Kalouskova reforma nás zařadí mezi Maďarsko a Řecko | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kalouskova reforma nás zařadí mezi Maďarsko a Řecko


Vládou avizované zvýšení sazby DPH pro veřejnou dopravu z deseti na sedmnáct a půl procenta ohrozí finanční stabilitu veřejné dopravy, povede k dalšímu náporu na naše silnice a zhorší podmínky pro zaměstnanost i vzdělávání v České republice.

Vyšší DPH na veřejnou dopravu než v ČR mají v Evropské unii jen pobaltské státy, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Maďarsko a Řecko. Naopak v Dánsku, Velké Británii, Itálii či Irsku je veřejná doprava od daně z přidané hodnoty osvobozena1.
Zvýšení DPH na jízdenky městské dopravy, autobusů, vlaků i letenek bude znamenat další úpadek veřejné dopravy. „Tento daňový šok může mít pro veřejnou dopravu naprosto devastující účinky,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě. A k tomu dodává: „Na takové zvýšení cen zareaguje trh odlivem cestujících z veřejné dopravy, což způsobí snížení tržeb provozovatelům veřejné dopravy a tím výpadek na straně jejich příjmů.“ Jsou tři možné scénáře, jak se může situace vyvíjet:
Dopravci budou muset zdražit jízdné – to ale způsobí další odliv cestujících!
Objednatelé dopravy (veřejný sektor) sníží rozsah dopravy zrušením některých spojů, aby dopravcům snížili náklady – to ale díky ekonomickým zákonům způsobí další odliv cestujících, protože platí: menší nabídka = menší poptávka a tedy menší tržby.
Navýšení příspěvku na veřejnou dopravu z rozpočtů krajů či měst, ty jsou ale již napnuté, což by vyžadovalo peníze navíc ze státního rozpočtu.
Z uvedených scénářů jsou první dva zcela zhoubné a poslední zase nepravděpodobný.
Na negativní dopady navýšení DPH již upozornili vydavatelé novin a knih, avšak podobnost s veřejnou dopravou se přímo nabízí. Zhoršení ekonomických podmínek veřejné dopravy a následná redukce služeb bude znamenat odliv jejich uživatelů. Negativním dopadem bude nárůst automobilové dopravy, z hlediska makroekonomického pak snížení mobility obyvatelstva. Zmenší možnost dojíždění za prací a do škol, sníží možnosti uplatnění na trhu práce a zhorší dostupnost vzdělání, čímž dojde k celkovému snížení konkurenceschopnosti České republiky. Nemluvě už o zrušených pracovních místech přímo v sektoru veřejné dopravy a tím zvýšení nezaměstnanosti.
Také je pozoruhodné, že proti zvýšení DPH na veřejnou dopravu neprotestuje ministr dopravy Bárta, jehož resortu se tato změna bezprostředně dotkne. Na rozdíl od něj se ministr zdravotnictví Heger již nechal slyšet, že požádá ministra financí Miroslava Kalouska, aby v oblasti zdravotnictví byly zvýšené náklady spojené se sjednocením DPH kompenzovány2.
Svaz cestujících je názoru, že naopak osvobození veřejné dopravy od DPH je správnou cestou jak zlepšením podmínek veřejné dopravy snížit negativní dopady, které společnosti způsobuje individuální automobilová doprava.
„Namísto absurdního zvýšení DPH je zapotřebí skutečné reformy daňového systému v České republice, která se inspiruje vyspělými evropskými státy a osvobodí veřejnou dopravu od DPH – jako je tomu v ČR už nyní na jízdenky pro mezinárodní spoje,“ uzavírá Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě.
Kontakt:
Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 737 131 290

Poznámky:
[1] Česká republika – Sazba DPH ve výši 10% se vztahuje pouze na pravidelnou dopravu, nepravidelná doprava (např. autobusové zájezdy, TAXI) je v základní sazbě DPH tedy 20%.
[2] Malta – nulová DPH je pro pravidelnou linkovou přepravu cestujících, ostatní přeprava osob (např. Taxi) je v sazbě 18%.
Kontakt:

Miloslav Zítka
člen prezídia
mzitka@centrum.cz
www.svazcestujicich.cz
607992873


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 21. 3. 2011 16:26
Kategorie: Doprava
Název zdroje: Svaz cestujících ve veřejné dopravě (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Občanské sdružení Svaz cestujících ve veřejné dopravě.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.