Masarykův onkologický ústav využije prostředky ze strukturálních fondů EU na lepší prevenci nozokomiálních infekcí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Masarykův onkologický ústav využije prostředky ze strukturálních fondů EU na lepší prevenci nozokomiálních infekcí


Cílem projektu je redukování rizika u komplikací, které souvisí s tzv. nemocničními infekcemi - pobytem či ošetřením ve zdravotnickém zařízení. Brno, 11. října 2010 – Masarykův onkologický ústav získal prostředky ve výši 4,165 milionu korun na projekt „Prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů“. Dotace z Integrovaného operačního programu Evropské unie mají pomoci zabránit šíření tzv. nemocničních infekcí mezi pacienty.

Masarykův onkologický ústav provedl důkladnou analýzu příčin vzniku nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů a na základě výsledků vytyčil tři hlavní pilíře preventivních opatření, na které budou vynaloženy prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie.
• maximální bezpečnost při zacházení s endoskopickými přístroji na třech odděleních ústavu, která přímo přicházejí do styku s pacienty – Oddělením urologické onkologie, Úseku digestivní endoskopie a ambulance ORL
• zajištění likvidace biologického odpadu za pomoci jednorázových obslužných pomůcek. Ty pomohou eliminovat rizika křížení čistého a špinavého provozu
• softwarový nástroj, jenž zajišťuje včasnou detekci a analýzu výskytu multirezistentních kmenů. Toto opatření by mělo umožnit výrazné snížení rizika indukce multirezistence u nozokomiálních infekcí.
Snaha minimalizovat vznik nozokomiálních infekcí není v případě Masarykova onkologického ústavu žádnou novinkou. Tento projekt navazuje na opatření z roku 2003, kdy se začal vést přehled nemocničních infekcí jako součást dokumentace každého hospitalizovaného pacienta.
V následujících letech došlo k velkému nárůstu počtu nemocných a celkovému počtu ošetřených, stejně jako navýšení invazivních technik v péči, vyššímu dávkování používané cytostatické léčby nebo zavedení nových typů léčby. Kvůli rozšíření spektra pacientů vyššího věku a dalších faktorů se také zvýšilo riziko nemocniční infekce.
Vedle hlavního cíle, jímž je omezení výskytu a šíření nozokomiálních infekcí by měl projekt pomoci také v řadě dílčích bodů – bezpečnější manipulaci s endoskopickými přístroji, omezení šíření infekce při defekaci pacientů odkázaných na lůžko, rychlejší a přesnější analýze a detekci výskytu infekce, lepšímu vzdělávání v oblasti hygieny a dezinfekce rukou. Výsledkem by tak měla být nejen lepší prevence pacientů, ale také bezpečnější proces poskytování zdravotní péče, komfortnější zacházení se zdravotnickými prostředky a nakonec také citelná časová úspora.
Nemocniční nákazy jsou považovány za významný indikátor kvality zdravotní péče. Z výsledků mezinárodních studií vyplývá, že jejich celková incidence se pohybuje mezi 3 a 17 procenty. V případě Masarykova onkologického ústavu se hodnoty dlouhodobě pohybují u dolní hranice – okolo 3 až 4 procent. Při dobře zavedeném systému prevence se dá až 30 procentům případů z tohoto počtu zabránit.

Šance pro Váš rozvoj
Projekt Prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kontakt:

Marek Hadra
PR Director
hadra@aetna.cz
511114730


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 10. 2010 11:16
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: AETNA, spol. s r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Poskytujeme komplexní služby v oblasti marketingu a PR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.