Den otevřených dveří radnice Prahy 6 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Den otevřených dveří radnice Prahy 6


Součástí dne otevřených dveří bude i slavnostní otevření zrekonstruované radnice prezidentem České republiky panem Václavem Klausem!

Datum konání: 23.02.2010 od 13:30 (slavnostní otevření) do 16:00
Místo konání: ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6
Pořadatel: ÚMČ Praha 6

Budova radnice Prahy 6 v ul. Čs. armády 23 byla postavena podle plánů stavitele Antonína Krofta v letech 1924-1926. Objekt ve tvaru \"U\" byl původně stavěn jako jednoduchá \"nízkostandardní\" ubytovna. Pro účely úřadu byly ve výchozí dispozici provedeny pouze drobné úpravy např. hlavní vstup s halou pro veřejnost, lokální přepříčkování kanceláří, původní vestavba a nové výtahy. Mimo tyto menší stavební úpravy nikdy nedošlo ke změně konstrukčního uspořádání a dispozice budovy.

Záměr vybudovat moderní a pro občany uživatelsky přínosnou radnici schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 6 již v roce 2001. Definitivní podobu rekonstrukce schválili zastupitelé v roce 2007. Z nabízených variant zvolili tu nejlevnější, tj. rekonstrukci stávající budovy radnice s dvorní přístavbou a garážemi.

DŮVODY K REKONSTRUKCI
Technický stav objektu / Neadekvátnost vstupního prostoru / Rozptýlenost služeb úřadu v různých místech městské části. Rekonstrukcí došlo k seskupení detašovaných pracovišť / Nevyhovující schodiště a výtahy / Nedostatečná bezbariérovost / Nedostačující technické vybavení / Omezené možnosti parkování / Snaha o modernizaci úřadu, přizpůsobení se požadavkům současné doby a otevřít úřad občanům.

SOUČASNÝ PROFIL RADNICE
Radnice Prahy 6 je moderním administrativním komplexem pro cca 400 osob s minimální plochou 11 000 m2. Radnici charakterizuje kapacitní vstupní hala s informační kanceláří, recepcí a front office, otevřené prostory, jednací místnosti, klimatizace, kvalitní technické a hygienické vybavení, hovorny, bezbariérovost (přístup pro handicapované občany, maminky s kočárky, seniory), energetická úspora (třída C – úsporná budova), dobrá dostupnost MHD, možnost parkování pro návštěvníky, sloučení detašovaných pracovišť pod \"jednu střechu\" včetně služebny městské policie, nové služby občanům (elektronické úřední desky, speciální pracoviště – Velín – monitoring dopravní situace, objednávkový vyvolávací systém, důstojný čekací prostor, přehlednější informační a navigační systém, online objednávání, recepce na každém patře, Czech Point)

FAKTA
Název: Úřad Městské části Praha 6
Místo: Čs. armády 23, Praha 6
Rekonstrukce: 05/2008 – 12/2009
Cena: 349 mil. Kč (bez DPH)
Investor: Městská část Praha 6
Autor projektu: VPÚ Deco Praha a.s.
Technický dozor investora: SNEO, a.s.
Dodavatel stavby: Konstruktiva Branko, a.s.
Plocha: 11 000 m²
Kapacita: 400 zaměstnanců

Kontakt:

Martin Šalek
tiskový mluvčí
msalek@praha6.cz
602 316 908
220 189 957


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 18. 2. 2010 10:30
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Městská část Praha 6 (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Městská část Praha 6 je orgánem samosprávy s rozšířenou působností. Městská část Praha 6 pokrývá území více jak 41 km2 a se svými více než 100 tisíci obyvateli se řadí k největším městům v České republice. V rámci hlavního města je Praha 6 svou rozlohou i počtem obyvatel rovnou desetinou hlavního města Prahy. Rozkládá se od hranic historického centra Prahy až k okrajovým oblastem města a v rámci svého území zahrnuje všechny druhy zástavby, od barokních hradeb středověké Prahy, přes sevřené bloky činžovních domů, kultivovaná panelová sídliště až po zajímavé části typické vesnické zástavby. To vše je doplněno rámcem zeleně, přírodních parků a terénních útvarů, které vytvářejí velmi žádaný prostor pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastupitelstva. Webová prezentace městské části je na adrese www.praha6.cz.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.