Odsouzení blokády a násilí proti Kubě | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Odsouzení blokády a násilí proti Kubě


Stanovisko přijaté na 16. zasedání ÚV KSČM 6. října 2007

Blokáda proti Kubě, kterou USA prohloubily v podobě Helms-Burtonova a Torricelliho zákona, je nejdelší, nejkrutější a nejnespravedlivější blokádou, jaká je v historii lidstva známa. Stala se skutečnou ekonomickou válkou. Po 47 let ji deset administrativ Spojených států zostřovalo a způsobilo kubánskému lidu ztráty cca 90 miliard dolarů. Další škody způsobila americká administrativa Kubě svými praktikami státního terorismu, které si vyžádaly životy více než 3000 Kubánců. Toto mezinárodnímu právu odporující násilí rozhodně odsuzujeme.

Valné shromáždění OSN odsoudilo tuto agresivní politiku řadou po sobě následujících rezolucí, naposledy 8. listopadu 2006, kdy byla naprostou většinou 183 hlasů členských států OSN schválena 15. rezoluce požadující, aby americká vláda blokádu ukončila. Jako projev naprostého pohrdání míněním velké většiny států však americká administrativa ekonomickou blokádu zintenzivňuje a posiluje své plány na vměšování do vnitřních záležitostí suverénní Kuby.

ÚV KSČM z principu odsuzuje zavedení plošných ekonomických sankcí, které nepřinášejí užitek lidu žádné země a které jsou prostředkem politického nátlaku či vydírání zaměřených na držení v izolaci „neposlušných“ států na úkor širokých vrstev obyvatelstva, hlavně dětí, žen a starších občanů. Zároveň odsuzuje všechny formy terorismu včetně státního. Státní terorismus a používání nelegitimního násilí odporuje Chartě OSN a mezinárodnímu právu.

Vláda ČR tu nemůže pokračovat v servilní roli vykonavatele úkolů vlády USA. Důrazně ji žádáme, aby 30. října 2007 na Valném shromáždění OSN znovu podporovala spolu s převážnou většinou států našeho světa Rezoluci 61/11 »Potřeba ukončit ekonomickou, obchodní a finanční blokádu uvalenou na Kubu Spojenými státy americkými«.

KSČM vždy byla a je dále na straně kubánského lidu a jeho nezadatelného práva zvolit si cesty ekonomického a společenského rozvoje na základě čl. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Praha 6. října 2007Kontakt:

Ing. Monika Hoření
Tisková mluvčí
monika.horeni@kscm.cz
602 374 934
222 897 331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 10. 2007 15:44
Kategorie: Politika
Název zdroje: ÚV KSČM (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Parlamentní politická strana
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.