Herzogenaurach, Německo, 13. května 2008 – PUMA AG oznámila konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2008 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Herzogenaurach, Německo, 13. května 2008 – PUMA AG oznámila konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2008


Přehled výsledků za první čtvrtletí - Konsolidované tržby vzrostly téměř o 7 % - Vysoká hrubá zisková marže, nárůst o 120 základních bodů na 53,4 % - Investice do značky pokračují podle plánu - Zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) ve výši 126 milionů eur představuje téměř 19 % z tržeb, oproti 21 % v loňském roce - Zisk na akcii dosáhl 5,76 eura oproti 6,02 eura

Výhled na celý rok 2008:
- Objednávky v měnově neutrálním vyjádření vzrostly o 12 % na téměř 1,2 miliardy eur
- Vedení společnosti potvrzuje jednociferný nárůst tržeb v měnově neutrálním vyjádření, a to navzdory náročným podmínkám na trhu

Vývoj tržeb a zisku

Globální tržby značky
Celosvětové tržby značky PUMA, které zahrnují konsolidované a tržby z licencí se v měnově neutrálním vyjádření zvýšily o 0,5 %. Vykazované tržby značky dosáhly 741,2 milionu eur oproti 762,1 milionu eur v důsledku silného eura vzhledem k většině relevantních měn.
Tržby z prodeje obuvi poklesly o 4,6 % na 404,1 milionu eur. Tržby z prodeje oděvů zůstaly téměř na loňské úrovni a dosáhly 246,9 milionu eur a tržby z prodeje doplňků se zlepšily o 36,0 % na 90,1 milionu eur.

Licenční činnost
Tržby z licencí se ve srovnatelném vyjádření držely na stejné úrovni. V měnově neutrálním vyjádření ovšem tržby z licencí poklesly o 35,6 % na 67,8 milionu eur, a to v důsledku ukončení platnosti licence pro Koreu. Na základě ostatní licenční činnosti vytvořila společnost příjem z poplatků a provizí za první čtvrtletí ve výši 7,1 milionu eur oproti 9,7 milionu eur v předchozím roce.

Konsolidované tržby vzrostly téměř o 7%
V prvním čtvrtletí vzrostly tržby o 6,6 % v měnově neutrálním vyjádření (o 2,7 % v měně euro) na 673,3 milionu eur. Tržby z prodeje obuvi zůstaly skoro na stejné úrovni jako loni a dosáhly 394,2 milionu eur, přičemž uspokojivých výsledků dosáhly všechny regiony s výjimkou Spojených států. Tržby z prodeje oděvů se zvedly o 18,5 % na 31,8 milionu eur a tržby z prodeje doplňků vzrostly o 16,5 % na 47,3 milionu eur, přičemž všechny regiony přispěly dvouciferným růstem.

Hrubá zisková marže ve výši 53,4 %
V prvním čtvrtletí dosáhla hrubá zisková marže 53,4 % oproti 52,2 % v loňském roce. V segmentu obuvi vzrostla hrubá zisková marže z 52,1 % na 53,4 % a v segmentu oděvů z 51,9 % na 53,4 %. Segment doplňků vykázal hrubou ziskovou marži ve výši 53,7 %, zatímco v loňském roce to bylo 54,9 %.

Odbytové, všeobecné a administrativní výdaje
Odbytové, všeobecné a administrativní výdeje celkem v prvním čtvrtletí roku 2008 vzrostly o 9,9 % na 227,8 milionu eur. Procentní podíl nákladů na tržbách činil 33,8 % oproti 31,6 % loni.
Marketingové a retailové náklady stouply o 20,6 % na 120,4 milionu eur v důsledku plánovaných vyšších investic do marketingu a retailové expanze. Tyto náklady představují 17,9 % z tržeb ve srovnání s 15,2 % v předchozím roce. Výdaje na vývoj a design produktů poklesly o 11,4 % na 11,6 milionu eur, neboli z 2,0 % na 1,7 % z tržeb, a to hlavně v důsledku měnových vlivů. Ostatní odbytové, všeobecné a administrativní náklady vzrostly o 1,6 % na 95,9 milionu eur, ovšem poklesly ze 14,4 % na 14,2 % z tržeb.

Zisk před úrokem a zdaněním (EBIT)
Zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) činí 125,8 milionu eur oproti 134,8 milionu eur v loňském roce. To odpovídá ziskové (EBIT) marži ve výši 18,7 % z tržeb oproti loňským 20,6 %.
Daňový poměr byl 28,9 % oproti 29,1 % ve stejném čtvrtletí loňského roku.

Čistý zisk / zisk na akcii ve výši 5,76 eura
V prvním čtvrtletí dosáhl čistý zisk 90,1 milionu eur oproti 96,6 milionu loni. Čistý výnos byl 13,4 % oproti 14,7 % v předchozím roce. Zisk na akcii dosáhl 5,76 eura oproti 6,02 eura loni. Rozpuštěný zisk na akcii byl vypočítán na hodnotě 5,76 eura ve srovnání s 6,01 eura v loňském roce.

Čistá aktiva a finanční situace

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu přes 60 %
Ke dni 31. března 2008 celková aktiva vzrostla o 0,8 % na 1 811,5 milionu eur. Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu dosáhl 60,4 %, zatímco v předchozím roce tento poměr činil 60,9 %.

Provozní kapitál
Zásoby vzrostly o 5,9 % na 364,5 milionu eur. Tato hodnota odpovídá růstu objednávek ke konci čtvrtletí nebo je dokonce ještě lepší. Pohledávky poklesly o 2,5 % a dosáhly 506,2 milionu eur, přičemž tržby během prvního čtvrtletí vzrostly o 2,7 %. Celkový provozní kapitál na konci března činil 521,1 milionu eur oproti 496,1 milionu eur v loňském roce.

Kapitálové výdaje / hotovostní toky
Na kapitálové výdaje v prvním čtvrtletí společnost vynaložila 24,3 milionu eur oproti 14,8 milionu eur ve stejném čtvrtletí před rokem, zatímco 6,4 milionu eur se týkalo plateb na účty. Dalších 16,6 milionu eur (v loňském roce 1,6 milionu eur) bylo vynaloženo na akvizice.
Vzhledem k uvedeným investicím a vyšší sezonní potřebě provozního kapitálu činily volné hotovostní toky -49,7 milionu eur ve srovnání s -9,8 milionu eur v loňském roce. Bez započtení investic do akvizicí činily volné hotovostní toky -33,0 miliony eur oproti -8,2 milionu eur loni.

Hotovost
Celková hotovost na konci března činila 357,2 milionu eur oproti 402,4 milionu eur loni. Bankovní úvěry vzrostly ze 63,5 milionu eur na 67,1 milionu eur. V důsledku toho čistá hotovost poklesla z 338,9 milionu eur na 290,0 milionů eur v meziročním vyjádření. Částka ve výši 107,7 milionu eur (loni: 41,6 milionu eur) byla v prvním čtvrtletí vynaložená v rámci programu na odkup akcií.

Odkup akcií
Společnost PUMA během prvních tří měsíců roku odkoupila dalších 450 000 kusů vlastních akcií. Na konci čtvrtletí bylo v rozvaze 575 000 kusů akcií vedeno jako zadržené akcie, což odpovídá 3,6 % celkového akciového kapitálu.

Regionální vývoj
Tržby v regionu EMEA stouply v měnově neutrálním vyjádření o 9,7 % a dosáhly 391,1 milionu eur oproti 360,9 milionu eur v loňském roce. Růst zaznamenaly všechny kategorie. Tento region nyní přestavuje 58,1 % konsolidovaných tržeb. Hrubá zisková marže vzrostla na 54,7 % ve srovnání s 53,7 % v loňském roce. Objednávky stouply o 10,9 % v měnově neutrálním vyjádření na 644,8 milionu eur.
Tržby v americkém regionu v měnově neutrálním vyjádření poklesly o 5,6 % na 148,7 milionu eur. Obuv zaostávala za loňskými výsledky, ovšem doplňky a oděvy v tomto čtvrtletí vzrostly o dvojcifernou hodnotu. Tento region nyní tvoří 22,1 % z konsolidovaných tržeb. Hrubá zisková marže se dále zlepšila ze 49,7 % na velmi dobrých 50,4 %. Objednávky zaznamenaly nárůst v měnově neutrálním vyjádření o 3,2 %. Na trhu Spojených států poklesly tržby o 14,2 % na 134,1 milionu dolarů. Působilo na ně totiž pokračující vlažné prostředí v sektoru nákupních center. Objednávky pro Spojené státy ke konci čtvrtletí zaznamenaly pokles o 20,8 %.

Region Asie a Tichomoří vykázal nejsilnější růst a slušné výkony ve všech kategoriích. Tržby v měnově neutrálním vyjádření vzrostly o 13,3 % na 133,5 milionu eur. Celý tento region vytváří 19,8 % z tržeb. Hrubá zisková marže výrazně vzrostla o 160 základních bodů na 53,0 %. Objednávky dosáhly 289,7 milionu eur, což je o 23,7 % více než ve stejném období loni.

Výhled na celý rok 2008

Budoucí objednávky vzrostly o 12 % téměř na 1,2 miliardy eur
Konsolidované objednávky se ve srovnatelném vyjádření zvýšily o 12,1 %. Vykazované objednávky vzrostly o 6,5 % na 1 170,4 milionu eur. Objednávky obuvi ve srovnatelném vyjádření vzrostly o 10,2 % na 677,9 milionu eur, objednávky oděvů se zlepšily o 14,3 % na 418,2 milionu eur a objednávky doplňků o 18,3 % na 74,3 milionu eur.

Vedení potvrzuje dvouciferný růst tržeb v měnově neutrálním vyjádření
Vedení potvrzuje dvouciferný růst tržeb v měnově neutrálním vyjádření za fiskální rok 2008, a to navzdory tomu, že spotřební prostředí je nadále složité.
Během výjimečného sportovního roku 2008 společnost PUMA pokračuje podle plánu v marketingových investicích, aby podpořila svůj dlouhodobý růstový potenciál. Investice do značky by mohly ovlivnit EBIT ziskovou marži za rok 2008. Zhodnotit konečný vliv na ziskovost je v nestálém tržním prostředí obtížné.

Jochen Zeitz, generální ředitel: „Uprostřed celkového hospodářského prostředí, které je nadále náročné, prokázala společnost PUMA svou houževnatost, a to jak pokud jde o růst, tak i pokud jde o žádanost. Navzdory nesnadnému výhledu na rok 2008 budeme pokračovat v investicích do našich plánovaných iniciativ, abychom využili významných příležitostí, které nabízejí celosvětové sportovní události, a plně maximalizovali dlouhodobý potenciál společnosti PUMA.“Tento dokument obsahuje údaje týkající se budoucí finanční situace a strategických iniciativ společnosti. Tyto údaje podléhají určitému riziku a nejistotě, v jejichž důsledku se skutečné výsledky společnosti mohou výrazně lišit o údajů uvedených v tomto dokumentu. Údaje týkající se budoucnosti jsou založené na současných očekáváních a prognózách vedení společnosti. Na tento dokument se proto vztahuje další riziko, totiž že tato očekávání a prognózy se ukáží jako mylné nebo že se jako mylné ukáží předpoklady, z nichž tato očekávání a prognózy vycházejí. Okolnosti, které by mohly způsobit změnu skutečných výsledků společnosti a vést k výsledkům výrazně odlišným od údajů týkajících se budoucnosti, která společnost vydala buď přímo nebo v zastoupení, se neomezují pouze na výše uvedené případy.

Kontakt:

Jana Rumlová
PR manager
jana@gsma.cz
+420775556508


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 5. 2008 19:42
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: PUMA CZECH REPUBLIC S.R.O. (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PUMA® je globální sportovní značka, která úspěšně slučuje vlivy z oblasti sportu, životního stylu a módy. Jedinečná perspektiva společnosti Puma, spolu s využitím technických inovací a revolučního designu, vede k nečekaným výsledkům v oblasti stylové sportovní obuvi, oděvů a doplňků. Společnost PUMA byla založena v roce 1948 v německém Herzogenaurachu a dodává své výrobky do více než 80 zemí světa. Další informace najdete na www.puma.com.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.