projektových žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod (podobně je tomu i u dalších operačních programů) a je základním nástrojem pro komunikaci žadatele s řídícím orgánem (ŘO) programu. Zaregistrovat a přihlásit se do Benefitu může kdokoli (http://eu-zadost.cz). Registrace je velmi jednoduchá.
Prostřednictvím Benefitu žadatel předává ŘO informace o svém projektu a ty jsou spolu se studií proveditelnosti podkladem pro hodnocení projektu. Prostřednictvím Benefitu budou v brzké době žadatelé předkládat rovněž monitorovací zprávy informující ŘO o postupu realizace projektu a také žádosti o platbu.

Více informací na www.jihovychod.cz
Kontakt:

Milena Marešová
tisková mluvčí
maresova@jihovychod.cz
736473813
532193552


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 1. 2008 12:05
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Regionální rada Jihovýchod (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Řídící orgán a implementační agentura Regionálního operačního programu Jihovýchod.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.