K2 atmitec má podíl na kvalitní výuce na ZŠ 1. máje v Havířově | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


K2 atmitec má podíl na kvalitní výuce na ZŠ 1. máje v Havířově


Ostrava, 5. 4. 2011 – Společnost K2 atmitec s.r.o., dodavatel komplexních ICT řešení, se od začátku letošního roku podílela na realizaci evropského projektu s názvem „Moderními metodami ke kvalitní výuce“ na Základní škole 1. máje v Havířově. V průběhu února a března sem dodala a nainstalovala výpočetní a multimediální techniku.

Samotná instalace proběhla ve 28 kmenových třídách, v odborné učebně výpočetní techniky a nově vybudované učebně pro skupinovou práci. Konkrétně byla v kmenových třídách nainstalována multimediální technika v podobě ozvučení, dataprojektoru, projekčního plátna a počítače. Ve čtyřech vybraných učebnách pak interaktivní tabule s ozvučením. Nová učebna pro skupinovou práci je vybavena 12 moderními notebooky a multifunkčním tiskovým zařízením. Škola také získala nové zařízení serverovny.

V rámci projektu byla dále komplexně zrekonstruována počítačová síť, včetně optických páteřních rozvodů a metalických kabelových rozvodů. Vybrané části školy jsou nyní vybaveny bezdrátovým Wi-Fi pokrytím. Na počítače do odborné učebny a učebny pro skupinovou práci byly mimo běžných aplikací nainstalovány moderní počítačové programy pro výuku grafiky, tvorbu webových stránek, práci s kancelářskými nástroji MS Office apod. Do všech tříd a učeben byl také nainstalován atraktivní nábytek.

„Moderní vybavení učeben umožňuje prezentaci učiva jak prostřednictvím multimediálních zařízení, která mají učitelé pro výuku k dispozici, tak prostřednictvím výukových programů a interaktivních učebnic, které byly školou zakoupeny,“ říká Martin Freml, projektový manažer K2 atmitec s.r.o.

Realizací tohoto projektu se ZŠ 1. máje zařadila mezi školy, které jsou moderní nejen z hlediska inovativních vzdělávacích přístupů k žákům, ale i z hlediska vybavení. Projekt „Moderními metodami ke kvalitní výuce“ je spolufinancován prostřednictvím ROP NUTS II Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková hodnota projektu přesáhla částku 5 mil. Kč.


O společnosti K2 atmitec
Společnost K2 atmitec s.r.o., výrobce Informačního systému K2, vznikla v roce 1991 a po dlouholetém působení na poli informačních technologií patří mezi přední výrobce informačních systémů. Společnost zaměstnává špičkové programátory, vysoce kvalitní projektové manažery a konzultanty, kteří profesionálně řídí implementaci IS K2 do prostředí zákazníka. V současnosti pracuje s IS K2 cca 10 000 uživatelů v rozmanitých společnostech v různých zemích světa. Více informací na www.k2atmitec.cz.
Kontakt:

Marek Hadra
PR Director
hadra@aetna.cz
511114730


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 4. 2011 8:50
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: AETNA, spol. s r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Poskytujeme komplexní služby v oblasti marketingu a PR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.