KSČM proti školnému na VŠ | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


KSČM proti školnému na VŠ


V posledních dnech se opět živě diskutuje návrh na zavedení školného na vysokých školách. Odborná sekce školství ÚV KSČM tento návrh jednoznačně odmítá.

Jeho zavedení by bylo sociálním sítem, které by odradilo mnohé mladé talenty. Ukazují to i zkušenosti ze zahraničí. Když bylo školné zavedeno v Rakousku, způsobilo jen na vídeňské univerzitě pokles počtu studentů přibližně o 35 %. V Kanadě se studenti kvůli školnému začali hlásit především na krátké (levnější) vzdělávací programy a v důsledku toho zde začal citelně chybět vědecký dorost.

Tzv. australský systém, kdy si má student na své studium vzít půjčku, kterou splácí v době, kdy dosáhne průměrného platu, by představoval zatížení dluhem ve chvíli, kdy mladý člověk vstupuje do života a zakládá si rodinu. Může se stát, že bude živit rodinu s dětmi, kdy manželka bude nezaměstnaná, ale on bude mít průměrný plat.

Ke všem výdajům, které tato asociální vláda na lidi chystá, tzn. zvyšování nájmů, zdražování elektřiny, plynu, vodného a stočného, poplatky ve zdravotnictví, zvyšování poplatků za služby atd., mu tak přibude ještě povinnost splácet školné. Sociálně slabší rodiny, ale i lidé z regionů s vysokou nezaměstnaností či nízkými příjmy si proto studium na vysoké škole raději rozmyslí.

Náklady na vysokoškolské studium jsou již dnes vysoké. Učebnice, skripta, pomůcky, náklady na povinné exkurze a praxe, doprava, ubytování, stravné, to vše znamená pro velkou část rodin studentů neúnosné finanční zatížení, které nutí studenty přerušit či ukončit studium. Přitom naše země vzdělané lidi potřebuje. Je to bohatství společnosti, jeden z nejdůležitějších zdrojů vytváření všech hodnot.

Předložené návrhy vedou ve svých důsledcích k dalšímu omezení dostupnosti vzdělání významné části populace a ke snižování vzdělanosti celého národa.Mgr. Marta Semelová, vedoucí odborné sekce školství ÚV KSČM, členka ZHMP

Kontakt:

Ing. Monika Hoření
Tisková mluvčí
monika.horeni@kscm.cz
602 374 934
222 897 331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 10. 2007 19:02
Kategorie: Politika
Název zdroje: ÚV KSČM (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Parlamentní politická strana
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.