Opakování úspěšného semináře ROP Jihovýchod | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Opakování úspěšného semináře ROP Jihovýchod


O únorové semináře ROP Jihovýchod byl až tak velký zájem, že z kapacitních důvodů nebylo možno uspokojit všechny žadatele. Regionální rada Jihovýchod nabízí zájemcům další termín, a to dne 4. března 2008 v sále Hotelu Continental Brno, Kounicova 6 od 13 do 16 hodin.

Další ze série seminářů Regionální operační program Jihovýchod – Evropská šance pro region pokračuje tématy z oblastí velice aktuálních právě nyní, v době vypsaných výzev pro předkládání žádostí o dotace:
• Ekonomické hodnocení projektů (CBA = Cost-Benefit Analysis, studie proveditelnosti)
• Finanční zdraví žadatele
• Žádost BENEFIT7 a její přílohy

Zájemci z řad potenciálních žadatelů o dotace z ROP Jihovýchod, zástupci měst a obcí, školství, zdravotnictví, sociálních služeb, organizací zřízených městy a obcemi, konzultantských firem, malí a střední podnikatelé, novináři, mohou se již nyní registrovat na www.jihovychod.cz.

Seminář uvede Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a člen Výboru Regionální rady Jihovýchod. Kromě experta na problematiku eCBA Ing. Petra Halámka z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Brno vysvětlí jednotlivá témata zástupci Úřadu Regionální rady Jihovýchod vedeni ředitelkou Mgr. Martou Sargánkovou.

Ekonomické hodnocení projektů
CBA (Cost-Benefit Analysis, v české terminologii Analýza nákladů a užitků) je metoda umožňující
hodnocení investic či projektu formou porovnání jeho užitků a nákladů, přičemž klíčovým faktorem není zisk firmy, obce nebo jiného investora, ale tzv. společenský užitek. Při hodnocení je nutno vzít v úvahu obvykle širší řadu aspektů. Hodnocení investičních záměrů metodou CBA je důležité především u neziskových, veřejně prospěšných projektů, u kterých není prvořadým smyslem maximalizace zisku, ale zvýšení užitku.
Na seminářích bude prezentován systém eCBA pro elektronické zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektů, připravený pro usnadnění a sjednocení procesu zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektových návrhů ucházejících se o podporu z prostředků ROP Jihovýchod. Součástí systému je i výpočet finanční mezery u projektů nezakládajících veřejnou podporu a generujících příjmy. Předmětem prezentace bude popis základního ovládání systému, správa projektů a ukázka zpracovaných hodnocení.

BENEFIT7
Webová žádost BENEFIT7 je určena pro podávání projektových žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod (podobně je tomu i u dalších operačních programů) a je základním nástrojem pro komunikaci žadatele s řídícím orgánem (ŘO) programu. Zaregistrovat a přihlásit se do Benefitu může kdokoli (http://eu-zadost.cz). Registrace je velmi jednoduchá.
Prostřednictvím Benefitu žadatel předává ŘO informace o svém projektu a ty jsou spolu se studií proveditelnosti podkladem pro hodnocení projektu. Prostřednictvím Benefitu budou v brzké době žadatelé předkládat rovněž monitorovací zprávy informující ŘO o postupu realizace projektu a také žádosti o platbu.

Více informací na www.jihovychod.cz
Kontakt:

Milena Marešová
tisková mluvčí
maresova@jihovychod.cz
736 473 813
532 193 552


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 2. 2008 14:09
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Regionální rada Jihovýchod (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Regionální rada Jihovýchod je řídící orgán a současně i implementační agentura Regionálního operačního programu Jihovýchod.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.