Ministři životního prostředí EU projednají návrh energeticko-klimatického balíčku | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ministři životního prostředí EU projednají návrh energeticko-klimatického balíčku


Ministr životního prostředí Martin Bursík se od pondělí do úterý v Bruselu zúčastní zasedání Rady EU pro životní prostředí. K hlavním bodům jednání bude patřit debata o návrzích klimaticko-energetického balíčku.

Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů by se měl zlepšit a rozšířit, ČR proto podpoří: revizi směrnice EU a její rozšíření také na ostatní skleníkové plyny; možnost, aby malá zařízení mohla být ze systému EU ETS [1] vyjmuta; stanovení emisního stropu pro celou EU a určení roku 2005 jako základního pro výpočet redukce emisí. „Se závazkem na snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20 % oproti roku 1990 souhlasíme, zároveň však musíme zajistit taková opatření, která by zabránila odchodu evropského průmyslu Unii,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

EU by měla také stanovit kriteria udržitelnosti celého životního cyklu pro biopaliva tak, aby jejich používání nemělo environmentální dopady (např. zavlažování biopalivových plodin by mohlo v jižních oblastech narušit systém vodního zásobování, suroviny nesmí růst na místě vykácených deštných pralesů, apod.). To také souvisí s dalším projednávaným cílem EU – zastavit do roku 2010 úbytek biologické rozmanitosti.

Ministři chtějí dále jednat o nařízení ke stanovení emisních norem pro nové osobní automobily. Návrh by měl motivovat výrobce k vývoji a výrobě automobilů emitujících nízké množství emisí CO2. Také zde by motivační efekt nařízení neměl ohrozit konkurenceschopnost výroby.

Dalším bodem jednání je návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise z těžkých vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel. Cílem návrhu je další snížení emisí znečišťujících látek z motorů těžkých vozidel především změnou konstrukce vozů,

Ministři životního prostředí EU-27 projednají také přípravu unijních pozic na dvě významná zasedání: Čtvrté zasedání Konference smluvních stran (COP/MOP 4) Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti[2], které se bude konat v Bonnu od 12. do 16. května 2008. Na něj naváže deváté řádné zasedání Konference smluvních stran (COP 9) Úmluvy o biologické rozmanitosti ve dnech 19. až 30. května 2008. Tématem bude především vztah změny klimatu a biologické rozmanitosti (biodiverzity) a o otázky výživy a zemědělství.

Jednat se má i o řadě dalších témat. Jedním z nich je možné ohrožení delty Dunaje (unikátní přírodní a mokřadní rezervace) projektem „Bystroe“, v rámci kterého se má na ukrajinském území vyhloubit v části delty Dunaje vyhloubit plavební kanál.

Další informace:
EU ETS – stránky EU: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm
EU ETS – stránky MŽP: http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/eu-ets
EURO VI – stránky EU: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/pollutant_emission/index.htm
EURO VI – návrh česky: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=462434:cs&lang=cs&list=462434:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=EURO%20VI~&checktexte=checkbox&visu=#texte

Poznámky:
[1] EU ETS – evropská směrnice o emisním obchodování (EU Emissions Trading Scheme)
[2] Cartagenský protokol se snaží chránit biologickou rozmanitost před potenciálními riziky, která mohou představovat živé modifikované organismy a jejich přenos přes hranice států.Kontakt:

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Jakub_Kaspar@env.cz
724 175 927
267 122 040


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 2. 2008 11:40
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Ministerstvo životního prostředí (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy s kompetencí v ochraně životního prostředí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.