K návrhu státního rozpočtu 2008 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


K návrhu státního rozpočtu 2008


Stanovisko přijato na 16. zasedání ÚV KSČM 6. října 2007

Návrh státního rozpočtu na rok 2008 je postaven především na tzv. reformě veřejných financí schválené přes odpor levicových stran a odborů a proti vůli většiny občanů. To potvrzují i výzkumy agentur Factum Invenio a STEM. V Poslanecké sněmovně byla tato reforma schválena jen s pochybnou podporou přeběhlíků Melčáka a Pohanky, v Senátu pravicová většina pro jistotu nepřipustila ani diskusi. Při takové aroganci vládnoucích elit není divu, že ani jednání o návrhu rozpočtu v tripartitě nevedlo k dohodě. Potvrzuje se, že správa veřejných financí současnou vládou znamená prohloubení sociální polarizace společnosti.

Pro KSČM je návrh rozpočtu nepřijatelný z řady důvodů. Je postaven na snížení daňové progrese zvýhodňující vysokopříjmové vrstvy a tento výpadek příjmů je kompenzován zvýšením nepřímých daní a z toho vyplývajícím zvýšením cen řady zboží a služeb důležitých pro život nízko a středněpříjmových skupin občanů, zejména důchodců a rodin s dětmi. Naprosto nepřijatelné je omezení celé řady mandatorních sociálních výdajů.

V době, kdy se projevují symptomy hospodářského poklesu ve světě a kdy zpomaluje růst HDP i v ČR, další snižování rozpočtových příjmů neumožní snižování rozpočtového deficitu bez dalších škrtů, popř. výprodeje i těch posledních zbytků státního majetku.

Přes omílaný mýtus o větší šetrnosti pravice vláda plánuje vyšší výdaje na policii a armádu a při neschopnosti získat zpět prostředky z EU na programy ve školství a rozvoj obcí je nahrazuje enormním utrácením na velké dopravní stavby, při kterém část příjmů státu může končit v kapsách velkopodnikatelských lobby. Značně se ale snižují sociální výdaje a platy ve veřejné sféře, nejsou peníze na podstatnější valorizaci důchodů, nejsou uspokojeny potřeby školství ani řešeno napětí v územních rozpočtech obcí, měst a krajů. Na poslední chvíli, až po projednání návrhu rozpočtu, vláda hasí tyto problémy návrhem dílčí kompenzace pro obce, podstatnější změnu rozpočtového určení daní ale odkládá až na příští rok.

Vládě ve skutečnosti jde o další přerozdělení majetků a příjmů od chudších občanů k bohatým. K zajištění svých politických pozic je pak ochotna uspokojit různé zahraniční zájmy, včetně budování americké radarové základny a asistování u agresivních akcí USA v zahraničí apod.

Vládní návrh rozpočtu je názorným ztělesněním jednak asociálnosti pravicové vládní elity, jednak její snahy získat podporu bohatých. Takový rozpočet nelze podpořit.

Změnu přístupu je třeba prosazovat i v jiných oblastech. Zdrcující je zejména vzestup ceny energií a bydlení. Stát se musí více zajímat o cenovou politiku energetických gigantů. Obce by měly přehodnotit svou politiku zvyšování nájmů. Cestou k trvalejší nápravě je jednotný a aktivní odpor občanů proti důsledkům vládní politiky, podpora odborů a levicové politiky, kterou nejdůsledněji provádí KSČM.

6. října 2007Kontakt:

Ing. Monika Hoření
Tisková mluvčí
monika.horeni@kscm.cz
602 374 934
222 897 331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 10. 2007 15:50
Kategorie: Politika
Název zdroje: ÚV KSČM (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Parlamentní politická strana
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.