Linka bezpečí představuje aktuální statistiky dětských volání a nové trendy | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Linka bezpečí představuje aktuální statistiky dětských volání a nové trendy


Linka bezpečí 800 155 555 poskytuje nepřetržitě, více než 13 let telefonickou krizovou intervenci dětem a dospívajícím, kteří se mohou bezplatně a nonstop dovolat z celé ČR z pevných i mobilních telefonů. Linka bezpečí bude nadále pružně reagovat a pomáhat dětem ve složitých životních okamžicích způsobem, který je jim důvěrně blízký. Takový trend znamená i nezbytný rozvoj moderních technologií – kupříkladu cestou internetového poradenství a chatu. Linka bezpečí usiluje vnášet do společnosti aktuální témata, která děti trápí, jakými jsou šikana, zneužívání, bezpečný internet apod. Na Lince bezpečí se setkáváme s rozmanitou škálou problémů. Každé trápení, které dítěti leží na duši, je pro něj tíživé a důležité. Proto přistupujeme ke každému hovoru velmi zodpovědně a s maximální vážností. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud volající sami nechtějí, nemusejí během hovoru sdělovat žádné osobní údaje. Linka bezpečí, nejstarší a nejznámější dětská linka důvěry, řeší 300-400 hovorů denně.

STATISTIKY DĚTSKÝCH VOLÁNÍ V ROCE 2007

Pracovníci Linky bezpečí řešili v roce 2007 celkem 119 219 telefonátů. (Linka bezpečí přijala v tomto období celkem 315 252 volání. Celkový počet zahrnuje ovšem i tzv. testovací hovory.)

Počet přijatých telefonátů: 315 252
- z toho řešené 119 219 = 38 %
- z toho tématické o problému 29 130 = 9 %

Průměrný denní počet přijatých telefonátů: 864
- řešené 327
- tématické o problému 80

Nejčastěji se objevujícími tématy, která děti tíží, byly v daném roce rodinné vztahy (25 %) a problémy s láskou a partnerstvím (20 %).

Znepokojující nárůst zaznamenala Linka bezpečí v hovorech týkajících se šikany a rasových problémů v celkovém počtu 1 266 tématických hovorů (4 %, tj. 1% nárůst oproti roku 2006) a tématu týraného a zneužívaného dítěte (7 %, tj. 2% nárůst oproti roku 2006) v celkovém počtu 2 031 řešených tématických hovorů. Vzhledem k závažnosti obou témat nás tyto výsledky nenechávají lhostejnými.

Každé sedmé volající dítě mělo v minulém roce problémy s vrstevnickými vztahy, 8 % dětí trápí škola, 5 % dětí a dospívajících se potýkalo s otazníky sexuálního zrání a soužití a 2% volajících řešily téma závislostí.

Ve statistice tématických volání převažují v loňském roce výrazněji dívky (75 %) nad chlapci (23 %). U zbývajících 2 % hovorů nelze určit, o jaké pohlaví se jednalo. Z hlediska věku jsou nejpočetnější volající skupinou třinácti- až šestnáctiletí dospívající klienti.

V 79 případech kontaktovali odborní pracovníci Linky bezpečí - formou zprostředkování intervence - další instituce, které mohou dětem následně pomoci. Nejčastěji se jedná o orgány sociálně-právní ochrany dětí, azylová zařízení a krizová centra, Policii ČR, výchovná zařízení či nemocnice.

BLÍŽÍ SE ČAS POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ

S koncem ledna znovu přichází pro některé z dětí obávané datum pololetního vysvědčení. Na Linku bezpečí i další krizové linky v tomto „zátěžovém“ čase přicházejí častěji telefonáty těch, kdo byli během poloviny školního roku méně úspěšní.

V loňském roce řešila Linka bezpečí během pololetí 45 hovorů pouze k tématu vysvědčení a celkem 320 hovorů ke školním problémům obecně. Letos opět očekáváme v posledním lednovém týdnu nárůst tématických volání k vysvědčení nad běžný měsíční průměr.

RODIČOVSKÁ LINKA

Rodičovská linka představuje vedle Linky bezpečí jeden z mladších, stěžejních projektů Sdružení Linka bezpečí. Od září 2007 je telefonická poradna Rodičovské linky dostupná dospělé veřejnosti každý pracovní den v odpoledních a podvečerních hodinách, a to na bílé lince 840 111 234. Rodičovská linka doplňuje v oblasti rodinného a výchovného poradenství jednu z citelných mezer v naší sociální síti.

S kreativní podporou společnosti Thamesdown byla na začátku roku 2008 dokončena příprava vizuálové kampaně pro projekt Rodičovské linky. Poselství: „První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují psychologickou pomoc a rodinné poradenství po telefonu.“

BEZPEČNÝ INTERNET

Linka bezpečí zahájila v roce 2007 provoz online poradny pro bezpečný internet: INTERNET HELPLINE – Linka bezpečí ONLINE. Pro rok 2008 je připravena k tématu bezpečného používání a zneužívání internetu rozsáhlá informační a propagační kampaň.

Sogan kampaně: „Na internetu nikdy nevíš, kdo je na druhé straně“. Ve spolupráci s agenturou DDB Praha a zahraničními charitativními projekty (Nobody’s Children Foundation, Klicksafe.de) jsou do distribuce připraveny dva adaptované spoty zacílené na děti i rodiče. Součástí prezentace je cyklus vizuálů a před dokončením je původní viralový spot určený pro internetové prostředí.

Pokračováním preventivní kampaně je dále oslovení žáků a studentů na školách – s podporou Ministerstva vnitra ČR a Hlavního města Praha.

Informace a rady veřejnosti: www.internethelpline.cz.

Projekt Internet Helpline rozšiřuje stávající službu Linky bezpečí o téma reálných rizik, která mohou děti a dospívající potkat právě na internetu: lákání na schůzku, online šikana, dětská pornografie ad. Projekt bezpečného internetu realizuje SLB s podporou Evropské komise jako součást evropského kombinovaného projektu CZESICON - Safer Internet Plus.

O SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ

SLB provozuje projekty krizových linek: Linka bezpečí 800 155 555 - určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích; Linka vzkaz domů 800 111 113 a 724 727 777 - zaměřena na děti na útěku z domova či ústavních zařízení; Rodičovská linka 840 111 234 - pomáhá řešit dospělým výchovné problémy; Linka bezpečí Online: Internetová linka ilb@linkabezpeci.cz koresponduje s prací Linky bezpečí přes e-mail; Chat Linky bezpečí chat.linkabezpeci.cz a poradna Internet Helpline www.internethelpline.cz
Kontakt:

Mgr. Vendula Kodetová
PR - event manager
v.kodetova@linkabezpeci.cz
606 708 548
266 727 955


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 1. 2008 13:26
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Sdružení Linka bezpečí (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Sdružení Linka bezpečí (SLB) pomáhá již 13 let dětem a dospívajícím v obtížných životních situacích. SLB je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v ČR.

SLB provozuje následující dlouhodobé projekty - linky krizové intervence pro děti, mládež i rodiče:

» Linka bezpečí 800 155 555
» Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777
» Internetová linka ilb@linkabezpeci.cz
» Chat linky bezpečí chat.linkabezpeci.cz
» Rodičovská linka 840 111 234.

Linka bezpečí představuje zároveň největší, nejznámější a nejstarší dětskou linku důvěry v ČR.

» www.linkabezpeci.cz

» www.internethelpline.cz
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.