K zastavení příjmu žádostí o dotace z programu PANEL | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


K zastavení příjmu žádostí o dotace z programu PANEL


Tiskové prohlášení odborného mluvčího resortu místního rozvoje Ing. Františka Beneše, CSc. (KSČM)

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) začátkem října oznámil, že dnem 5. 10. 2007 ukončí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., přijímání žádostí o dotace na úhradu úroků z půjček na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů v tzv. programu PANEL. Bylo to zcela podle zásad v nařízení vlády č. 299/2001 Sb. Doba trvání programu je totiž ohraničena objemem disponibilních prostředků. Osobně jsem se dokonce obával, že skromné finanční prostředky, přidělené Poslaneckou sněmovnou pro letošní rok, budou vyčerpány ještě dříve, protože uvedený dotační titul se stal v posledním období velmi využívaným.

Překvapilo mne, jak intenzivní mediální prezentace se tomuto kroku dostalo. Když totiž před měsícem skončil, také pro nedostatek financí, jiný obdobný program – dotace na (havarijní) opravy panelových domů podle nařízení vlády č. 63/2007 Sb. – téměř nikdo se o to nezajímal. Stejně mne překvapila také forma sdělení. Hovořilo se o „dotacích na opravy panelových domů“, nikdo se ale nezmínil ani slůvkem o tom, proč ve SFRB nejsou peníze. Rovněž informace, že jde o dotace na úhradu úroků, a to až do výše čtyř procentních bodů, byla jen v některých novinách.

Na tomto místě chci připomenout dva návrhy, které KSČM dlouhodobě prosazovala:
· Za prvé, ke každé koruně, kterou stát vloží do podpory bydlení, jsou občané ochotni připojit svých až deset korun. Na růstu pracovních příležitostí se dotační koruna státu rychle a násobně vrací.
· Za druhé, ukazuje se jako krátkozraké, když nejsou doplňovány prostředky SFRB. Z tohoto pohledu jsou dokonce přímo škodlivé návrhy na zrušení daní z nemovitostí a z jejich převodu. Naopak, zvýšení sazby daně z převodu nemovitosti ze současných tří na pět procent pro majetky v hodnotě např. nad pět milionů korun by právě mohlo být tím potřebným a každoročně obnovovaným zdrojem fondu.

Je třeba také poznamenat, že účelem, ke kterému byl SFRB zřízen, nebylo poskytování dotací, ale nízkoúročených návratných půjček a bankovních záruk za komerční úvěry. Bude vhodné, pokud tento původní záměr bude co nejdříve naplněn. Jsem proto rád, že ani v programu PANEL nebylo zastaveno přijímání žádostí o zvýhodněné bankovní záruky za splácení úvěrů.

A konečně je třeba zdůraznit, že stavební práce pro bydlení od příštího roku zdraží hlavně zvýšení sazby DPH z pěti na devět procent. Na to bychom neměli zapomínat.

Ing. František Beneš, CSc., odborný mluvčí KSČM pro MMR a člen dozorčí rady SFRB

Praha 11. října 2007
Kontakt:

Ing. Monika Hoření
Tisková mluvčí
monika.horeni@kscm.cz
602 374 934
222 897 331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 10. 2007 22:39
Kategorie: Politika
Název zdroje: ÚV KSČM (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Parlamentní politická strana
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.