Jihovýchod vede v žebříčku projektů přijatých do ROP! | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jihovýchod vede v žebříčku projektů přijatých do ROP!


Historicky první ukončená výzva k předkládání projektů do Regionálního operačního programu Jihovýchod předčila očekávání v počtu odevzdaných projektů. K dnešnímu dni je v evidenci 206 projektů žádajících o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihovýchod.

V ostatních regionech je prozatím evidováno od 6 do 154 projektů.

Výzva, ukončená 29. února 2008, se týkala těchto oblastí podpory:
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
3.4 Veřejné služby regionálního významu

Finanční objem požadovaných dotací celkově překročil možnosti výzvy o 136 %. Největší rozdíl mezi částkou uvolněnou na výzvu a požadovaným objemem dotací se objevil v oblasti infrastruktury cestovního ruchu, kde dosáhl až 320 %. V této oblasti je rovněž největší počet přijatých projektů (99). Možnosti výzvy překročilo i 53 projektů z oblasti služeb v cestovním ruchu – 133 %. V ostatních oblastech naopak požadované dotace nedosahují výše alokované částky.

Důležitější než tato čísla je však úspěšnost projektů. Ta se bude teprve posuzovat. Přijaté projekty projdou nejdříve kontrolou formálních náležitostí, potom budou projekty předány k hodnocení expertům, kteří posoudí jejich přijatelnost a vyhodnotí je na základě veřejně známých hodnotících kritérií. Konečné slovo má Výbor Regionální rady, který schvaluje projekty získávající evropské dotace z ROP Jihovýchod.

Vyhlášení další výzvy je plánováno na začátek května 2008. Pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu je vypsána kontinuální výzva již od 17. září 2007.

Doporučení potenciálním žadatelům
Na základě čerstvých zkušeností doporučujeme nenechávat odevzdání projektu na poslední den! Vyhotovuje-li pro vás projekt zpracovatelská firma, zajistěte si smluvně předložení projektu minimálně týden před uzávěrkou příjmu žádostí o dotace na Regionální radě, abyste měli možnost zkontrolovat jak práci svého dodavatele, tak splnění všech náležitostí, jako je např. doložení všech potřebných příloh, a odevzdat projekt včas.

Více informací na www.jihovychod.cz
Kontakt:

Milena Marešová
tisková mluvčí
maresova@jihovychod.cz
736 473 813
532 193 552


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 11. 3. 2008 8:10
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Regionální rada Jihovýchod (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Řídící a implementační agentura Regionálního operačního programu Jihovýchod.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.