Tiskovky.info - Tiskové zprávy: Veřejná správa

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Kategorie


Veřejná správa

Město získalo 49 pozemků pod komunikacemi

Domažlice, 19. 1. 2012 – Celkem 49 pozemků pod místními komunikacemi převedl bezúplatně městu Staňkov ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň). Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1,3 milionu korun. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Staňkov – ves. ÚZSVM převedl pozemky bezúplatně podle zákona o pozemních komunikacích.

Rozsáhlé městské pozemky získala Jihlava

Jihlava, 18. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava dva rozsáhlé pozemky pod komunikací, které se nacházejí v katastrálním území Jihlava. Jde o část významné městské komunikace Havlíčkova ulice, která vede od centra směrem k vlakovému nádraží. Komunikace je součástí páteřního městského dopravního systému statutárního města Jihlavy. Účetní hodnota pozemků přesahuje 4,1 milionu korun. Celková výměra majetku je 8.619 m².

Vláda projedná zlepšení kontrol ve veřejné správě

Novela zákona o finančních kontrolách má posílit mechanismus odhalování korupce.

Zaměstnanci ÚZSVM našli v domě skrýš s penězi

Jindřichův Hradec, 17. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě usnesení okresního soudu tzv. odúmrť. Ta zahrnovala rodinný dům s navazujícími pozemky v katastrálních územích a obci Nové Olešné a dále zemědělské pozemky v katastrálním území Nová Olešná a Vlčice u Střížovic. Celková hodnota získaného majetku přesahuje 1,5 milionu korun.

ÚZSVM předal administrativní budovu v Sokolově

Karlovy Vary, 16. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předal Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje do bezplatného užívání administrativní budovu v Sokolově, kde dosud sídlilo pracoviště ÚZSVM, referát Sokolov. Celková hodnota předaného majetku je 3,8 milionu korun.

Město Lanškroun na veletrhu Regiontour 2012

Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour a GO Brno 2012 sice Pardubický kraj a destinační společnost turistického regionu Východní Čechy nenajdete, zato město Lanškroun se na něm prezentovat bude. Dokonce při světové premiéře bezpečné přepravy dětí na kole, lanškrounského výrobku, cyklokočárku DANDY JOY v rámci specializované expozice „cyklistické vesničky“.

Představujeme nové vedení města

Zastupitelé města Lanškrouna na svém zasedání dne 21.12.2011zvolili místostarostou města Bohumila Bernáška (ČSSD) a do rady města Zdeňka Baboráka (ČSSD) a Ladislava Vernera za KDU-ČSL.

Dotace na činnost v oblasti sociální prevence

Tak jako v předchozích letech bude i v roce 2012 město Lanškroun rozdělovat finanční prostředky na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let a na podporu výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých, možné bude požádat i o grant na rozvoj partnerských vztahů a cestovního ruchu. Žádosti se mohou podávat do konce února.

Lanškroun odmění své mladé reprezentanty už podvacátéprvé

V roce 1991 byla v Lanškrouně poprvé vyhlášena anketa s názvem "Mládež reprezentuje město Lanškroun“. Město jejím prostřednictvím oceňuje mladé lidi, kteří v různých oborech dosáhli úspěchů a tím zviditelnili město, ve kterém žijí. Letos ocení město své reprezentanty už podvacátéprvé.

Až se léto na Lanškrounských rybnících zeptá

Již před pár lety město Lanškroun marně usilovalo o dotaci na velkou obnovu a rozšíření nabídky rekreačního areálu s přírodním koupalištěm Lanškrounské rybníky.

Veřejná finanční podpora v roce 2011

V loňském roce rozdělilo město Lanškroun neziskovým organizacím dotace v řádech statisíců korun. Peníze jsou rozdělovány systematicky, o jejich přidělení rozhodují příslušné orgány města, které vždy berou v potaz doporučení odborných komisí.

Tisíce padělků skončily v drtičce odpadu

Domažlice, 11. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 14.527 kusů CD, DVD a hodinek. Movité věci připadly státu na základě trestního řízení o propadnutí nebo zabrání věcí.

ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu

Karlovy Vary, 9. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 27 pozemků v katastrálním území Rybáře o celkové výměře 5.051 m2. Účetní hodnota převedených nemovitostí je 4,8 milionu korun. Jedná se o pozemky, které funkčně přísluší k veřejně prospěšné stavbě průtahu silnice I/6 Karlovy Vary – západ, jejímž spoluinvestorem je také město Karlovy Vary.

ÚZSVM prodal pozemky pod celulózkou Hostinné

Trutnov, 4. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 1,7 milionu korun pozemky v katastrálním území Hostinné, v lokalitě Podháj. Současný uživatel pozemků a vlastník staveb v uzavřeném areálu na Podháji získal tímto přímým prodejem do svého vlastnictví celkem 9 pozemků o celkové výměře 13.029 m2.

ÚZSVM pronajal část střechy mobilnímu operátorovi

Jihlava, 3. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), pronajal část střechy svého sídla pro umístění a provoz komunikační technologie mobilního operátora. Výnos z pronájmu odvede ÚZSVM do státního rozpočtu.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.