Němečtí a čeští odborníci spolupracují v ochraně přírody | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Němečtí a čeští odborníci spolupracují v ochraně přírody


Vstup České republiky do EU přinesl řadu změn v legislativě ochrany přírody, ale také nové možnosti při jejím financování z evropských fondů. Proto MŽP využilo možnost zapojit se do twinningového projektu – tedy projektu bilaterální spolupráce s experty německého Institutu pro udržitelné využívání krajin Země (DUENE) při Greifswaldské univerzitě.

Nejdůležitějším z výsledků projektu je závěrečná doporučující studie Využívání ekonomických nástrojů v ochraně přírody, která byla následně distribuována orgánům ochrany přírody, vysokým školám a nevládním organizacím. Studie vychází hlavně z výsledků diskusí, studia literatury, vlastních zkušeností a vědecké práce autorů.

Autoři studie ukazují způsoby, jak využívat legislativní a ekonomické nástroje v ochraně přírody. Cílem studie je představit inovativní myšlenky a koncepce tak, aby byly zmírněny konflikty mezi uživateli půdy a ochranou přírody při hospodaření v krajině a aby politická rozhodnutí v těchto oblastech byla v budoucnu méně intuitivní a více racionální. Studie neposkytuje hotové recepty, ale inspiruje k přemýšlení o nástrojích v ochraně přírody. Mezi hlavní přínosy projektu patří také výměna zkušeností se zahraničními kolegy, nové nápady a myšlenky, rozšíření obzorů nejen pro zástupce státní správy, ale i nevládních neziskových organizací a veřejnosti.

Studie byla zveřejněna na webových stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz v rubrice Politka a nástroje ochrany životního prostředí.


Kontakt na experty:
Ing. Mgr. Eva Potočiarová, odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny MŽP, Eva_Potociarova@env.cz, 267 122 528
Ing. Mgr. Lenka Vokasová, odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny MŽP, Lenka_Vokasova@env.cz, 267 122 468Kontakt:

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Jakub_Kaspar@env.cz
724 175 927
267 122 040


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 11. 2007 14:31
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Ministerstvo životního prostředí (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy s kompetencí v ochraně životního prostředí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.