Key Investments: DATA a FAKTA | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Key Investments: DATA a FAKTA


Rada Městské části Praha 6 se na svém dnešním jednání mimo jiné věnovala také problematice bývalého správce aktiv Key Investments. Radní uložili vypracování stanoviska týkajícího se možnosti případného postupu vůči České národní bance jako orgánu dohledu nad fiannčím a kapitálovým trhem. Zároveň vzali na vědomí zveřejnění na webových stránkách Prahy 6 kompletní chronologii vztahu mezi městskou částí a Key Investments obsahující přehled usnesení, smluv, dodatků, zápisů z osobních jednání a vzájemné korespondence. Celkem jde o 47 dokumentů ve formátu PDF.

Městská část Praha 6 se v roce 2003 rozhodla pro zhodnocování volných finančních prostředků formou tzv. správy aktiv. Na rozdíl od podílových fondů, kde je klient vlastníkem podílového listu vyjadřující podíl na hodnotě fondu, u správy aktiv správce na základě smlouvy (charakteru obdobného vztahu mandant - mandatář) obhospodařuje “aktivně” prostředky, a to jménem klienta a na klientův účet, za což mu náleží odměna. Městská část Praha 6 vypsala v roce 2003 veřejné výběrové řízení podle zákona, v jehož rámci oslovila 12 renomovaných subjektů: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., ABN AMRO Asset management (Czech), a.s., ŽB Asset management, a.s., Commerzbank AG pobočka Praha, ČSOB Asset management a.s., SI Asset Management, a.s., Genesia Portfolio management a.s., Wood & Company a.s, Citibank a.s., ČP Invest investiční společnost a.s., ING investment management a.s.

Finanční výbor, složený ze zástupců všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu, doporučil rozdělit mezi uchazeče, kteří se umístili na prvních třech místech – tj. SI asset management a.s. (nyní Key Investments a.s.), ČSOB asset management a.s, ŽB asset management a.s. částku 300 mil. Kč a to rovnoměrným dílem. Po schválení Radou městské části pak se všemi subjekty byly podepsány totožné smlouvy proto, aby správa u všech tří správců probíhala za srovnatelných podmínek a dosažené výsledky byly v čase vzájemně porovnatelné. Všem třem správcům bylo též avizováno, že i přes předpokládaný tříletý investiční horizont jejich výsledky budou již v jeho průběhu porovnávány s ostatními a mohou být přesunuty k správcům s lepšími výsledky.
Ve smlouvách městská část požadovala, že správce musí respektovat vysoce konzervativní charakter investování „veřejných“ finančních prostředků, využívat pouze bonitní instrumenty kapitálového a peněžního trhu a zajistit likviditu do 10 dnů.

Společnost Key Investments (dříve SI Asset Management a.s.) je smluvním správcem aktiv Prahy 6 od roku 2003 na základě výběrového řízení. Od roku 2003 do roku 2009 zhodnocovala spravované prostředky městské části v rámci smluvního vztahu. V roce 2010 však opakovaně porušila smluvní podmínky zásadním způsobem. Proto městská část letos přistoupila k požadavku zlikvidnit celé portfolio a převést veškeré finanční prostředky na účet městské části.

Kompletní přehled usnesení, smluv, dodatků, zápisů z osobních jednání a vzájemné korespondence (47 dokumentů ve formátu PDF) na odkazu:

http://www.praha6.cz/key-investments-data-fakta.html/
Kontakt:

Martin Šalek
tiskový mluvčí
msalek@praha6.cz
www.praha6.cz
602 316 908
220 189 957


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 5. 2011 17:43
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Městská část Praha 6 (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Městská část Praha 6 je orgánem samosprávy s rozšířenou působností. Městská část Praha 6 pokrývá území více jak 41 km2 a se svými více než 100 tisíci obyvateli se řadí k největším městům v České republice. V rámci hlavního města je Praha 6 svou rozlohou i počtem obyvatel rovnou desetinou hlavního města Prahy. Rozkládá se od hranic historického centra Prahy až k okrajovým oblastem města a v rámci svého území zahrnuje všechny druhy zástavby, od barokních hradeb středověké Prahy, přes sevřené bloky činžovních domů, kultivovaná panelová sídliště až po zajímavé části typické vesnické zástavby. To vše je doplněno rámcem zeleně, přírodních parků a terénních útvarů, které vytvářejí velmi žádaný prostor pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastupitelstva. Webová prezentace městské části je na adrese www.praha6.cz.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.